Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Viden om vold

Symptomer på vold
hotline, jura

For fagfolk

Aktuel viden, kurser,
publikationer

Projekter i LOKK

Nationalt og inter-
nationalt samarbejde

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

Døgnåben anonym hotline

Ring til hotline døgnet rundt

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

  Telefon 70 20 30 82

 

 

Få juridisk rådgivning

 

Telefon 31 18 44 41

 

Læs mere her

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.

 

Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

En samling af rapporter, bøger, handlingsplaner og statistikker

Døgnåben anonym rådgivning

Ring døgnet rundt

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold.

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Hjælper børn og mødre på ferie.

Qnet – et frivilligt netværk af kvinder

Netværk i Røde Kors, der består af 155 frivillige mentorer.

En rygsæk til alle børn

Et samarbejde mellem LOKK, Mary Fonden og Ole Kirks Fond.

Råd til Livet

Økonomisk og juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium

LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium.

Samlet oversigt over LOKKs projekter

Her kan du læse om både nationale og internationale projekter.

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

Få hjælp her!


Døgnåben anonym hotline

Er du udsat for vold eller stalking i en nær relation, eller kender du én der er, har du mulighed for at ringe til den nationale hotline på 70 20 30 82.

 

Hotline drives af Odense Krisecenter i samarbejde med Lev Uden Vold og har døgnåbent 365 dage om året, og du er også velkommen til at ringe, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det, du er udsat for, er vold.

 

Hotline henvender sig til alle, både voldsudsatte og voldsudøvere.

 

Den telefoniske rådgivning passes døgnet rundt af faguddannet personale, som kan hjælpe dig med at afklare din situation.
 
Rådgiverne kan ligeledes viderehenvise dig til relevante myndigheder eller hjælpetilbud, som beskæftiger sig med professionel hjælp specifikt til din målgruppe. Rådgiverne også hjælpe dig og dine eventuelle børn med at komme på krisecenter.
 

Juridisk hotline

Voldsudsatte, voldsudøvere og fagprofessionelle kan få juridisk råd og vejledning.

 

Den juridiske hotline drives af Lev Uden Vold, og har åbent 9-15 på hverdage.

 

Ring til den Juridiske Hotline på 31 18 44 41

 

 

Andre rådgivningstilbud:

 

Dansk Stalking Center 
Rådgivning, støtte og vejledning til stalkingudsatte, pårørende og fagfolk. I nogle tilfælde tilbydes desuden behandling til udøvere af stalking.Telefon- og mailrådgivning samt individuelle samtaler efter aftale. Derudover mulighed for mentorforløb og deltagelse i støttegrupper.

Læs mere på www.danskstalkingcenter.dk

 

Mødrehjælpen

Forskellige rådgivningstilbud for alle sårbare gravide og udsatte børnefamilier herunder voldsudsatte familier.

Læs mere på www.moedrehjaelpen.dk

 

Mandecenteret

Rådgivning med præventivt sigte i forhold til personlig deroute og helt afbrudt far/barn kontakt. Udbyder konfliktmægling, samt midlertidige botilbud.

Læs mere på www.mandecentret.dk

 

Børns vilkår

Anonym telefonrådgivning med chat og brevkasse for voldsudsatte børn og unge, samt børnefaglig rådgivning til forældre på forældretelefonen. Børns vilkår har en professionel bisidderordning til børn og unge i sagsforløb med kommunen eller statsforvaltningen.

Læs mere på www.bornsvilkar.dk

 

Dansk Røde kors Q-net

Tilbud for kvinder og børn, som har oplevet vold i hjemmet og har behov for nærvær og netværk. Også åben for andre kvinder, som står i en udsat livssituation.

Læs mere på www.rodekors.dk

 

Dialog mod vold

Rådgivningstilbud med voldsudøveren som målgruppen, uanset køn. Når udøveren er i behandling tilbydes partner og eventuelle børn også samtale- og gruppeforløb.

Læs mere på www.dialogmodvold.dk 

 

Tænketanken Viden om Mænd

Viden om Mænd arbejder for en øget synliggørelse og forståelse af de samfundsproblematikker, der knytter sig til mænd og maskuliniteter.

Læs mere på www.taenketankenvm.dk

 

LGBT Danmark

Tilbud om bl.a. rådgivning til homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner samt andre med uafklarede spørgsmål i forbindelse med deres kønsidentitet og seksuelle orientering.

Læs mere på www.lgbt.dk

 

Etnisk Ung

Hjælp og støtte til unge og forældreder oplever æresrelaterede problemstillinger og alvorlige konflikter i deres familier. Mulighed for psykologbistand, konfliktmægling, længerevarende forløb og deltagelse i mentorordning. Der tilbydes også rådgivning til fagfolk.

Læs mere på www.etniskung.dk

 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V

 

H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK