Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Viden om vold

Symptomer på vold
hotline, jura

For fagfolk

Aktuel viden, kurser,
publikationer

Projekter i LOKK

Nationalt og inter-
nationalt samarbejde

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

Døgnåben anonym hotline

Ring til hotline døgnet rundt

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

  Telefon 70 20 30 82

 

 

Få juridisk rådgivning

 

Telefon 31 18 44 41

 

Læs mere her

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.

 

Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

En samling af rapporter, bøger, handlingsplaner og statistikker

Døgnåben anonym rådgivning

Ring døgnet rundt

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold.

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Hjælper børn og mødre på ferie.

Qnet – et frivilligt netværk af kvinder

Netværk i Røde Kors, der består af 155 frivillige mentorer.

En rygsæk til alle børn

Et samarbejde mellem LOKK, Mary Fonden og Ole Kirks Fond.

Råd til Livet

Økonomisk og juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium

LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium.

Samlet oversigt over LOKKs projekter

Her kan du læse om både nationale og internationale projekter.

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

For fagfolk


Internationale erklæringer og resolutioner

1992: CEDAW

I 1992 vedtog CEDAW-komitéen en såkaldt ’general recommendation’, som handler om vold mod kvinder. Den fastslår, at kvindekonventionens forbud mod diskrimination af kvinder inkluderer alle former for vold mod kvinder, og at vold mod kvinder er en krænkelse af kvinders menneskerettigheder.


”Kønsbaseret vold er en form for diskrimination, som er en alvorlig trussel mod kvinders lige muligheder for at nyde godt af de samme rettigheder og friheder som mænd.” (Artikel 1, General Recommendations no. 19)

 

Den fastslår også, at alle FN’s medlemsstater skal sørge for at deres love og politikker afspejler dette, så man både forebygger og retsforfølger vold mod kvinder. 

 

Læs hele CEDAW her

 

 

1993: Wien deklarationen

På FN's Verdenskonference om Menneskerettigheder blev det slået fast, at vold mod kvinder er et brud på menneskerettighederne. i konferencens slutdokument konkluderedes, at det var overordentligt vigtigt at "arbejde hen imod afskaffelse af vold mod kvinder, offentligt åvel som i familien".

 

Læs hele Wien deklarationen her

 

 

1995: Beijing-erklæringen

"Udtrykket 'Vold mod kvinder' betyder enhver kønsbaseret voldshandling der påfører, eller sandsynligvis vil påføre kvinder fysisk, seksuel eller psykisk skade eller lidelser, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse der finder sted i det offentlige liv eller private liv. Vold mod kvinder omfatter bl.a. følgende:

 

  • Fysisk vold og psykisk vold der foregår i familien, herunder tæv, seksuelt misbrug af husstandens børn af hunkøn, medgiftsrelateret vold, voldtægt begået i krig eller krigslignende situationer, lemlæstelse af kvindelige kønsdele og anden traditionel praksis der skader kvinder. Vold begået mod andre end ægtefællen og vold i forbindelse med udnyttelse.

 

  • Fysisk, seksuel eller psykisk vold der finder sted i samfundet generelt, herunder voldtægt, seksuelt misbrug, seksuel chikane og seksuelle trusler på arbejdspladsen, i undervisningsinstitutioner og andetsteds. Handel med kvinder og tvungen prostitution.

 

  • Fysisk, selsuel og psykisk vold begået af staten, eller som staten lader gå upåagtet hen, hvor om helst det måtte finde sted"

 

Læs handlingsplanen fra verdenskvindekonferencen i Beijing 1995

 

Læs Beijing-erklæringen fra 1995 her

 

2008: FN håndbog

I maj 2008 afholdt FNs "Division for Advancement of Women of the Department of Economic and Social Affairs (UNDAW / Desa)" og FNs "Office on Drugs and Crime (UNODC)" et ekspertgruppemøde i Wien, hvor emnet var "best practices" i lovgivningen vedrørende vold mod kvinder. Dette møde udmundede i en rammemodel for lovgivning om vold mod kvinder, herunder detaljerede anbefalinger, kommentarer og eksempler på lovmæsig praksis. Rammerne indeholdt to typer af anbefalinger: dem, der gælder for alle former for vold mod kvinder, og dem, der er specifikke for vold i hjemmet eller seksuel vold.
 
 

2011: EU-resolutionen

I en ny EU-resolution fra oktober 2011 opfordres regeringerne til at støtte justeringer af lovgivningen der sigter mod at bekæmpe vold mod kvinder. I resolutionen defineres vold mod kvinder som "enhver kønsbestemt voldshandling, der resulterer i eller sandsynligvis vil resultere i fysisk, seksuel eller psykologisk skade eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten den forekommer i det offentlige liv eller privatlivet".

 

Læs EU-resolutionen på engelsk her

 

2011: Europarådets konventionen

Europarådet har vedtaget konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder.

 

 

Læs Europarådets konvention på engelsk her

 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V

 

H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK