Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Viden om vold

Symptomer på vold
hotline, jura, Etnisk Ung

For fagfolk

Aktuel viden, kurser,
publikationer

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

 

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer

 

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.

 

Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Informationsfilm om vold mod kvinder

Se 6 film om vold mod kvinder

Døgnåben anonym hotline

Ring til vores anonyme rådgivning. Du kan ringe døgnet rundt

Juridisk rådgivning

Her kan du få juridisk rådgivning

 

Rådgivning til etniske minoriteter

LOKK tilbyder særlig rådgivning til både unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Rådgivning til forældre med minoritetsbaggrund

Telefonisk rådgivning til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der er bekymret for deres teenagebørn

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Æresrelaterede konflikter

Æresrelaterede problemer i etniske minoritetsfamilier

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

Download statistikker og rapporter

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold og æresrelaterede konflikter

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Konfliktmægling

Konfliktmægling i æresrelaterede konflikter forskelle

Information om æresrelaterede konflikter

Om æresrelaterede konflikter, værktøjskasse til fagfolk mm.

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

For fagfolk


Pædagoger

Selvom det i årevis har været underforstået blandt professionelle, at den der ser et problem har ansvaret for at gøre noget ved det, findes der stadig børn og unge, der lever i voldelige familier.

 

De mest almindelige barrierer i de offentlige institutioner er tiden, strukturen, arbejdets organisering og ressourcerne.

 

Hvis du har mistanke om vold, skal du spørge ind til moderens velbefindende som hænger nøje sammen med spædbarnets trivsel. Samtalen er den enkleste og hurtigste måde at afdække om der er et voldsproblem.

 

Mødet med volden

Når du som fagperson omkring helt små børn møder volden, vil det som regel være som en mistanke, ikke vold i utilsløret form. Derfor er dine første handlemuligheder indskrænket til den svære samtale.

 

I arbejdet omkring børn ligger fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Forældrene skal ydes hjælp til at give barnet de bedste betingelser for en god og sund udvikling. Du har pligt til at underrette de sociale myndigheder, når du bliver bekendt med at et barn lider overlast. Det kan også være belastningen ved at være tilskuer til volden. En underretning skal resultere i hjælp til familien. Når du nævner din bekymring for barnets mor, skal det være tydeligt, at du vil hjælpe.

 

Mange voldsudsatte kvinder har lavt selvværd og måske har de også fået at vide, at de er "dårlige" mødre. Måske er du vant til at man helst taler med begge forældre sammen, når der er problemer med børnene. Undlad dette hvis du har mistanke om vold i familien af hensyn til kvindens og børnenes sikkerhed.

 

Når du underretter 

Bekymringen for eller visheden om, at et barn lever i en voldelig familie, skal videregives. Det kan ske i form af en underretning til kommunens socialforvaltning. Skriv i underretningen hvad der vækker bekymring (barnets adfærd, iagttagelser af familien såsom ydre tegn på vold, misrøgt mm).

 

Underretningen skal være så konkret som muligt og gerne med eksempler.

 

Ansvaret for indsatsen i forhold til den voldsudsatte kvinde og hendes børn ligger hos kommunen, når de er underrettet om forholdene i hjemmet.

 

Barnet

Hvis du skal nå et barn, der har haft svære oplevelser, skal du være indstillet på at tale om og kunne rumme følelser. Ingen følelser må være forbudte. Dine signaler skal fortælle barnet, at det ikke er kunstigt eller forkert at vise følelser.  Mød barnet, der hvor det er. Alene din tilkendegivelse af at du kan se, at barnet lider, vil gøre det nemmere for ham eller hende at åbne sig. Din opgave er her at vise indføling. Sommetider kan du selv italesætte de svære forhold -det gør det nemmere for barnet, da det så ikke selv skal "sige" det.

 

Dit behov for viden om situationen må ikke kommt il at overskygge barnets behov for at åbne sig. Du kan godt være en hjælp for barnet uden at kende alle fakta. Du kan måske ikke ændre på barnets virkelighed lige nu, men du kan være sammen med barnet på en måde, der gør at han eller hun ikke er alene.

 

Det er ikke altid en hjælp for barnet at tale" om det". Du skal vise barnet, at du er parat til en snak, men ikke mase på. Pres skaber afstand - ikke fortrolighed.

 

Børnehavebørn er som regel gode til lege og rollelege, og derudover er bøger om følelser, konflikter eller familier gode rammer for en samtale om det svære liv og det gode. Du kan også fortælle barnet selvopfundne eventyr, der berører barnets virkelighed.

 

Som pædagog i en vuggestue eller børnehave, eller som dagplejemor, har du et stort kommunalt apparat i ryggen. Du vil i alle tilfælde have adgang til pædagogisk, psykologisk og juridisk rådgivning i forbindelse med din mistanke eller viden om vold.

 

Du kan læse mere om vold mod børn her

 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

Tlf: 70 27 76 66
særligt for etniske unge

 

Tlf: 70 27 03 66

særligt for forældre til etniske unge

(hverdage 9-15)

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V