Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Rådgivning

Symptomer på vold
hotline, jura, Etnisk Ung

Viden om vold

Aktuel viden, kurser,
publikationer

For fagfolk

Lovstof, værktøjer,
konfliktmægling

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

 

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer

 

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.


Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Informationsfilm om vold mod kvinder

Se 6 film om vold mod kvinder

Døgnåben anonym hotline

Ring til vores anonyme rådgivning. Du kan ringe døgnet rundt

Religiøse vielser

Støtte og rådgivning til unge og forældre

Juridisk rådgivning

Her kan du få juridisk rådgivning

 

Rådgivning til etniske minoriteter

LOKK tilbyder særlig rådgivning til både unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Rådgivning til forældre med minoritetsbaggrund

Telefonisk rådgivning til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der er bekymret for deres teenagebørn

Æresrelaterede konflikter

Til fagfolk der har brug for råd og vejledning i forbindelse med æresrelaterede konflikter

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Æresrelaterede konflikter

Æresrelaterede problemer i etniske minoritetsfamilier

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

Download statistikker og rapporter

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold og æresrelaterede konflikter

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Konfliktmægling

Konfliktmægling i æresrelaterede konflikter forskelle

Information om æresrelaterede konflikter

Om æresrelaterede konflikter, værktøjskasse til fagfolk mm.

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

For fagfolk


Politi

Politiet er ofte den første offentlige myndighed, som både offer og voldsudøver møder ved tilfælde af vold.

 

Ved udkald vil du ofte opleve, at kvinden forsøger at bagatalisere og fornægte at volden har fundet sted. Hun vil være tilbøjelig til at påtage sig skylden, og det gør det i situationen svært at hjælpe hende. Derfor er det vigtigt at kende til voldsspiralens mekanismer. At kende til de forhold, der gør sig gældende i et forhold med vold, er en forudsætning for at kunne hjælpe kvinden og hendes eventuelle børn professionelt.

 

Ved udkald vil børnene også være meget beklemte, når politiet møder op, eller hvis de i en anden sammenhæng møder ordensmagten. Her skal man som betjent være opmærksom på, at selvom børnene tilsyneladende bakker faderen op, og søger hans nærvær, kan dette udmærket skyldes, at de er bange for repressalier, hvis de viser deres støtte til moderen.

 

Politiet har typisk flere opgaver i forbindelse med deres
indsats ved vold i hjemmet:

 

  • At undgå en eskalering af konflikten
  • At mægle mellem de stridende parter
  • At retsforfølge voldsudøveren
  • Det er muligt at bortvise. Vær opmærksom på, at det er muligt ifølge dansk lovgivning at bortvise voldsudøveren fra eget hjem. Se loven om bortvisning

 

Volden kan have stået på i flere år og den voldsudsatte kvinde vil ofte have meget lavt selvværd. Hun kan derfor have svært ved at tale om volden.

 

Vold traumatiserer og medfører symptomer på post traumatisk stress syndrom. Kvinden føler sig derfor muligvis konstant i alarmberedskab og vil have svært ved at have tillid til de mennesker hun møder og har brug for særlig hjælp.

 

Hvis der er børn i familien, kan kvinden også være bange for at miste sine børn.

 

  • Vær omsorgsfuld og tag den voldsudsatte kvinde alvorligt ved første henvendelse. Volden er sandsynligvis værre end kvinden beskriver. Voldsudsatte kvinder overdriver sjældent voldens omfang.
  • Vis handlekraft. Der findes mange handlemuligheder indenfor det eksisterende system.
  • Reager hurtigt og tag den svære samtale. Problemet bliver kun sjældent mindre med tiden.

 

Tag hensyn til, at ofre for skjulte forbrydelser f.eks. i familien er belastet af skyld og skam. Det vil oftest være pinligt, ydmygende og skamfuldt at skulle indrømme og erkende at være udsat for vold.

 

Ifølge Rigsadvokatens meddelelse af 31. august 2000 vedrørende efterforskning af sager om vold i parforholdet, har politiet pligt til at indlede en efterforskning af egen drift, hvis der er en formodning om et strafbart forhold – også selvom den, der har været udsat for volden, ikke ønsker at indgive eller tilbagetrækker anmeldelsen.

 

Arbejd tværfagligt. Drøft kvindens og evt. børns situation og mulige løsninger med andre forvaltninger og andre myndigheder. Sagerne kan oftest kun løses i et samarbejde mellem flere sektorer/myndigheder.

 

Vær opmærksom på behandlingstilbuddene til den voldsudøvende part. Læs mere om tilbuddene på Dialog mod Vold og Alternativ Til Vold.

 

Vær opmærksom på, at det i nogen situationer kan være forbundet med stor fare at forlade en voldelig mand.

 

Hav et særligt fokus på æresrelateret vold, hvor der kan være en række voldsudøvere i samme sag. Læs mere om æresrelateret vold.

 

Vi har også samlet relevant viden, du som politi kan bruge i dit arbejde med de unge, i Den Gode Samtale. Guiden er en virtuel værktøjskasse til fagfolk og rummer teoretisk og praktisk viden indsamlet på baggrund af Etnisk Ungs mangeårige erfaring med minoriteter, der har æresrelaterede problemer.

 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

Tlf: 70 27 76 66
særligt for etniske unge

 

Tlf: 70 27 03 66

særligt for forældre til etniske unge

(hverdage 9-15)

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V