Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Viden om vold

Symptomer på vold
hotline, jura

For fagfolk

Aktuel viden, kurser,
publikationer

Projekter i LOKK

Nationalt og inter-
nationalt samarbejde

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

Døgnåben anonym hotline

Ring til hotline døgnet rundt

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

  Telefon 70 20 30 82

 

 

Få juridisk rådgivning

 

Telefon 31 18 44 41

 

Læs mere her

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.

 

Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

En samling af rapporter, bøger, handlingsplaner og statistikker

Døgnåben anonym rådgivning

Ring døgnet rundt

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold.

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Hjælper børn og mødre på ferie.

Qnet – et frivilligt netværk af kvinder

Netværk i Røde Kors, der består af 155 frivillige mentorer.

En rygsæk til alle børn

Et samarbejde mellem LOKK, Mary Fonden og Ole Kirks Fond.

Råd til Livet

Økonomisk og juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium

LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium.

Samlet oversigt over LOKKs projekter

Her kan du læse om både nationale og internationale projekter.

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

For fagfolk


Politi

Politiet er ofte den første offentlige myndighed, som både offer og voldsudøver møder ved tilfælde af vold.

 

Ved udkald vil du ofte opleve, at kvinden forsøger at bagatalisere og fornægte at volden har fundet sted. Hun vil være tilbøjelig til at påtage sig skylden, og det gør det i situationen svært at hjælpe hende. Derfor er det vigtigt at kende til voldsspiralens mekanismer. At kende til de forhold, der gør sig gældende i et forhold med vold, er en forudsætning for at kunne hjælpe kvinden og hendes eventuelle børn professionelt.

 

Ved udkald vil børnene også være meget beklemte, når politiet møder op, eller hvis de i en anden sammenhæng møder ordensmagten. Her skal man som betjent være opmærksom på, at selvom børnene tilsyneladende bakker faderen op, og søger hans nærvær, kan dette udmærket skyldes, at de er bange for repressalier, hvis de viser deres støtte til moderen.

 

Politiet har typisk flere opgaver i forbindelse med deres
indsats ved vold i hjemmet:

 

  • At undgå en eskalering af konflikten
  • At mægle mellem de stridende parter
  • At retsforfølge voldsudøveren
  • Det er muligt at bortvise. Vær opmærksom på, at det er muligt ifølge dansk lovgivning at bortvise voldsudøveren fra eget hjem. Se loven om bortvisning

 

Volden kan have stået på i flere år og den voldsudsatte kvinde vil ofte have meget lavt selvværd. Hun kan derfor have svært ved at tale om volden.

 

Vold traumatiserer og medfører symptomer på post traumatisk stress syndrom. Kvinden føler sig derfor muligvis konstant i alarmberedskab og vil have svært ved at have tillid til de mennesker hun møder og har brug for særlig hjælp.

 

Hvis der er børn i familien, kan kvinden også være bange for at miste sine børn.

 

  • Vær omsorgsfuld og tag den voldsudsatte kvinde alvorligt ved første henvendelse. Volden er sandsynligvis værre end kvinden beskriver. Voldsudsatte kvinder overdriver sjældent voldens omfang.
  • Vis handlekraft. Der findes mange handlemuligheder indenfor det eksisterende system.
  • Reager hurtigt og tag den svære samtale. Problemet bliver kun sjældent mindre med tiden.

 

Tag hensyn til, at ofre for skjulte forbrydelser f.eks. i familien er belastet af skyld og skam. Det vil oftest være pinligt, ydmygende og skamfuldt at skulle indrømme og erkende at være udsat for vold.

 

Ifølge Rigsadvokatens meddelelse af 31. august 2000 vedrørende efterforskning af sager om vold i parforholdet, har politiet pligt til at indlede en efterforskning af egen drift, hvis der er en formodning om et strafbart forhold – også selvom den, der har været udsat for volden, ikke ønsker at indgive eller tilbagetrækker anmeldelsen.

 

Arbejd tværfagligt. Drøft kvindens og evt. børns situation og mulige løsninger med andre forvaltninger og andre myndigheder. Sagerne kan oftest kun løses i et samarbejde mellem flere sektorer/myndigheder.

 

Vær opmærksom på behandlingstilbuddene til den voldsudøvende part. Læs mere om tilbuddene på Dialog mod Vold og Alternativ Til Vold.

 

Vær opmærksom på, at det i nogen situationer kan være forbundet med stor fare at forlade en voldelig mand.

 

Hav et særligt fokus på æresrelateret vold, hvor der kan være en række voldsudøvere i samme sag. Læs mere om æresrelateret vold.

 

Vi har også samlet relevant viden, du som politi kan bruge i dit arbejde med de unge, i Den Gode Samtale. Guiden er en virtuel værktøjskasse til fagfolk og rummer teoretisk og praktisk viden indsamlet på baggrund af Etnisk Ungs mangeårige erfaring med minoriteter, der har æresrelaterede problemer.

 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V

 

H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK