Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Viden om vold

Symptomer på vold
hotline, jura

For fagfolk

Aktuel viden, kurser,
publikationer

Projekter i LOKK

Nationalt og inter-
nationalt samarbejde

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

Døgnåben anonym hotline

Ring til hotline døgnet rundt

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

  Telefon 70 20 30 82

 

 

Få juridisk rådgivning

 

Telefon 31 18 44 41

 

Læs mere her

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.

 

Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

En samling af rapporter, bøger, handlingsplaner og statistikker

Døgnåben anonym rådgivning

Ring døgnet rundt

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold.

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Hjælper børn og mødre på ferie.

Qnet – et frivilligt netværk af kvinder

Netværk i Røde Kors, der består af 155 frivillige mentorer.

En rygsæk til alle børn

Et samarbejde mellem LOKK, Mary Fonden og Ole Kirks Fond.

Råd til Livet

Økonomisk og juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium

LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium.

Samlet oversigt over LOKKs projekter

Her kan du læse om både nationale og internationale projekter.

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

GREVIO rapporten

GREVIO har udsendt landerapporten for Danmark, som har været længe ventet, og som LOKK har givet input til.

 

Læs rapporten på dette link:

GREVIO publishes its reports on Albania and Denmark

 

GREVIO er overvågningsenheden, som vurderer de enkelte landes implementering af Istanbulkonventionen, der har ambitionen om en nul-tolerance for vold mod kvinder. GREVIO giver alvorlig kritik af Danmark, især i forhold til sikkerheden for kvinder og børn i forbindelse med de danske regler for forældremyndighed og samvær når der er en voldelig far.

 

LOKK kender til disse situationer i forbindelse med de danske kvindekrisecentres arbejde med støtte til voldsramte kvinder og deres børn. LOKK ser frem til at drøfte, hvorledes der kan rettes op, så voldsramte kvinder og børn beskyttes og således at der sker den nødvendige forebyggelse af mere vold.


Udover kritikken vedrørende regler for samvær, og kvinder og børns manglende sikkerhed i denne forbindelse kommer GREVIO med følgende bemærkninger (oversat fra rapportens engelske executive summary):

 

  • GREVIO sætter pris på de danske myndigheders mangeårige dedikation i bekæmpelse af vold mod kvinder, gennem nationale handleplaner og andre målrettede tiltag.
  • Den politiske debat og policy tilgange synes dog at have rykket sig mod et fokus på vold i familien eller nære relationer og vold mod mænd og drenge. Det ser ud til, at meget af det tidligere synlige engagement og fokus på vold i hjemmet som en form for kønsbaseret vold, er udskiftet med kønsneutrale koncepter og terminologi.
  • GREVIO ønsker at understrege behovet for fortsat at fokusere på de forskellige former for vold imod kvinder, inklusiv vold i hjemmet, som et kønsbaseret fænomen. Seksuel vold og voldtægt, stalking, især ex-partner stalking, sexchikane, men også vold i nære relationer, er former for vold der påvirker kvinder disproportionalt – i højere grad, og med højere intensitet. Det samme gælder for tvangsægteskab, FGM og tvungen abort/sterilisation. Heri ligger årsagen til at disse voldsformer er inkluderet i Istanbul konventionen som manifestationer på kønsspecifik vold, dvs. vold rettet mod en kvinde fordi hun er en kvinde. Fænomenerne skal således forstås ikke som vold mod individet, men som en social mekanisme til at holde kvinder i en underordnet position i forhold til mænd.
  • GREVIO anfører at det nuværende uddannelsesniveau af nøgle professionelle såsom politi, domstole og offentlig ansatte socialarbejdere, ikke garanterer opmærksomhed på den kønsbaserede  af forskellige former for vold imod kvinder, eller hvorledes man kan arbejde med ofre for volden. Ligeledes stor variation mellem distrikter i anvendelse af muligheden, indført i lovgivningen i 2007, for at fjerne den voldsudøvende mand fra boligen meget sjældent.


På baggrund af ovenstående anbefaler GREVIO bl.a:

  • Øget fokus på kvindelige ofre for kønsbaseret vold i policy dokumenter og finansieringsvalg, og sikring af fuld anerkendelse af, at de forskellige former for vold mod kvinder er kønsbaseret vold.
  • Forøge adgang til middel og langsigtet holistisk støtte til kvinder og piger udbudt af specialister på området, inklusiv ofre for seksuel vold og kvinder uden opholdstilladelse.
  • Forstærke forsøg på at sikre adækvat træning af offentlige ansatte inkl. politi, udlændingemyndigheder, og socialarbejdere.
  • Fjerne forhindringer for kvinder og børns sikkerhed i sammenhæng med samværsafgørelser.
  • Forstærke indsamling af data vedrørende vold mod kvinder til at indeholde alle relevante kategorier til sikring af maksimal viden og opfølgning.
 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V

 

H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK