Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Viden om vold

Symptomer på vold
hotline, jura

For fagfolk

Aktuel viden, kurser,
publikationer

Projekter i LOKK

Nationalt og inter-
nationalt samarbejde

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

Døgnåben anonym hotline

Ring til hotline døgnet rundt

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

  Telefon 70 20 30 82

 

 

Få juridisk rådgivning

 

Telefon 31 18 44 41

 

Læs mere her

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.

 

Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

En samling af rapporter, bøger, handlingsplaner og statistikker

Døgnåben anonym rådgivning

Ring døgnet rundt

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold.

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Hjælper børn og mødre på ferie.

Qnet – et frivilligt netværk af kvinder

Netværk i Røde Kors, der består af 155 frivillige mentorer.

En rygsæk til alle børn

Et samarbejde mellem LOKK, Mary Fonden og Ole Kirks Fond.

Råd til Livet

Økonomisk og juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium

LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium.

Samlet oversigt over LOKKs projekter

Her kan du læse om både nationale og internationale projekter.

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

Sekretariatets opgaver

Opgaver i forhold til krisecentrene

 • Sekretariatet skal være videns-, formidlings- og informationscenter samt idé-bank. Arbejdet består f.eks. i at indsamle, bearbejde, formidle og arkivere følgende materialer:
 • Retningslinier fra krisecentrene, som f.eks. driftsoverenskomst/-aftaler, opholdsbetalingsforhold mv.
 • Årsrapporter
 • Diverse dokumenter og rundskrivelser
 • Litteratur og forskningsresultater
 • Information om relevante emner mellem krisecentrene
 • Arbejdsbeskrivelser/aftaler og overenskomster for ansatte og frivillige
 • I samarbejde med Statistikgruppen sikre indhentelse og bearbejdning af statistik og anden dokumentation fra alle krisecentrene
 • Have kontakt til og være bindeled mellem offentlige myndigheder og krisecentrene
 • Indsamle og bearbejde høringsudtalelser
 • Samordne og drive støttearbejde i forhold til de krisecentre som måtte have behov for hjælp i enkelt sager
 • Have rådgivnings- og konsulentfunktion i vanskelige sager og formidle kontakt med faginstanser, ekspertise og andre grupper med erfaring fra specielle områder, f.eks. udvisningssager, kidnapning af børn, selvhjælpsgrupper osv.
 • Have overblik og oversigt over aktuelle kurser og uddannelsestilbud

 

Opgaver i forhold til LOKKs Bestyrelse

 • Daglig leder er LOKKbestyrelsens sekretær og har ansvar for mødeindkaldelser, sagsforberedelser og referater indenfor LOKKs tidsramme
 • Deltager ved andre møder og konferencer efter aftale med LOKKbestyrelsen
 • Daglig leder skal udarbejde årsberetning i samarbejde med LOKKbestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen
 • Udarbejde "Nyhedsbrev" med information m.v. og distribuere dette til krisecentrene og andre relevante instanser
 • Styring og opfølgning af fondsansøgninger
 • Være observatør og referent på LOKKs generalforsamling
 • Følge op på vedtagelser og resolutioner fra landsmødet

 

Videnscenter

 • Kortlægning af tiltag for kvinder og børn på krisecentre
 • Udarbejde model for evaluering af krisecentrenes arbejde, jf. Den Europæiske Kvindelobbys Voldsobservatories model for "Best Practice"
 • Indsamle, vedligeholde og formidle viden, data og fakta om mænds vold mod kvinder og børn, dels fra krisecentrene, dels fra det danske og de udenlandske samfund

 

Information og kontakt til medier

 • Opsøge information i ind- og udland om organisationens formål, samt videreformidling af denne information til bestyrelse, arbejdsgrupper og medlemmer
 • Følge op på sager i pressen og andre medier. Udarbejde pressemeddelelser. 
  Være med til at profilere LOKKsekretariatets og krisecentrenes arbejde i samfundet i øvrigt
 • Være stedet, hvor udenforstående kan henvende sig og få generel information
 • Være LOKKs ansigt udadtil i principielle sager
 • Udarbejde og sikre vedligeholdelse af diverse foldere/pjecer
 • Vedligeholde og opdatere www.lokk.dk
 • Udarbejde foredrags- og undervisningsmateriale, både til internt og eksternt brug

 

Andre opgaver

 • Koordinere og initiere (re)aktioner både lokalt og på landsplan
 • Påvirke lovgivningsarbejde og retspraksis

 

Opgaver i forhold til feriehuset Laurine

 • Føre tilsyn med feriehuset Laurine
 • Udleje og administrere brugen af feriehuset Laurine

 

Fagligt ansvar

 • Daglig leder skal medvirke til, at der i sekretariatet arbejdes på et højt fagligt niveau

 

Økonomi

 • LOKKs Bestyrelse har det overordnede økonomiske ansvar. Daglig leder er ansvarlig for det på generalforsamlingen vedtagne driftsbudget for sekretariatet og fører regnskab over driften
 • Ugentligt regnskab sendes til bogføring
 • Behov for tillægsbevilling (+ - ) skal forelægges bestyrelsen

 

I øvrigt

 • Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende eller til hinder for, at LOKKs Bestyrelse kan pålægge den daglige leder andre opgaver
 •  
 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V

 

H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK