Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Viden om vold

Symptomer på vold
hotline, jura, Etnisk Ung

For fagfolk

Aktuel viden, kurser,
publikationer

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

 

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer

 

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.

 

Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Informationsfilm om vold mod kvinder

Se 6 film om vold mod kvinder

Døgnåben anonym hotline

Ring til vores anonyme rådgivning. Du kan ringe døgnet rundt

Juridisk rådgivning

Her kan du få juridisk rådgivning

 

Rådgivning til etniske minoriteter

LOKK tilbyder særlig rådgivning til både unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Rådgivning til forældre med minoritetsbaggrund

Telefonisk rådgivning til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der er bekymret for deres teenagebørn

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Æresrelaterede konflikter

Æresrelaterede problemer i etniske minoritetsfamilier

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

Download statistikker og rapporter

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold og æresrelaterede konflikter

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Konfliktmægling

Konfliktmægling i æresrelaterede konflikter forskelle

Information om æresrelaterede konflikter

Om æresrelaterede konflikter, værktøjskasse til fagfolk mm.

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

Døgnåben anonym hotline

Er du voksen og udsat for vold eller stalking i en nær relation? Har du brug for hjælp eller brug for én at tale med, så kan du ringe anonymt til den nationale hotline for voldsudsatte i nære relationer. 

 

Er du udsat for vold eller stalking i en nær relation, eller kender du én der er, har du mulighed for at ringe til den nationale hotline på 70 20 30 82.

 

Hotlinen har døgnåbent 365 dage om året, og du er også velkommen til at ringe, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det, du er udsat for, er vold.

 

Hvad enten du er mand, kvinde eller transkønnet og uanset din seksuelle orientering, kan du få professionel rådgivning på hotlinen.

 

Den telefoniske rådgivning passes døgnet rundt af faguddannet personale, som kan hjælpe dig med at afklare din situation, og hvad du kan gøre, hvis du er udsat for vold eller stalking i en nær relation.
 
Rådgiverne kan ligeledes viderehenvise dig til relevante myndigheder eller hjælpetilbud, som beskæftiger sig med professionel hjælp specifikt til din målgruppe. Hvis du er kvinde, kan rådgiverne også hjælpe dig og dine eventuelle børn med at komme på krisecenter.

 

Andre rådgivningstilbud:

 

Dansk Stalking Center 
Rådgivning, støtte og vejledning til stalkingudsatte, pårørende og fagfolk. I nogle tilfælde tilbydes desuden behandling til udøvere af stalking.Telefon- og mailrådgivning samt individuelle samtaler efter aftale. Derudover mulighed for mentorforløb og deltagelse i støttegrupper.

Læs mere på www.danskstalkingcenter.dk

 

Mødrehjælpen

Forskellige rådgivningstilbud for alle sårbare gravide og udsatte børnefamilier herunder voldsudsatte familier.

Læs mere på www.moedrehjaelpen.dk

 

Mandecenteret

Rådgivning med præventivt sigte i forhold til personlig deroute og helt afbrudt far/barn kontakt. Udbyder konfliktmægling, samt midlertidige botilbud.

Læs mere på www.mandecentret.dk

 

Børns vilkår

Anonym telefonrådgivning med chat og brevkasse for voldsudsatte børn og unge, samt børnefaglig rådgivning til forældre på forældretelefonen. Børns vilkår har en professionel bisidderordning til børn og unge i sagsforløb med kommunen eller statsforvaltningen.

Læs mere på www.bornsvilkar.dk

 

Dansk Røde kors Q-net

Tilbud for kvinder og børn, som har oplevet vold i hjemmet og har behov for nærvær og netværk. Også åben for andre kvinder, som står i en udsat livssituation.

Læs mere på www.rodekors.dk

 

Dialog mod vold

Rådgivningstilbud med voldsudøveren som målgruppen, uanset køn. Når udøveren er i behandling tilbydes partner og eventuelle børn også samtale- og gruppeforløb.

Læs mere på www.dialogmodvold.dk 

 

Tænketanken Viden om Mænd

Viden om Mænd arbejder for en øget synliggørelse og forståelse af de samfundsproblematikker, der knytter sig til mænd og maskuliniteter.

Læs mere på www.taenketankenvm.dk

 

LGBT Danmark

Tilbud om bl.a. rådgivning til homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner samt andre med uafklarede spørgsmål i forbindelse med deres kønsidentitet og seksuelle orientering.

Læs mere på www.lgbt.dk

 

Etnisk Ung LOKK

Hjælp og støtte til unge og forældreder oplever æresrelaterede problemstillinger og alvorlige konflikter i deres familier. Mulighed for psykologbistand, konfliktmægling, længerevarende forløb og deltagelse i mentorordning. Der tilbydes også rådgivning til fagfolk.

Læs mere på www.etniskung.dk

 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

Tlf: 70 27 76 66
særligt for etniske unge

 

Tlf: 70 27 03 66

særligt for forældre til etniske unge

(hverdage 9-15)

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V