Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Viden om vold

Symptomer på vold
hotline, jura

For fagfolk

Aktuel viden, kurser,
publikationer

Projekter i LOKK

Nationalt og inter-
nationalt samarbejde

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

Døgnåben anonym hotline

Ring til hotline døgnet rundt

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

  Telefon 70 20 30 82

 

 

Få juridisk rådgivning

 

Telefon 31 18 44 41

 

Læs mere her

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.

 

Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

En samling af rapporter, bøger, handlingsplaner og statistikker

Døgnåben anonym rådgivning

Ring døgnet rundt

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold.

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Hjælper børn og mødre på ferie.

Qnet – et frivilligt netværk af kvinder

Netværk i Røde Kors, der består af 155 frivillige mentorer.

En rygsæk til alle børn

Et samarbejde mellem LOKK, Mary Fonden og Ole Kirks Fond.

Råd til Livet

Økonomisk og juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium

LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium.

Samlet oversigt over LOKKs projekter

Her kan du læse om både nationale og internationale projekter.

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

Viden om vold


Vold i nære relationer

Online Violence Against Women in the Nordic Countries

New technologies facilitate different forms of violence including harassment, stalking, blackmail, threats, iden­tity theft, accessing or disseminating private data, child pornography, threats of sexual assault or rape, and alter­ing and or uploading photos and videos without consent (Citron, 2014). All these forms of violence conducted using new technologies are part of a wider phenomenon often called “cyber violence” or “online violence”. There is no international consensus on exactly which forms of violence should be included in the definition of online violence. Indeed, the development of our understanding of online violence is connected to the development of the internet and other information and communication technologies, which are relatively new phenomena that are evolving fast.

Udgivet af Kvenréttindafélag Ísilands, det islandske kvinderåd, 2017

Læs rapporten

 

Forebyggelse af drab og dødelig vold i nære relationer

Rapporten undersøger, om risikovurderinger med henblik på at forebygge partnervold, som anvendes i mange europæiske lande og bl.a. USA og Canada også kunne anvendes i Danmark til at forebygge, at nogle tilfælde af partnervold eskalerer og ender i dødelig vold eller drab. Rapporten undersøger bl.a.:  Hvilke risikoindikatorer for drab eller dødelig vold kan ses hos de involverede personer, i familien og deres sociale sammenhæng? Har familie og venner kunnet blive bekendt med disse indikatorer? Har myndigheder – så som politi, socialforvaltning eller sundhedsvæsen – haft mulighed for at identificere problemerne i familien og at iværksætte en indsats, som kunne have hindret drab eller dødelig vold?

Psykisk vold er ikke beskrevet som en selvstændig indikator i risikovurderinger i forhold til partnervold, men elementer, f. eks. jalousi, indgår dog i vurderingen af andre forhold. Psykisk vold viser sig imidlertid at være en væsentlig indikator for partnerdrab.

Udgivet af Nell Rasmussen, konsulent, cand. jur. , Esther Nørregård-Nielsen ph.d., cand. scient. soc.  og Niels Westermann-Brændgaard, stud. scient. soc

Læs rapporten

 

Vold mod kvinder: en EU-undersøgelse  (oversigt over resultater)

Rapporten bygger på interview med 42 000 kvinder over hele EU, som blev adspurgt om deres erfaringer med fysisk, seksuel og psykologisk vold, herunder tilfælde af vold begået af en partner (vold i hjemmet). Undersøgelsen omfattede også spørgsmål vedrørende forfølgelse, seksuel chikane og den rolle, som nye teknologier spiller i forbindelse med misbrug af kvinder. Der blev også stillet spørgsmål om vold i barndommen. På baggrund af de omfattende resultater fra undersøgelsen fremsætter FRA forslag til fremgangsmåder inden for forskellige områder, der berøres af vold mod kvinder, og som ligger uden for strafferettens begrænsede område; lige fra arbejdsforhold og sundhed til nye teknologier.

Udgivet af FRA - Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, 2014

Læs rapporten

 

Why Do Some Men Use Violence Against Women And How Can We Prevent It?

The report is a UN study of 10,000 men in Asia and the Pacific which finds, that overall nearly half of those men interviewed reported using physical and/or sexual violence against a female partner. The study’s findings reaffirm that violence against women is an expression of women’s subordination and inequality in the private and public spheres. The findings show how men’s use of violence against women is associated with men’s personal histories and practices, within a broader context of structural inequalities.

Udgivet af FN, 2013

Læs rapporten

 

Voksne, som lever med vold i nære relationer
Rapporten giver en kort oversigt over den aktuelle viden om voksne, der lever med vold i nære relationer, og om sociale indsatser over for denne gruppe. Formålet med vidensnotatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området.

Udgivet af Socialstyrelsen, 2013

Læs rapporten

 

Stalking i Danmark. En kortlægning af erfaringer, konsekvenser og støttebehov

Rapporten er en kvalitativ undersøgelse af stalking, der gennem interviews med stalkingramte og fagpersoner beskriver, hvordan stalking erfares, og hvordan det påvirker de udsatte. Rapporten beskriver også, hvilke behov for støtte og hjælp de udsatte har

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, 2013

Læs rapporten

Omfanget og karakteren af stalking

Rapport undersøger omfanget og karakteren af stalking. Den viser, at over 100.000 inden for det sidste år har været udsat for stalking. At stalking rammer alle mennesker i alle samfundslag, og at kvinder og unge er mest udsatte for stalking

Udgivet af Justitsministeriet, 2013

Læs rapporten

 

Dating violence in Denmark
The report examines, on the basis of a questionnaire survey in 2011, the prevalence and nature of physical, psychological and sexual violence in adolescent dating relationships and the general exposure to violence
National Institute of Public Health, 2012

Læs rapporten

 

Ud af voldens skygge
Projekt UVS er et tiltag, som henvender sig til voldsramte mødre, som har ytret ønske om at afslutte eller havde afsluttet et voldeligt forhold til en partner. Denne rapport er en evaluering af rådgivning og behandlingseffekt.

Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, 2012
Læs rapporten

 

Partnervold mod mænd i Danmark

Rapporten afdækker omfanget og karakteren af partnervold mod mænd. Den beskriver også de barrierer, der afholder nogle mænd fra at søge hjælp og hvilken støtte der findes

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, 2012

Læs rapporten

 

Vold i nære relationer

Omfanget, karakteren og udviklingen samt indsatsen mod partnervold blandt kvinder og mænd - 2010.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, 2012

Læs rapporten

 

Går det an? Gør det gavn? En undersøgelse af konfliktmægling ved vold i nære relationer.

En undersøgelse af om konfliktmægling mellem voldsramte kvinder og voldsudøvende mænd kan være et relevant tilbud som et led i kvindernes rehabilitering

Udarbejdet af Karin Sten Madsen, 2011

Læs rapporten

 

Vold gør sårbar - Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder

En undersøgelse af den aktuelle praksis på 9 danske skadestuer i Danmark i forhold til modtagelse, undersøgelse og behandling af kvinder, der har været udsatte for vold

Udgivet af LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011

Læs rapporten

 

Ud af familiens vold. Debat om indsatsen mod vold i nære relationer

En kortlægning af den danske indsats over for vold i nære relationer samt forslag til fremtidige tiltag på området

Udgivet af Trygfonden og Mandag Morgen, 2011

Læs rapporten

 

Voldtægt der anmeldes - Del VI

Voldtægtsanmeldelsers vej gennem
retssystemet

Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd, 2010
Læs rapporten

 

Alkoholproblemer og partnervold

Denne pilotundersøgelse fra SFI afdækker muligheden for at komme i kontakt med voldelige mænd via alkoholbehandling
Udgivet af SFI, 2010

Læs rapporten

 

National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer
"Med denne nationale strategi har regeringen og satspuljepartierne sat rammerne for det fremtidige arbejde. Sammen med de mange erfarne og engagerede aktører på området vil der blive arbejdet hårdt for at nå strategiens mål: Færre voldsramte, bedre forebyggelse
og mere solid viden som grundlag for en målrettet indsats"
Udgivet af Regeringen, 2010
Læs rapporten
 

Voldens pris – Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder

En undersøgelse af de samfundsmæssige omkostninger af vold mod kvinder i Danmark, samt de voldsudsatte kvinders personlige omkostninger med fokus på, hvor meget voldsudsættelsen i gennemsnittet betyder for kvindernes helbredsrelaterede livskvalitet, tabte gode leveår samt dødelighed

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2010

Læs rapporten

 

Kommunernes beredskab i forhold til vold.

En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold

En undersøgelse af kommunernes arbejde i forbindelse med partner- og æresrelateret vold med fokus på følgende områder: registrering af henvendelser i forbindelse med vold, det særlige beredskab i forhold til voldsproblematikker, information til borgerne om vold samt kommunernes samarbejdspartnere på området

Udgivet af Servicestyrelsen, 2009

Læs rapporten

 

Vold i familier med handicap – Hvem gør noget? Og hvad? Opsamling fra konference d. 26. november 2007

En opsamling af den viden, der fremkom på konferencen Vold i familier med handicap – Hvem gør noget? Og hvad?, hvor formålet blandt andet var at synliggøre de særlige problemstillinger, som kvinder og børn med handicap kan have i forbindelse med vold i familien samt at diskutere og komme med forslag til, hvad der skal til for at sikre bedre indsatser for denne gruppe

Udgivet af Servicestyrelsen, Handicapenheden, 2008

Læs rapporten

 

Vold mod mænd i Danmark. Omfang og karakter - 2008

En undersøgelse af omfang og karakter af vold mod mænd i Danmark med fokus på blandt andet antallet af og aldersfordelingen for voldsudsatte mænd, voldsudøvernes køn og alder samt relationen mellem voldsoffer og voldsudøver

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Minister for Ligestilling, 2008

Læs rapporten

 

Vold og maskulinitet

Hænger det sammen - manddom og brugen af vold?

Udgivet af politiken, 2007

Læs kroniken

 

Mænds Vold mod Kvinder. Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007

En undersøgelse af udviklingen i vold mod kvinder de seneste fem-seks år i Danmark blandt andet med fokus på voldsofrenes og voldsudøvernes profil, støtten til ofrene, aktiviteter rettet mod voldsudøveren for at få denne til at bryde voldscirklen, træning af professionelle samt statslige initiativer til bekæmpelse af vold mod kvinder

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Minister for ligestilling, 2007

Læs rapporten

 

Vold og overgreb mod kvinder. Dansk rapport vedrørende deltagelse i International Violence Aganist Women Survey (IVAWS)

Det danske bidrag til den internationale undersøgelse af vold mod kvinder International Violence Against Women Survey (IVAWS), hvis overordnet formål er at indsamle sammenlignelige undersøgelser vedrørende vold mod kvinder fra de deltagende lande

Udgivet af Københavns Universitet/Justitsministeriets Forskningsenhed, 2006

Læs rapporten

 

Vold i familien – et forsømt eller prioriteret undervisningsemne? En undersøgelse af relevante uddannelsers inddragelse af emnet vold mod kvinder

En undersøgelse af om emnet ’vold mod kvinder i familien’ indgår i undervisningen på en række uddannelser, hvor fagfolk, der senere kan komme i berøring med voldsramte familier, uddannes. Undersøgelsens overordnede formål er, udover at afdække omfanget og karakteren af en sådan undervisning, også at komme med en række forslag til, hvordan behandlingen af emnet kan styrkes i undervisningen på længere sigt

Udgivet af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte), 2005

Læs rapporten

 

Hvor ku’ du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb

Center for Voldtægtsofre dannede i perioden 2003-2004 rammen for en undersøgelse af, om konfliktmægling kan anvendes som et led i rehabiliteringen af unge kvinder, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Formålet med undersøgelsen var blandt andet at undersøge om konfliktmægling kan være med til at forbedre voldtægtsofrenes livsbetingelser og at vurdere henholdsvis den kortsigtede og langsigtede betydning af mægling for både offer og gerningsmand

Udgivet af Center for voldtægtsofre, Rigshospitalet, 2005

Læs rapporten

 

 

Vold og overgreb mod børn og unge

Børn og unge på krisecentre skal også i skole

Undervisningsministeriet har offentliggjort en kortlægning om undervisning af børn på krisecentre, som er gennemført af Rambøll i 2013, samt udarbejdet en pjece ”Børn og unge på krisecentre skal også i skole” med en række gode råd og praksiseksempler, som kan inspirere krisecentre i samarbejdet med skoler og kommuner.

Pjecen sætter bl.a. fokus på vigtigheden af motivation hos mor og barn, faste procedurer på krisecentrene for undervisning og skolegang, samarbejdet ml. skole og krisecentre og fleksibilitet blandt aktørerne.

 

Primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge
Rapporten har to hovedformål:
1. Placere seksuel vold som et folkesundheds anliggende - understrege behovet for at adressere seksuel vold på et politisk og nationalt niveau (politisk)
2. Øge mulighederne for at udvikle og implementere effektive primære forebyggelsesindsatser i dansk sammenhæng (praksis)
Rikke Holm Bramsen, 2013
Læs rapporten

 

Psykologhjælp gavner børn på krisecentre

Ny evaluering viser, at børn, der opholder sig på krisecentre, har gavn af ordning, hvor de kan få hjælp af en psykolog

Evalueringen er gennemført for Socialstyrelsen af SFI og Ankestyrelsen, 2013

Læs evalueringen

 

Børn og kvinder i familier med vold - indsatser og efterværn
I denne bog kan du læse om nogle af de vigtige erfaringer fra syv kommuners og otte krisecentres arbejde med at udvikle og forbedre indsatserne til børn og kvinder under ophold på et krisecenter og et halvt år efter.

Udgivet af Socialstyrelsen, 2011

Læs rapporten

 

Børn i familier med vold – behandlingsmodeller.

Udviklet af Aarhus, Skanderborg, Randers, Haderslev og Odense kommuner som led i projektet Børn og kvinder i familier med vold.

Over en treårig periode har de fem kommuner arbejdet målrettet på at udvikle, afprøve og beskrive behandlingsmodeller til behandling af voldsudsatte børn. Resultaterne fremlægges i bogen, der er tænkt som en inspiration til fagfolk og andre, som arbejde med denne gruppe

Udgivet af Servicestyrelsen, 2011

Læs rapporten

 

Børn i familier med vold – teorierne bag behandlingsmodellerne.

Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold – Servicestyrelsen

Udgivet af Servicestyrelsen og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011

Læs rapporten

 

Vold mod børn og unge. Hovedrapport

En undersøgelse af vold mod børn og unge i Danmark. Hovedrapporten samler og præsenterer resultaterne af de tre delrapporter: Børnemishandling i hjemmet, Vold mod unge i Danmark og Vold mod førskolebørn. Rapporten belyser blandt andet omfanget af vold mod og mishandling af børn og unge i hjemmet og lokalmiljøet, mishandlingens konsekvenser på kort og lang sigt samt praksis blandt fagfolk, der arbejder med førskolebørn. Rapporten afsluttes med en række anbefalinger

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011

Læs rapporten

 

Børnemishandling i hjemmet. Delrapport 1

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010

Læs rapporten

 

Vold mod unge i Danmark. En spørgeskemaundersøgelse blandt 8.-klasses-elever. Delrapport 2

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010

Læs rapporten

 

Vold mod førskolebørn. Praksis og barrierer for opsporing og underretning. Delrapport 3

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011

Læs rapporten

 

Unges trivsel År 2008. En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom

En undersøgelse af unges trivsel i Danmark med fokus på forekomsten af seksuelle overgreb og vold mod børn og unge. I rapporten bliver der set nærmere på, hvilken karakter overgrebene har, hvilke børn og unge der rammes, hvem der står bag overgrebene, og hvad overgrebene kan betyde for de unges trivsel

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2009

Læs rapporten

 

Jeg ved bare ikk’ hvordan jeg skal få det sagt :( Børnelinket – et chatrum for børn og unge i voldsramte familier

En erfaringsopsamling fra et treårigt projekt, hvor Børns Vilkår udviklede og drev chatrummet Børnelinket. Projektets overordnede idé var at give børn og unge med voldserfaringer et forum, hvor de kunne skrive og udveksle erfaringer med andre i samme situationer. Evalueringen viser, at det overordnet er lykkedes for Børnelinket at nå en gruppe af børn og unge, som ikke tidligere har fået hjælp. Derudover giver erfaringsopsamlingen et indblik i børnenes og de unges egne forståelser af at leve i voldramt familier, samt, gennem chatten, hvordan de selv beskriver og forklarer de ting, som de oplever

Udgivet af Servicestyrelsen for Minister for ligestilling, 2009

Læs rapporten

 

Unge og kærestevold i Danmark. En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold

En undersøgelse blandt unge af forekomsten og karakteren af kærestevold, der i rapporten bliver defineret som fysisk, seksuel og/eller psykisk vold udøvet af en nuværende eller tidligere kæreste. De mulige risikofaktorer i forhold til kærestevold bliver analyseret, og der bliver på baggrund heraf givet forslag til mulige forebyggelsesinitiativer

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet udarbejdet for Ligestillingsafdelingen, Minister for ligestilling, 2008

Læs rapporten

 

Seksuelle overgreb mod børn og unge anbragt udenfor hjemmet eller i aflastning – en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af omfang og karakter af seksuelle overgreb

En undersøgelse af omfanget og karakteren af seksuelle overgreb mod børn og unge fra 0 til 18 år, der er anbragt uden for hjemmet eller i aflastning. Undersøgelsen består af 3 delundersøgelser blandt kommunale sagsbehandlere, socialpædagogiske opholdssteder samt plejefamilier

Udgivet af Servicestyrelsen og SISO - Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn, 2007

Læs rapporten

 

Opdragelse 2007

En undersøgelse af børns egne oplevelser af og holdninger til opdragelse. Undersøgelsen er foretaget blandt Børnerådets Børne- og Ungepanel, der på pågældende tidspunkt bestod af ca. 1100 børn på 5. klassetrin. Rapporten giver blandt andet et indblik i børnenes egne ønsker i forhold til opdragelse, deres perspektiv på vigtige opdragelsesværdier, forældrenes position i opdragelsen, samt hvordan børnene selv oplever deres egen opdragelse

Udgivet af Børnerådet, 2007

Læs rapporten

 

Samværssager i voldsramte familier. Et pilotprojekt om at fremme et børneperspektiv i samarbejdet mellem kommune og statsamt

Et pilotprojekt der undersøger og analyserer udvalgte sager mellem Århus Statsamt og Århus Kommune med det formål at frembringe viden om, hvordan man bedst muligt sikre fokus på børnenes perspektiv i forældremyndigheds- og samværssager i voldsramte familier

Udgivet af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte), 2006

Læs rapporten

 

Seksuelle overgreb på børn og unge på døgninstitution – omfang og indsats

En undersøgelse af omfanget af seksuelle overgreb mod børn og unge både inden og under anbringelse på en døgninstitution. Derudover ses der nærmere på, hvordan personalet på døgninstitutioner agerer i tilfælde af mistanke om seksuelt overgreb og det forebyggende arbejde på døgninstitutionerne.      

Udgivet af Akf forlaget, 2006

Læs rapporten

 

 

Voldsramte kvinder og arbejdsliv

Den voldsramte kan også være din kollega. Om håndtering af partnervold på arbejdspladsen

En håndbog til arbejdspladser der indeholder viden om partnervold og de konsekvenser, volden kan have for virksomheden. Derudover fremlægges konkrete strategier til, hvordan man som virksomhed kan håndtere og forebygge partnervolden.

Udarbejdet af Chris Poole for EU-projektet ”Abused Women at Work” og udgivet af AOF Danmark, Daphne, 3F/FIU Kønsligestilling, 2010

Læs rapporten

 

Voldsramte kvinders arbejdsliv. En undersøgelse af sammenhængen mellem partnervold og marginalisering på arbejdsmarkedet

En undersøgelse af de konsekvenser som partnervold har for kvinders arbejdsliv med fokus på marginalisering af denne gruppe på arbejdsmarkedet. Formålet med rapporten er at biddrage til forebyggelsen af denne marginalisering, og rapporten indeholder i den forbindelse en række anbefalinger til arbejdspladser og sagsbehandlere.

Udgivet for Minister for Ligestilling af Servicestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2009

Læs rapporten

 

Abused Women At Work

En undersøgelse af partnervoldens karakter og omfang i Danmark med fokus på, hvordan volden påvirker kvindens arbejdsliv. Undersøgelsens resultater skal bruges i en komparativ undersøgelse med Daphne-projektets partnerlande Spanien og Litauen.  

Udarbejdet af Stine Skaarup som en del af Daphne-projektet ”Den voldsramte kvinde er en kollega – virksomhedens handlemuligheder”, 2009

Læs rapporten

 

Voldsramte kvinders arbejdsliv

En kvalitativ undersøgelse af hvad partnervold betyder for voldsramte kvinders arbejdsliv, hvor fem voldsramte kvinder selv fortæller om deres oplevelser i forhold til, hvordan partnervold har påvirket deres arbejdsliv og om deres forventninger til arbejdspladsens håndtering af dette.

Udgivet af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, Socialministeriet, 2007

Læs rapporten

 

 

Efterværn

Kortlægning af erfaringer med efterværn og behov for nye støttemuligheder
En kortlægning af erfaringerne med efterværn og mægling samt afdækning
af nye former for støttemuligheder for mænd og kvinder, der har været udsat for vold eller æresrelaterede konflikter. Kortlægningen af erfaringerne skal bidrage med systematisk viden om, hvordan man kan målrette den nationale og kommunale indsats på området
Udgivet at Statens Insitut for Folkesunhed, Syddansk Umiversitet, 2013
Læs rapporten

 

Børn og kvinder i familier med vold - indsatser og efterværn
I denne bog kan du læse om nogle af de vigtige erfaringer fra syv kommuners og otte krisecentres arbejde med at udvikle og forbedre indsatserne til børn og kvinder under ophold på et krisecenter og et halvt år efter.

Udgivet af Socialstyrelsen, 2011

Læs rapporten

 

Familierådgivning til kvinder med børn på krisecenter.

Implementering af § 109 stk. 4 i serviceloven de første 2 år.

En procesevaluering

En procesevaluering af implementeringen af familierådgivningsordningen til kvinder med børn på krisecenter efter servicelovens § 109 stk. 4. Formålet med evalueringen er blandt andet at følge implementeringen de først to år for løbende at kunne støtte, justere og forbedre undervejs. Derudover undersøger evalueringen om kvinderne får tilbudt rådgivning, og om de i så fald tager imod den, hvad det betyder for kvinderne at få rådgivning, og om rådgivningen er hjælpsom i forhold til, at kvinderne efter opholdet på krisecenter får skabt sig et nyt liv uden vold.

Udgivet af Servicestyrelsen, 2011

Læs rapporten

 

Efterværn for voldsudsatte kvinder. Krisecentrenes støtte og hjælp til kvinder, som flytter fra centrene

En undersøgelse af krisecentrenes etablering af efterværn i forbindelse med, at kvinderne flytter derfra med fokus på hvilke initiativer, modeller og organisationsformer, der anvendes.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010

Læs rapporten

 

Tiden efter – En vidensindsamling om behovet for udslusning ved udflytning fra krisecentre

En undersøgelse af kvinders behov i forbindelse med at de flytter fra et krisecenter. Rapporten afsluttes med et idé-katalog, der henvender sig til medarbejdere på krisecentre, men også til andre aktører, der er i berøring med målgruppen, og som kan anvendes i forbindelsen med fraflytningen og tiden efter krisecentrene.

Udarbejdet af Solveig Witting og Susanne Skovgaard Christensen, 2010

Læs rapporten

 

Man kan ikke blive stærk så hurtigt – erfaringer fra efterværn for børn og deres mødre på krisecenter

En rapport over de resultater og erfaringer, som Boligfondens Krisecenter (nu Hellerup Krisecenter) gjorde sig, da de over en toårig periode gennemførte et efterværnsprojekt med det overordnet mål at sikre voldsramte børn et liv uden vold. Foruden det overordnet mål var et af projekts delmål blandt andet at udvikle nye metoder til efterværnsarbejdet.

Udgivet af Boligfondens krisecenter, 2005

Læs rapporten

 

 

Behandling af voldsudøvere

Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter

En undersøgelse af behandlingstilbud og –metoder til mænd, der udøver partnervold samt en evaluering af de følgende fire behandlingstilbud: Alternativ Til Vold – Roskilde, Dialog Mod Vold, Krisecenter Odenses behandlingstilbud til mænd samt Manderådgivningen i Herning Kommune med udgangspunkt i de behandlede mænds, deres eventuelle partners samt deres behandlers vurdering af virkningen af behandlingen. 

Udgivet af Servicestyrelsen, 2011

Læs rapporten

 

Alkoholproblemer og partnervold

Et pilotprojekt der undersøger om behandlere kan få kontakt til en større gruppe af voldsudøvende mænd, hvis disse mænd får tilbudt hjælp til at ændre deres voldlige adfærd i forbindelse med alkoholbehandling. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med de to alkoholbehandlingssteder Ringgården i Middelfart og Alkoholbehandlingen i Aarhus Kommune.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2010

Læs rapporten

 

Behandlingsprogrammer for voldelige mandlige partnere. Redegørelse for internationale erfaringer

En undersøgelse af de behandlingsprogrammer for voldelige mænd, der bruges i Danmark og andre nordiske lande med fokus på, om disse programmer er blevet effektevalueret, resultaterne af disse evalueringer samt programmernes præventive effekt.

Udgivet af Justitsministeriets forskningsenhed, 2007

Læs rapporten

 

 

Børn og unges trivsel i Grønland

Den sociale indsats for børn og unge i Grønland. Kortlægning af aktiviteterne 2011

En undersøgelse af den sociale børne- og ungeindsats i Grønland i 2011 med det formål at give et samlet overblik over den sociale børne- og ungeindsats i Grønland.

Udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2011

Læs rapporten

 

Børn i Grønland. En kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel

En undersøgelse af de 0-14-årige børn og deres familiers generelle trivsel i Grønland. Rapportens formål er at indsamle viden om børns trivsel samt forekomsten af omsorgssvigt på en sådan måde, at resultaterne kan danne grundlag for politiske indsatser til forbedring af forholdene for de grønlandske børn og familier.   

Udgivet af Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu, Naalakkersuisoqarfik, Departementet for Familie og Sundhed og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2009

Læs rapporten

 

Unges trivsel i Grønland 2004

En undersøgelse af 15-17-årige skoleelevers livsbetingelser og trivsel i Grønland med fokus på de unges trivsel, sundhedsadfærd og helbred, men også på en række risikofaktorer for mistrivsel, selvmordsadfærd og helbredsproblemer samt seksuelle overgreb.

Udgivet af INUSSUK – Arktisk forskningsjournal 1 – 2006, Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Grønlands Hjemmestyre, 2006

Læs rapporten

 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V

 

H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK