Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Rådgivning

Symptomer på vold
hotline, jura, Etnisk Ung

Viden om vold

Aktuel viden, kurser,
publikationer

For fagfolk

Lovstof, værktøjer,
konfliktmægling

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

 

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer

 

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.


Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Informationsfilm om vold mod kvinder

Se 6 film om vold mod kvinder

Døgnåben anonym hotline

Ring til vores anonyme rådgivning. Du kan ringe døgnet rundt

Religiøse vielser

Støtte og rådgivning til unge og forældre

Juridisk rådgivning

Her kan du få juridisk rådgivning

 

Rådgivning til etniske minoriteter

LOKK tilbyder særlig rådgivning til både unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Rådgivning til forældre med minoritetsbaggrund

Telefonisk rådgivning til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der er bekymret for deres teenagebørn

Æresrelaterede konflikter

Til fagfolk der har brug for råd og vejledning i forbindelse med æresrelaterede konflikter

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Æresrelaterede konflikter

Æresrelaterede problemer i etniske minoritetsfamilier

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

Download statistikker og rapporter

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold og æresrelaterede konflikter

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Konfliktmægling

Konfliktmægling i æresrelaterede konflikter forskelle

Information om æresrelaterede konflikter

Om æresrelaterede konflikter, værktøjskasse til fagfolk mm.

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

Viden om vold


Børn på krisecenter

Ca. 2.000 børn kommer hvert år med deres mor på krisecenter. Børn har brug for voksnes hjælp og støtte til at bearbejde følgerne af vold.

På krisecentrene er der børnemedarbejdere med særlig ekspertise i at hjælpe børn, der har oplevet vold i familien.

 

I dag anses arbejdet med børn på kvindekrisecentre som lige så vigtig som arbejdet med de voldsudsatte kvinder. Børnene har deres egen historie, som måske ikke er helt identisk mede deres mors, da de oplever volden fra en anden vinkel. Al arbejde med børn er tilpasset det enkelte barns alder og udviklingstrin.

 

Arbejdet med børn på krisecentrene handler først og fremmest om psykisk førstehjælp. De skal have hjælp til at håndtere situationen, de står i, her og nu. De skal have hjælp til at få forklaret, hvorfor de er på krisecenter. Børnene skal have at vide, hvad et krisecenter er, og hvad der formentlig skal ske de kommende dage.

 

”Da jeg, min mor og lillebror blev smidt ud hjemmefra, var vi ude på gaden. Der var altid skænderier og vold hos mig i fire år. Men der var heldigvis noget, der hedder krisecenter, og de åbnede deres dør for os, som nogen aldrig har gjort før”

Pige 13 år

 

Børnene skal vide, at et krisecenter er et sted, hvor der bliver passet på dem. Det er et sted, hvor man ikke kan komme ind uden tilladelse. Derudover skal de have hjælp til at sætte ord på de voldelige oplevelser. De skal have omsorg og mærke, at der er nogen, der bekymrer sig for dem og deres problemer.

 

Udenfor krisecentrene bliver børnene alt for ofte med mødt med tavshed, fordi det er tabuiseret at tale om vold. Men børn har brug for at snakke om volden for at få skabt sammenhæng i det, der er sket. Det er en måde at bearbejde de traumatiserende hændelser på.

 

Alle børn, der kommer på krisecenter, har ud over tilbuddet om psykisk førstehjælp, ret til at tale med en psykolog. Nogle børn tilbydes at komme i samtalegruppe med andre børn i samme situation.

 

Metoder i arbejdet med børn
Samtaler med børnene er en stor del af børnemedarbejdernes arbejde. Børnemedarbejderne benytter forskellige metoder til at hjælpe børnene til at bearbejde deres oplevelser. Målet med arbejdet er at give børnene en forståelse af deres tanker og omgivelser.

 

De forskellige metoder kan have fokus på fx :

 

 • Følelser
 • Tanker
 • Relationer
 • Mestringsstrategier

 

Samtaler med de små børn – der endnu ikke har et sprog og som reagerer og kommunikerer via lyde, mimik og bevægelser – foregår på et følelsesmæssigt niveau koblet med det sproglige. Det sker i et tæt samarbejde med barnets mor.

 

Målet for arbejdet med børn er, at:

 

 • Barnet skal have skabt rammer og forudsigelighed i hverdagen på krisecenter
 • Barnet skal føle sig anerkendt og føle, at det kan mestre sin dagligdag
 • Barnet skal begynde at bearbejde de traumatiske oplevelser af vold, som det selv har været udsat for eller har overværet
 • Moren støttes i at kunne hjælpe barnet på sigt

 

En rygsæk ved ankomsten
Når børn kommer til krisecenteret sammen med deres mor, har de ofte forladt deres hjem i en fart. Der har måske ikke været muligt at pakke en taske, og de har kun det allermest nødvendige med sig. De har ikke haft mulighed for at tage afsked med klassekammerater, lærere og andre, de er knyttet til, og det er en meget turbulent periode.

 

På krisecenteret modtager børnene en rygsæk fra Mary Fonden. Rygsækkene indeholder blandt andet tandbørste, en bamse, legetøj og andet, som barnet kan have brug for. I rygsækkene er der desuden en hilsen fra Kronprinsesse Mary, der er med i bestyrelsen i Mary Fonden.

 

Indsatsen fra Mary Fonden er i tråd med krisecenterets arbejde med at vise barnet, at alle børn har ret til et liv uden vold, og at alle børn har ret til at høre til et sted.

 

Læs mere om Mary Fondens projekt Vold I Hjemmet her

 

Fakta om børn på krisecenter 
 • Cirka 33.000 børn i Danmark vokser op i et hjem med vold
 • Der bor i gennemsnit knap 2.000 børn på landets krisecentre i løbet af et år 
 • 72 procent af børn på krisecenter har været vidne til fysisk eller seksuel vold mod deres mor
 • 57 procent af børn på krisecenter har været udsat for psykisk vold
 • 37 procent af børn på krisecenter har selv været udsat for fysisk vold.
   
Kilde: Årsstatistik 2014 – Kvinder og børn på krisecenter, Socialstyrelsen 2015.

Bøger:

 

De metoder, som børnemedarbejderne bruger i arbejdet med børn på krisecenter, er beskrevet i fagbogen ’Pædagogik og Praksis – på krisecentre’.

Bogen koster kr. 275,- (ekskl. fragt)

 

Materialet ’Eventyræsken’ indeholder tre bøger og er målrettet forskellige aldersgrupper og hjælper barnet med at forstå og bearbejde deres oplevelser.

Æsken koster kr. 300,- (ekskl. fragt)

 

Bøgerne kan bestilles her: sekretariat@lokk.dk

 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

Tlf: 70 27 76 66
særligt for etniske unge

 

Tlf: 70 27 03 66

særligt for forældre til etniske unge

(hverdage 9-15)

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V