Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Bliv støttemedlem
eller giv et bidrag

Viden om vold

Symptomer på vold
hotline, jura

For fagfolk

Aktuel viden, kurser,
publikationer

Projekter i LOKK

Nationalt og inter-
nationalt samarbejde

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

Døgnåben anonym hotline

Ring til hotline døgnet rundt

 

 


  Ring til hotline døgnet rundt!

 

  Telefon 70 20 30 82

 

 

Få juridisk rådgivning

 

Telefon 31 18 44 41

 

Læs mere her

Bliv støttemedlem

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

 

Giv en gave til LOKK 

Støt med et engangsbeløb og gør en forskel.

 

Bliv frivillig på et krisecenter
Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

En samling af rapporter, bøger, handlingsplaner og statistikker

Døgnåben anonym rådgivning

Ring døgnet rundt

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold.

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Hjælper børn og mødre på ferie.

Qnet – et frivilligt netværk af kvinder

Netværk i Røde Kors, der består af 155 frivillige mentorer.

En rygsæk til alle børn

Et samarbejde mellem LOKK, Mary Fonden og Ole Kirks Fond.

Råd til Livet

Økonomisk og juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium

LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium.

Samlet oversigt over LOKKs projekter

Her kan du læse om både nationale og internationale projekter.

Telefon 70 20 30 82

 

   

 

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

Viden om vold


Vold påvirker børn

Undersøgelser viser, at det er skadeligt for børn at vokse op i familier med vold, og at det er lige så skadeligt at være vidne til vold, som selv at være udsat for vold. Indsatsen over for børn er derfor væsentlig og står central i krisecentrenes arbejde.

 

Når børn oplever vold, kan de reagere meget forskelligt. Nogle bliver chokerede, mistroiske, aggressive, bange for at dø, apatiske eller meget handlende. Andre kan virke upåvirkede og fortsætte, som intet er hændt. De fortsætter med at lege, eller lader som om de sover etc. Den slags reaktioner kan senere udvikle sig til angst og depression mm.

 

Der er en række faktorer, der er afgørende i forhold til, hvordan børnene påvirkes, fx:

 

  • Hvor ofte har barnet overværet volden?
  • Hvor stor en del af barnets liv har været præget af vold?
  • Hvem udøvede volden?
  • Hvem retter volden sig imod?

 

Barnets alder, modenhed og evne til at mestre sit liv spiller også ind i forhold til, hvordan børn oplever og reagerer på vold. Små børn er afhængige af deres forældre og nærmest hjælpeløse uden dem. De kan derfor reagere anderledes på volden end ældre børn.

 

Børn kan også reagere med at tage voksenansvar og forsøge at beskytte deres mor, søskende osv. De bruger kræfter på at finde mening i det, der sker.

 

Vigtig med personer, der kan støtte børnene
Børn bliver mindre sårbare overfor traumatiske hændelser, hvis de har forældre eller andre tætte personer, i deres omgivelser, der yder omsorg for dem.  Mange børn lider af skam- og skyldfølelse. En vigtig person i barnets liv, fx børnehavepædagog, lærer eller pårørende kan støtte barnet til at forstå, at det ikke er skyld i volden.

 

”Det var min skyld, min mor og far kom op og slås den aften, vi kom på krisecenteret, for jeg stod på en radiator, selv om jeg ikke måtte. Den gik i stykker, og så begyndte min mor og far at skændes, og min far blev så vred, så han ville hælde kogende vand på min mor”

Dreng 10 år

 

Oplever børn vold over en længere periode, kan de reagere med fx:

 

  • Angst
  • Sorg og savn
  • Vrede
  • Skyld- og skamfølelse
  • Lavt selvværd
  • Ensomhed

 

Symptomer på PTSD
En stor del af børnene har oplevet så voldsom vold, at de oplever symptomer, der kendetegner PTSD, posttraumatisk belastningsreaktion. Enkelte får diagnosen PTSD.

 

PTSD-symptomer er fx flash backs eller mareridt, hvor børnene igen og igen genoplever det, de har været udsat for. De kan føle stærkt ubehag, hvis de kommer ud for situationer, der minder om volden. De har tendens til at fare sammen, blive irritable, få koncentrationsbesvær og problemer med at sove.

 

Bryd tabuet om vold
Vold er stadig tabuiseret, men omgivelserne og vigtige ressourcepersoner kan være med til at bryde tabuet og tale om volden, så børnene ikke går alene med deres tanker og følelser.

Fakta

 

85% af børnene på krisecenter har overværet vold mod deres mor, 67% har været udsat for psykisk vold og 36% har været udsat for fysisk vold.

 

Kilde: LOKKs årsstatistik 2011

 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V

 

H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for LOKK