Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Støttemedlemskab,
giv et bidrag

Rådgivning

Brevkasse, jura
symptomer på vold

Viden om vold

Aktuel viden, kurser,
publikationer

For fagfolk

Lovstof, værktøjer,
konfliktmægling

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

 

   Ring til vores hotline døgnet rundt!

 

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer

 

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge

 

Støt LOKK økonomisk

Bliv støttemedlem fra 100 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

Bliv frivillig på et krisecenter

Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

 

 

Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi for at forbedre vilkårene for voldsudsatte kvinder og børn

Danske og internationale projekter

LOKK arbejder både nationale og internationalt

 

 

 

Støt LOKKs arbejde

Du kan bidrage med et fast beløb årligt

 

  

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Informationsfilm om vold mod kvinder

Se 6 film om vold mod kvinder

Døgnåben anonym hotline

Ring til vores anonyme rådgivning. Du kan ringe døgnet rundt

Anonym brevkasse

Skriv til vores brevkasse-rådgivning og du får hurtigt svar

Religiøse vielser

Støtte og rådgivning til unge og forældre

Juridisk rådgivning

Få juridisk rådgivning her

 

Rådgivning til etniske minoriteter

LOKK tilbyder særlig rådgivning til både unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Rådgivning til forældre med minoritetsbaggrund

Telefonisk rådgivning til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der er bekymret for deres teenagebørn

Æresrelaterede konflikter

Til fagfolk der har brug for råd og vejledning i forbindelse med æresrelaterede konflikter

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

29.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Æresrelaterede konflikter

Æresrelaterede problemer i etniske minoritetsfamilier

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

Download statistikker og rapporter

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

LOKK Nyt

LOKKs egne nyheder om vold

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold og æresrelaterede konflikter

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Konfliktmægling

Konfliktmægling i æresrelaterede konflikter forskelle

Information om æresrelaterede konflikter

Om æresrelaterede konflikter, værktøjskasse til fagfolk mm.

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

Støt os


De støtter os

LOKK modtager årligt midler fra offentlige puljer og private fonde for at drive et sekretariat; til rådgivning af udsatte kvinder og fagfolk; til oplysning samt til at støtte op om det arbejde, der gøres på landets kvindekrisecentre. 


LOKK modtager midler fra Udenrigsministeriet, Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet (social indsats). Midlerne er af afgørende betydning for driften af sekretariatet, for afholdelse af kurser for frivillige, for den juridiske rådgivning til voldsudsatte kvinder og kvindekrisecentre, for drift af hotline til såvel kvinder udsat for vold som til unge udsat for kærestevold.

 

Social-, Børne- og Integrationsministeriet finansierer endvidere LOKKs arbejde med rådgivning til unge udsat for æresrelaterede konflikter, herunder konference, temdage og informationsmateriale.

LOKK har i 2013 haft fornøjelsen af at kunne administrere fonden i Elisabeth Egmont Petersens Navn, idet vi i alt har fået to million kroner. Disse midler er uddelt til 197 kvinder med i alt 416 børn. Midlerne går til kvinder med børn, som i forbindelse med reetablering har behov for psykologbistand, uddannelse, fritidsaktiviteter samt basalt indbo.  

Spies Fonden har i 2013 gjort det muligt for ca. 160 kvinder at få mellem 5 og 10 timers psykologsamtaler.


Arbejdsmarkedets Feriefond har igen i år tilgodeset kvinder og børn på kvindekrisecentre med ferieophold og oplevelser i Danmark. I 2013 alt har 217 personer - fordelt med 79 kvinder og 138 børn været af sted på ferie.

 


En særlig tak til
 

 • Mary Fonden

 • Arbejdsmarkedets Feriefond      

 • Erik Thunes Legat af 1954       

 • Fonden i Elisabeth Egmont-Petersens navn

 • Marie Christensens Fond

 • Spies Fonden

 • Trygfonden

 • Ministeriet for Ligestilling og Kirke

 • Social,- Børne,- og Integrationsministeriet

 • Udenrigsministeriet

 • Lyngyby Orienteringsklub

   

LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

29.000

Hvert år udsættes 29.000 kvinder for partnervold

 

7%

7% af alle voldsudsatte kvinder kommer på krisecenter

 

80%

Ifølge Dialog Mod Vold har 80% af voldsudøverne der er i behandling selv oplevet vold i familien som børn

 

55%

55% af børnene på kvindekrisecentrene er mellem 0-6 år


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

Tlf: 70 27 76 66
særligt for etniske unge

 

Tlf: 70 27 03 66

særligt for forældre til etniske unge

(hverdage 9-15 samt onsdag 20-22)

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V