Få hjælp her!

Ring 70 20 30 82
døgnet rundt

Støt os

Støttemedlemskab,
giv et bidrag

Rådgivning

Symptomer på vold
hotline, jura, Etnisk Ung

Viden om vold

Aktuel viden, kurser,
publikationer

For fagfolk

Lovstof, værktøjer,
konfliktmægling

Er du udsat for vold eller stalking?

Bliver du slået, truet eller nedgjort af din partner?

Oversigt over krisecentre

Vi hjælper dig på vej til det nærmeste krisecenter, så du kan få den hjælp, du har brug for!

Ophold på et krisecenter

Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter?

Hvem kan bo på et krisecenter

Hvem har mulighed for at komme på krisecenter?

Hvordan får jeg plads?

Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?

 

 


  Ring til vores hotline døgnet rundt!

 

 

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer

 

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge

Støt LOKK økonomisk

Bliv støttemedlem fra 200 kr./året og støt LOKK i arbejdet med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn

Bliv frivillig på et krisecenter

Vil du gøre en forskel? Bliv frivillig på et krisecenter

 

De støtter os

Disse puljer og fonde muliggør LOKKs arbejde

Projekter i LOKK

LOKK arbejder både nationale og internationalt

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Informationsfilm om vold mod kvinder

Se 6 film om vold mod kvinder

Døgnåben anonym hotline

Ring til vores anonyme rådgivning. Du kan ringe døgnet rundt

Religiøse vielser

Støtte og rådgivning til unge og forældre

Juridisk rådgivning

Få juridisk rådgivning her

 

Rådgivning til etniske minoriteter

LOKK tilbyder særlig rådgivning til både unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Rådgivning til forældre med minoritetsbaggrund

Telefonisk rådgivning til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der er bekymret for deres teenagebørn

Æresrelaterede konflikter

Til fagfolk der har brug for råd og vejledning i forbindelse med æresrelaterede konflikter

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Hvad er vold?

Hvad er vold og hvad er symptomerne på vold

LOKKs holdning til vold

Definitioner af vold

Partnervold

33.000 kvinder bliver årligt udsat for vold i hjemmet

Vold mod børn

Ca. 33.000 børn oplever årligt  vold i familien

Kærestevold

For mange unge oplever kærestevold

Æresrelaterede konflikter

Æresrelaterede problemer i etniske minoritetsfamilier

Undervisningsmateriale

Find LOKKs undervisningsmateriale her

Rapporter og publikationer

Download statistikker og rapporter

Seminarer og konferencer

Se LOKKs udvalg af seminarer og konferencer for krisecenteransatte

Bestilling af pjecer og plakater

Download eller bestil pjecer, plakater mm

Skoleopgaver og projekter

Information til skoleelever

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.

Kommunale fagfolk

Henvendelser, handlemuligheder mm

Læger, sundhedspersonale

Værktøjer til konsultation

Politi

Undersøgelsesmetoder, handlemuligheder

Lærere, studievejledere

Identificer symptomer og handlemuligheder

Pædagoger

Identificer vold, underretningspligt

Oplæg om vold

LOKK afholder temadage og oplæg om vold og æresrelaterede konflikter

Lovstof

Ægteskabslov, familelov, tavshedspligt mm.

Konfliktmægling

Konfliktmægling i æresrelaterede konflikter forskelle

Information om æresrelaterede konflikter

Om æresrelaterede konflikter, værktøjskasse til fagfolk mm.

Telefon 70 20 30 82

For voldsudsatte i nære relationer.

Telefon 70 27 76 66

Særligt for etniske unge.

Find nærmeste krisecenter
Se kort over krisecentre i Danmark.
Del
Print

Støt os


De støtter os

Bevillinger fra ministerier, fonde og private bidragsydere er afgørende for LOKKs arbejde med at synliggøre, forebygge og eliminere vold mod kvinder og børn og æresrelaterede konflikter.

 

LOKK har i 2014 forvaltet ca. 19 mio. kr.

 

LOKK’s arbejde er primært finasieret af især satspuljemidler administreret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Disse midler er øremærket til bl.a. indsatsen mod æresrelaterede konflikter, hotlinen og den juridiske rådgivning til voldsudsatte i nære relationer, afklarende psykologsamtaler og Interventionscentret. LOKK modtager også mindre bevillinger fra Tips- og Lottomidler til drift af sekretariatet.

I forbindelse med projekter under regeringsprogrammet Det Arabiske Initiativ modtager LOKK støtte fra Udenrigsministeriet, og LOKK har desuden modtaget støtte fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) til et projekt i Palæstina.

 

Egmont Fonden har igen i 2014 hjulpet mange kvinder og deres børn, som har få midler, når de skal flytte i egen bolig. Egmont Fonden yder med projektet ”En håndsrækning” støtte til kvinder med børn til basalt indbo, computer til brug for uddannelse eller skolegang samt fritidsaktiviteter for børnene. I 2014 har 202 kvinder med 393 børn fået støtte fra fonden. Støtten skal hjælpe kvinden og hendes børn, når de skal reetablere sig efter krisecenterophold og i gang med en tilværelse fri af vold. I den forbindelse er det bl.a. vigtigt at have fokus på, at børnene får et liv, der ligner andre børns liv med f.eks. fritidsaktiviteter, hvor man kan skabe venskaber og have et børnefrirum.

  
Spies Fonden yder tilskud til psykologbistand til kriseramte kvinder ud over det antal timer, som det offentlige er pligtige til at yde. Spies Fonden har i 2014 hjulpet 165 kvinder til at få 5 til 10 timers psykologsamtaler. Denne hjælp spiller en stor rolle for kvinderne på krisecentrene, da psykologsamtalerne kan være et være et værktøj til at få det bedre psykisk efter at have været udsat for vold.

 

Arbejdsmarkedets Feriefond yder støtte til, at kvinder med børn kan komme på ferie, mens de er på kvindekrisecenter. Mange af familierne har ikke været på ferie i mange år, og det betyder meget for dem, at kunne komme lidt væk fra dagligdagen og at give børnene en ferieoplevelse. I 2014 har 64 kvinder og 121 børn været afsted på ferie.

Tak til alle der støtter vores arbejde:
 

 • Social- og Indenrigsministeriet, herunder Socialstyrelsen

 

 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

 

 • Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet

 

 • Europa-Kommissionen

 

 • Justitsministeriet

 

 • Spies Fonden

 

 • Egmont Fonden

 

 • Arbejdsmarkedets Feriefond

 

 • Mary Fonden

 

 • Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet

 

 • CISU – Civilsamfund i Udvikling

 

 • Oak Foundation

 

 • Ramirent

 

 • En særlig tak til alle private donationer og testamenteringer

 

33.000

Hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold

 

2.000

Ca. 2.000 kvinder kommer hvert år på krisecenter

 

37%

37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold.

 

55%

55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.


LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre arbejder for at synliggøre, forebygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
 

 

 

 

Denne hjemmeside benytter cookies fra 3. part (Facebook). Dette accepteres ved brug af hjemmesiden.

 

Oversigt over krisecentre:
Krisecentre
Find nærmeste krisecenter

 

Rådgivning og hjælp døgnet rundt:

Tlf: 70 20 30 82
for voldsudsatte i nære relationer

Tlf: 70 27 76 66
særligt for etniske unge

 

Tlf: 70 27 03 66

særligt for forældre til etniske unge

(hverdage 9-15)

 

LOKK

LOKK sekretariat

c/o 3F, Kampmannsgade 4

1790 København V.
Tlf: 32 95 90 19 (hverdage 9-15, torsdage 10.30-15)
Mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

Besøgs- og mødeadresse:
Nyropsgade 22, 1602 København V