Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

LOKKs cookiepolitik

Vi gør vores bedste for at beskytte besøgende på vores hjemmeside. Derfor samler vi ikke data ind fra vores besøgende via cookies. Vi har én cookie for at hjemmesiden kan omstille til vores intranet. Der er ingen cookies fra Facebook eller andre Tech giganter.

OBS

Hvis du vælger at gå ind på andres websider via os, skal du være opmærksom på, at der kan være ’tracking cookies’. Vi kan anbefale dig i alle tilfælde at benytte browser-udvidelser til at blokkere disse. Brug af disse blokkere, som vist herunder, kan anbefales, vær ellers varsom med browser-udvidelser generelt.

Erhvervsstyrelsens vejledning

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slut brugerens terminaludstyr, “Cookie-bekendtgørelsen”.

Dataansvarlig i LOKK er næstformand Ingrid Funch Jørgensen, som kan kontaktes på sekretariat@lokk.dk.

Cookie info in English.

Anbefalede browser-udvidelser

Facebook Container
Isolerer din aktivitet på Facebook fra dine andre aktiviteter på nettet
GHOSTERY
Blokerer reklamer, stopper trackere og gør hjemmesider hurtigere
HTTPS Everywhere
Gør HTTPS-sikkerhed automatisk på mange hjemmesider
LastPass
Husker dit passwords på en sikker måde
No Coin
Blokkerer coin miners, så ingen din data uden samtykke
Privacy Badger
Lærer automatisk at blokkere usynlige sporinger

LOKKs persondatapolitik

Vi behandler dine persondata, hvis du støtter os med et pengebeløb via vores webside LOKK.dk.

LOKK kan modtage donationer på 2 måder: MobilePay en dansk løsning, der går over banken, eller med Dankort. I begge tilfælde beder vi om samtykke til at behandle dit for- og efternavn samt din mailadresse, så vi kan skrive og sige tak for modtagelsen. Emails og navne angivet ifm., at man støtter os, gemmes i en database hos Nianet / GlobalConnect.

Vi vil ikke udsende nyhedsbreve til dig uden et specifikt anmodet ønske fra din side. LOKK vil muligvis oprette en specifik tilmeldingsmulighed på websitet senere.

1. Ifølge Persondataforordningens Artikel 5 må vi ikke indsamle flere personoplysninger end højst nødvendigt, og det forsøger vi at overholde.

2 og 3. Ifølge Persondataforordningens Artikel 16 og Artikel 17 har du til enhver tid ret til at skrive til os og bede om at rette din mailadresse eller blive slettet fra vores interne mailliste.

1. Artikel 5 Principper for behandling af personoplysninger

Personoplysninger skal:

  • a) behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede (»lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed«)
  • b) indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål; viderebehandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, skal ikke anses for at være uforenelig med de oprindelige formål (»formålsbegrænsning«)
  • c) være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles (»dataminimering«).
2. Artikel 16 Ret til berigtigelse

Den registrerede har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Den registrerede har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring

3. Artikel 17 Ret til sletning (»retten til at blive glemt«)

1. Den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  • a) Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

 

Dataansvarlig i LOKK er næstformand Ingrid Funch Jørgensen, som kan kontaktes på sekretariat@lokk.dk.