Andre rådgivningstilbud

Kvindekrisecentrenes ambulante rådgivningstilbud

Sig det til nogen
Gratis rådgivningsforløb for kvinder og pårørende til kvinder, der lever med psykisk, fysisk eller andre former for vold.

Storkøbenhavn Tlf.: 33 33 00 47
E-mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted Tlf.: 51 72 11 27
E-mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers Tlf.: 23 99 58 37 eller 23 99 58 35
E-mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Medusa – et liv uden vold
En forening af frivillige med tilbud om gratis og anonym rådgivning til voldsramte kvinder.
Tlf.: 28 76 87 76
E-mail: info@etlivudenvold.dk

Åben anonym rådgivning - Lemvig, Struer og Holstebro kommuner
Gratis rådgivningsforløb for voldsudsatte kvinder i Lemvig, Struer og Holstebro kommune.
Tlf.: 96 11 48 40
E-mail: holstebrokrisecenter@holstebro.dk

Rådgivningstilbud til kvinder og børn udsat for vold i nære relationer

Lev Uden Vold - døgnåben hotline
Den nationale hotline, hvor voldsudsatte og pårørende kan ringe ind og få hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer.
Tlf.: 70 20 30 82
E-mail: kontakt@levudenvold.dk

Center for voldsramte
Et ambulant tilbud for mænd og kvinder i Region Hovedstaden, som har oplevet eller oplever fysisk eller psykisk vold i nære relationer.
Tlf.: 38 64 98 18
E-mail: bfh-centerforvoldsramte​@regionh.dk 

Dansk Stalking Center
Rådgivning, støtte og vejledning til stalkingudsatte, pårørende og fagfolk.
Tlf.: 25 17 73 74

Dansk Røde Kors Q-net
Tilbud for kvinder og børn, som har oplevet vold i hjemmet og har behov for nærvær og netværk. Også åben for andre kvinder, som står i en udsat livssituation.
Tlf.: 21 19 86 52
E-mail: Qnet@rodekors.dk

Røde Kors har omkring 20 forskellige Qnet fordelt ud over hele landet. Find afdeling.

Mødrehjælpen
Forskellige rådgivningstilbud for alle sårbare gravide og udsatte børnefamilier herunder voldsudsatte familier.
Tlf.: 33 45 86 00
Projekt Ud af voldens skygge er gratis behandling til kvinder og børn, som har levet med vold i familien. Findes i København og Aarhus.

Offerrådgivningen
Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser. Der findes 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene.
Tlf.: 72 21 72 21 eller 116 006

Døgnvagten KBH
Yder råd og vejledning til voksne, familier samt børn og unge under 18 år. Døgnåbent alle årets dage. Fremmøde på adresse mulig.
Tlf.: 33 17 33 33
E-mail: dsd@kk.dk

Hjælp voldsofre
En landsdækkende, frivillig forening, som hjælper dem, der har været udsat for personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.
Tlf.: 86 41 59 00
E-mail: voldsofre@voldsofre.dk

Rådgivning særligt for mænd og for udøvere af vold af begge køn

Mandecenteret
Gratis, personlig rådgivning til mænd i forbindelse med skilsmisse og parbrud, samvær med børn samt vold i parforholdet.
Tlf.: 70 11 62 63

Lev Uden Vold - rådgivning til voldsudøvere
Til voldsudøvere, der skal have hjælp med at slippe den voldelige adfærd. For at starte et telefonisk rådgivningsforløb skal en mail sendes.
E-mail: samtale@levudenvold.dk.

Dialog mod vold
Rådgivningstilbud til voldsudøveren, uanset køn. Når udøveren er i behandling, tilbydes partner og eventuelle børn også samtale- og gruppeforløb.
Tlf.: 35 30 17 17

Alternativ til vold
Specialiseret tilbud til mænd, der har volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner. Behandlingstilbudet henvender sig til mænd, der bor i Region Sjælland.
Tlf.: 46 31 71 40
E-mail: atv-roskilde@roskilde.dk

Rådgivning til etniske minoriteter udsat for negativ social kontrol

RED Center/ RED rådgivning
RED Rådgivning er et landsdækkende tilbud om professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter. 
Tlf.: 70 27 76 66
Anonym brevkasse

Etniske Forældre
Tilbyder gratis og anonym rådgivning til forældre med minoritetsbaggrund.
Tlf.: 70 27 03 66

OASIS
Behandlingssted, hvor flygtninge og familiesammenførte restituerer sig efter krig, tortur, forfølgelse, flugt, tab og eksilering.
Tlf.: 35 26 57 26
E-mail: info@oasis-rehab.dk

Exit CIRKLEN – Når kærlighed bliver farlig
Ugentlige samtalegrupper for psykisk voldsramte i trygge, smukke og anonme rammer i henholdsvis København, Odense, Aarhus og Aalborg.

København Tlf.: 51 70 03 93
E-mail: kontakt@exitcirklen.dk

Aarhus, Odense og Aalborg Tlf.: 42 43 09 46
E-mail: Camilla@exitcirklen.dk 

Dignity Institute – behandling ved traumerelateret vold
Bekæmper tortur og giver torturofre den livsnødvendige rehabilitering.
Tlf.: 33 76 06 00
E-mail: info@dignity.dk

Rådgivning og støtte vedrørende seksuelle overgreb

Centre for voldtægtsofre
Hjælper voldtægtsofre. Har 9 centre spredt udover landet. Find nærmeste center.
Tlf.: 78 46 35 43
E-mail: aarhus.cfv@rm.dk

Landsforeningen Spor
Informerer om konsekvenserne af seksuelle overgreb og senfølgerne.
Tlf.: 28 35 71 78
E-mail: kontakt@landsforeningen-spor.dk

Joan-søstrene
Rådgiver kvinder, som har været udsat for vold, voldtægt, incest eller seksuel chikane.
Tlf.: 33 14 74 84
E-mail: mail@joan-soestrene.dk

LivaRehab
Rådgiver, behandler og støtter mennesker med skadevirkninger fra prostitution og mennesker, der har været udsat for incest, seksuelle overgreb og vold.

Landsdækkende, anonym rådgivning Tlf.: 53 71 61 06
E-mail: frivillighed@livarehab.dk

Forløb hos LivaRehab Tlf.: 88 44 20 00
E-mail: livarehab@livarehab.dk

Kvisten
Rådgivning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. Tlf.rådgivning kvinder: 61 33 10 30
Tlf.rådgivning mænd: 61 33 44 00

Særlige tilbud for børn og unge

Bryd tavsheden
Oplyser, forebygger og afhjælper børne- og kærestevold.
Tlf.: 20 67 05 06
Skriv til deres brevkasse eller chat med en rådgiver.

Børns vilkår
Anonym telefonrådgivning med chat og brevkasse for voldsudsatte børn og unge, samt børnefaglig rådgivning til forældre.

BørneTelefonen Tlf.: 116 111

ForældreTelfonen Tlf.: 35 55 55 57

Ung på Linje og Ung Online
Samtaletilbud til unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om fx ensomhed, kærlighed, seksualitet, psykiske lidelser og familie.
Tlf.: 70 12 10 00

Headspace
Rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år. Angst, familie, selvskade, kærestesorg, selvværd, mobning, tristhed og misbrug
Find nærmeste center og kontaktinformation.
Skriv til deres chat.

TUBA
Terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.
Find afdeling og kontaktinformation.
Skriv til deres brevkasse eller chat med en rådgiver.

Tryg ungdom - LivaRehab
Behandling og rådgivning til unge mellem 18-30 ved gråzoneprostitution, vold, omsorgssvigt, incest, seksuelle overgreb og ensomhed.
Tlf.: 53 71 04 71
E-mail: unge@livarehab.dk

Rådgivning til LBGT personer

LGBT Danmark
Rådgivning til homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner samt andre med uafklarede spørgsmål i forbindelse med deres kønsidentitet og seksuelle orientering.

København Tlf.: 33 13 19 48
E-mail: raadgivningen@lgbt.dk

Aarhus Tlf.: 86 13 19 48
E-mail: raadgivningaarhus@lgbt.dk

LGBT ungdom
Frivillige unge rådgiver om forelskelse, sex, seksualitet, kønsidentitet, forældre eller kontakt til andre unge lgbt+ personer.
Tlf.: 33 36 00 80
E-mail: ungdomstelefonen@lgbt.dk