Andre rådgivningstilbud

Andre rådgivningstilbud

Kvindekrisecentrenes ambulante rådgivningstilbud

Sig det til nogen
Gratis rådgivningsforløb for kvinder og pårørende til kvinder, der lever med psykisk, fysisk eller andre former for vold.

Storkøbenhavn Tlf.: 33 33 00 47
E-mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted Tlf.: 51 72 11 27
E-mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers Tlf.: 23 99 58 37 eller 23 99 58 35
E-mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Kolding Tlf.: 75 53 17 81
Mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk

Holstebro Tlf.: 22 78 45 68
Mail: sdtn@holstebro.dk 

Medusa – et liv uden vold
En forening af frivillige med tilbud om gratis og anonym rådgivning til voldsramte kvinder.
Tlf.: 28 76 87 76
E-mail: info@etlivudenvold.dk

 

Åben anonym rådgivning - Lemvig, Struer og Holstebro kommuner
Gratis rådgivningsforløb for voldsudsatte kvinder i Lemvig, Struer og Holstebro kommune.
Tlf.: 96 11 48 40
E-mail: holstebrokrisecenter@holstebro.dk

 

 

Rådgivningstilbud til kvinder og børn udsat for vold i nære relationer

Lev Uden Vold - døgnåben hotline
Voldsudsatte, pårørende, fagpersoner og andre kan ringe til Lev Uden Volds nationale hotline og få hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer.
Tlf.: 1888
E-mail: kontakt@levudenvold.dk

Center for voldsramte
Et ambulant tilbud for mænd og kvinder i Region Hovedstaden, som har oplevet eller oplever fysisk eller psykisk vold i nære relationer.
Tlf.: 38 64 98 18
E-mail: bfh-centerforvoldsramte​@regionh.dk 

Dansk Stalking Center
Rådgivning, støtte og vejledning til stalkingudsatte, pårørende og fagfolk.
Tlf.: 25 17 73 74

Dansk Røde Kors Q-net
Tilbud for kvinder og børn, som har oplevet vold i hjemmet og har behov for nærvær og netværk. Også åben for andre kvinder, som står i en udsat livssituation.
Tlf.: 21 19 86 52
E-mail: Qnet@rodekors.dk

Røde Kors har omkring 20 forskellige Qnet fordelt ud over hele landet. Find afdeling.

Mødrehjælpen
Forskellige rådgivningstilbud for alle sårbare gravide og udsatte børnefamilier herunder voldsudsatte familier.
Tlf.: 33 45 86 00
Projekt Ud af voldens skygge er gratis behandling til kvinder og børn, som har levet med vold i familien. Findes i København og Aarhus.

Offerrådgivningen
Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser. Der findes 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene.
Tlf.: 72 21 72 21 eller 116 006

Stoppartnervold.nu
Her kan du som pårørende få konkrete råd og vejledning til, hvad du kan gøre, hvis du kender nogen, der er i et voldeligt parforhold. På stoppartnervold.nu kan du finde gode råd til, hvordan du rækker ud til en, der er udsat for partnervold, eller til en, der udøver partnervold.

Skjultgravid.dk er for dig, der lever eller har levet i et usundt parforhold, hvor din partner kontrollerer dig og måske også udsætter dig for vold og er blevet gravid. Graviditeten kan nemlig være en ekstra sårbar tid. Måske tør du ikke fortælle din partner om graviditeten. På skjultgravid.dk kan du finde råd og vejledning. Læs mere her.

Q-værk
Q-værk er en netværksskabende organisation for voldsudsatte kvinder og deres børn. De har et netværkshus med samtalegrupper, madaftener og forskellige rådgivningstilbud.
Tlf.: 93 92 90 03
E-mail: Kontakt@qvaerk.dk

Døgnvagten KBH
Yder råd og vejledning til voksne, familier samt børn og unge under 18 år. Døgnåbent alle årets dage. Fremmøde på adresse mulig.
Tlf.: 33 17 33 33
E-mail: dsd@kk.dk

Hjælp voldsofre
En landsdækkende, frivillig forening, som hjælper dem, der har været udsat for personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.
Tlf.: 86 41 59 00
E-mail: voldsofre@voldsofre.dk

Erduokay.dk
Her kan voldsudsatte børn få professionel chatrådgivning, tilmelde sig online ungegrupper og møde spejling gennem film med andre modige børn, der fortæller deres historier samt få gode råd, hvis de er bekymrede for en ven, de tror, er udsat for vold.Læs mere her

Rådgivning til etniske minoriteter udsat for negativ social kontrol

RED Center/ RED rådgivning
RED Rådgivning er et landsdækkende tilbud om professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter. 
Tlf.: 70 27 76 66
Anonym brevkasse

Etniske Forældre
Tilbyder gratis og anonym rådgivning til forældre med minoritetsbaggrund.
Tlf.: 70 27 03 66

OASIS
Behandlingssted, hvor flygtninge og familiesammenførte restituerer sig efter krig, tortur, forfølgelse, flugt, tab og eksilering.
Tlf.: 35 26 57 26
E-mail: info@oasis-rehab.dk

Exit CIRKLEN – Når kærlighed bliver farlig
Ugentlige samtalegrupper for psykisk voldsramte i trygge, smukke og anonme rammer i henholdsvis København, Odense, Aarhus og Aalborg.

København Tlf.: 51 70 03 93
E-mail: kontakt@exitcirklen.dk

Aarhus, Odense og Aalborg Tlf.: 42 43 09 46
E-mail: Camilla@exitcirklen.dk 

Dignity Institute – behandling ved traumerelateret vold
Bekæmper tortur og giver torturofre den livsnødvendige rehabilitering.
Tlf.: 33 76 06 00
E-mail: info@dignity.dk

Merantis
Merantis er et projekt for kvinder med udenlandsk baggrund, der er udsat for vold. De har bl.a. lavet podcasts med voldsudsatte kvinder, der fortæller deres historier på arabisk, dansk og farsi.
Find kontakt til Merantis på deres hjemmeside merantis.dk. Merantis kan downloades på App Store og Google Play i hele Norden!

Rådgivning og støtte vedrørende seksuelle overgreb

Centre for voldtægtsofre
Hjælper voldtægtsofre. Har 9 centre spredt udover landet. Find nærmeste center.
Tlf.: 78 46 35 43
E-mail: aarhus.cfv@rm.dk

Landsforeningen Spor
Informerer om konsekvenserne af seksuelle overgreb og senfølgerne.
Tlf.: 28 35 71 78
E-mail: kontakt@landsforeningen-spor.dk

Joan-søstrene
Rådgiver kvinder, som har været udsat for vold, voldtægt, incest eller seksuel chikane.
Tlf.: 33 14 74 84
E-mail: mail@joan-soestrene.dk

LivaRehab
Rådgiver, behandler og støtter mennesker med skadevirkninger fra prostitution og mennesker, der har været udsat for incest, seksuelle overgreb og vold.

Landsdækkende, anonym rådgivning
Tlf.: 53 71 61 06
E-mail: frivillighed@livarehab.dk

Forløb hos LivaRehab
Tlf.: 88 44 20 00
E-mail: livarehab@livarehab.dk

Kvisten
Rådgivning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb.
Tlf.rådgivning kvinder: 61 33 10 30
Tlf.rådgivning mænd: 61 33 44 00

Særlige tilbud for børn og unge

Bryd tavsheden
Oplyser, forebygger og afhjælper børne- og kærestevold.
Tlf.: 20 67 05 06
Skriv til deres brevkasse eller chat med en rådgiver.

Børns vilkår
Anonym telefonrådgivning med chat og brevkasse for voldsudsatte børn og unge, samt børnefaglig rådgivning til forældre.

BørneTelefonen Tlf.: 116 111

ForældreTelfonen Tlf.: 35 55 55 57

Ung på Linje og Ung Online
Samtaletilbud til unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om fx ensomhed, kærlighed, seksualitet, psykiske lidelser og familie.
Tlf.: 70 12 10 00

Headspace
Rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år. Angst, familie, selvskade, kærestesorg, selvværd, mobning, tristhed og misbrug
Find nærmeste center og kontaktinformation.
Skriv til deres chat.

TUBA
Terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.
Find afdeling og kontaktinformation.
Skriv til deres brevkasse eller chat med en rådgiver.

Tryg ungdom - LivaRehab
Behandling og rådgivning til unge mellem 18-30 ved gråzoneprostitution, vold, omsorgssvigt, incest, seksuelle overgreb og ensomhed.
Tlf.: 53 71 04 71
E-mail: unge@livarehab.dk

Voldsom Kærlighed
Rådgivning, der hjælper unge mellem 16-24 år med at bearbejde oplevelser med kærestevold og giver redskaber til at leve et ungdomsliv fri for vold. Voldsom Kærlighed tilbyder ungerådgivning og gratis psykologsamtaler. 

Ring til ungerådgiver på 70 20 22 66 fra 15-19 alle hverdage

Eller skriv for psykologsamtaler på voldsomkaerlighed@dialogmodvold.dk

Rådgivning til mænd

Alternativ til vold
Specialiseret tilbud til mænd, der har volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner. Behandlingstilbudet henvender sig til mænd, der bor i Region Sjælland.
Tlf.: 46 31 71 40
E-mail: atv-roskilde@roskilde.dk

Mandecenteret
Gratis, personlig rådgivning til mænd i forbindelse med skilsmisse og parbrud, samvær med børn samt vold i parforholdet.
Tlf.: 70 11 62 63

Rådgivning for voldsudøvere af begge køn

Dialog mod vold
Rådgivningstilbud til voldsudøveren, uanset køn. Når udøveren er i behandling, tilbydes partner og eventuelle børn også samtale- og gruppeforløb.
Tlf.: 35 30 17 17

Lev Uden Vold - rådgivning til voldsudøvere
Til voldsudøvere, der skal have hjælp med at slippe den voldelige adfærd. For at starte et telefonisk rådgivningsforløb skal en mail sendes.
E-mail: samtale@levudenvold.dk.

Rådgivning til LGBTQ+ personer

LGBT+ Danmark
Rådgivning til homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner samt andre med uafklarede spørgsmål i forbindelse med deres kønsidentitet og seksuelle orientering.

København Tlf.: 33 13 19 48
E-mail: raadgivningen@lgbt.dk

Aarhus Tlf.: 86 13 19 48
E-mail: raadgivningaarhus@lgbt.dk

LGBT+ Ungdom
Frivillige unge rådgiver om forelskelse, sex, seksualitet, kønsidentitet, forældre eller kontakt til andre unge LGBT+ personer.
Tlf.: 33 36 00 80
E-mail: ungdomstelefonen@lgbt.dk