LOKKs juridiske rådgivning

LOKKs juridiske rådgivning

 

LOKK tilbyder juridisk rådgivning i relation til vold i nære relationer 

LOKKs juridiske rådgivning er et tilbud til alle medlemmer og til fagpersoner, der har juridiske spørgsmål i om vold i nære relationer. LOKKs medlemmer er velkomne til at henvise fx kommunale eller andre samarbejdspartnere til LOKKs juridiske rådgivning. LOKKs juridiske rådgiver kan kontaktes på ahj@lokk.dk og på tlf. nr. 5369 9019. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt. Alle henvendelser til LOKKs juridiske rådgivning bliver registreret, for at LOKK kan få en større viden om, hvem der har behov for rådgivningen, og hvilke retsområder der er flest henvendelser om. Enkeltpersoner vil ikke kunne identificeres.  

 

Almindelige bestemmelser for rådgivning 

1.LOKKs juridiske rådgivning  
1.1 LOKK tilbyder juridisk rådgivning i relation til vold i nære relationer, herunder spørgsmål om f.eks. separation, skilsmisse, forældremyndighed og samvær, samt spørgsmål relateret til serviceloven, straffeloven og udlændingeloven. 

2. Grundlaget for rådgivningen 
2.1. LOKKs rådgivning ydes på grundlag af de oplysninger, som modtages mundtligt eller skriftligt fra den eller de personer, der søger rådgivning (herefter benævnt ”brugerne”).

3. Rådgivningens udførsel  
3.1 Rådgivningen udføres af LOKKs juridiske rådgiver, som led i LOKKs arbejde for at hjælpe og rådgive medlemmer og fagpersoner om juridiske problemstillinger i forbindelse med vold med i nære relationer.  

4. Rådgivers ansvar 
4.1 Rådgivningen gives på baggrund af de oplysninger, som modtages af brugerne, og den ydes af LOKKs juridiske rådgiver efter bedste evne og viden. 
4.2 LOKK er alene ansvarlig for rådgivningen i tilfælde af fejl, der kan henføres til bevidste eller groft uagtsomme fejl i rådgivningen fra LOKKs juridiske rådgiver. 
4.3 LOKK er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tab hos brugerne for den ydede rådgivning. 
4.4.Der kan alenes rejses et krav mod LOKK og således ikke direkte mod LOKKs juridiske rådgiver. 

5. Uoverensstemmelser
5.1 Ethvert krav mod LOKK i relation til den ydede rådgivning skal sendes skriftligt til LOKKs sekretariat på sekretariat@lokk.dk