Kvindekrisecentrenes ambulante rådgivningstilbud

Kvindekrisecentrenes ambulante rådgivningstilbud

 

Sig det til nogen

Gratis rådgivningsforløb for kvinder og pårørende til kvinder, der lever med psykisk, fysisk eller andre former for vold.

Storkøbenhavn Tlf.: 33 33 00 47
E-mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted Tlf.: 51 72 11 27
E-mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers Tlf.: 23 99 58 37 eller 23 99 58 35
E-mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Kolding Tlf.: 75 53 17 81
Mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk

Holstebro Tlf.: 22 78 45 68
Mail: sdtn@holstebro.dk 

Medusa – et liv uden vold
En forening af frivillige med tilbud om gratis og anonym rådgivning til voldsramte kvinder.
Tlf.: 28 76 87 76
E-mail: info@etlivudenvold.dk

Åben anonym rådgivning
Gratis rådgivningsforløb for voldsudsatte kvinder i Lemvig, Struer og Holstebro kommune.
Tlf.: 96 11 48 40
E-mail: holstebrokrisecenter@holstebro.dk

Fra frygt til frihed

Specialiseret, gratis og anonymt rådgivningsforløb for kvinder, som
er eller har været udsat for psykisk, fysisk eller enhver anden type af vold.

I Århus, på telefon eller online - på dansk eller engelsk. 

Tlf.: 81 80 78 81

E-mail: levfrit@gaiakrisecenter.dk

Rådgivning til voldsudsatte og pårørende

Tilbyder voldsfaglig rådgivning til dig, som er udsat for vold. I 1-1 rådgivning med en professionel kvinderådgiver får du oplysning om volden og dens følgevirkninger samt hjælp, støtte og vejledning til at komme gennem din akutte krise og videre til et liv uden vold.

Tlf.: 73 70 69 50 

Rådgivning – Hjælp til voldsramte kvinder

Hvis du har været udsat for vold, trusler om vold eller har mistanke herom, kan du henvende dig til krisecenteret på telefon, mail eller ved personligt fremmøde og få råd og vejledning. 

Tlf.: 98 19 06 66

E-mail: krisecenterforkvinder@aalborg.dk

Adresse: Saxogade 9, 9000 Aalborg

Kvisten

Rådgivningstilbuddet ”Kvisten” er anonym individuel voldsfagligrådgivning for kvinder der er eller har været udsat for partnervold eller vold i nær relation. Tilbuddet er til dig som ikke nødvendigvis har behov for at flytte ind på et krisecenter, men alligevel har brug for et samtaleforløb. 

Tlf.: 61 14 18 30

E-mail: Kvisten@krisecenter-bornholm.dk 

Ambulant rådgivning

Du har mulighed for at få ambulant rådgivning, evt. anonymt.

Tlf.: 55 77 22 70

Kan træffes dagligt mellem kl. 8 og 23, i weekender og helligdage mellem kl. 10 og 22.