Rådgivning til etniske minoriteter udsat for negativ social kontrol

Rådgivning til etniske minoriteter udsat for negativ social kontrol

 

RED rådgivning
RED Rådgivning er et landsdækkende tilbud om professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter. 
Tlf.: 70 27 76 66
Anonym brevkasse

Dignity Institute – behandling ved traumerelateret vold
Bekæmper tortur og giver torturofre den livsnødvendige rehabilitering.
Tlf.: 33 76 06 00
E-mail: info@dignity.dk

OASIS
Behandlingssted, hvor flygtninge og familiesammenførte restituerer sig efter krig, tortur, forfølgelse, flugt, tab og eksilering.
Tlf.: 35 26 57 26
E-mail: info@oasis-rehab.dk

Exit CIRKLEN
Ugentlige samtalegrupper for psykisk voldsramte i trygge, smukke og anonme rammer i henholdsvis København, Odense, Aarhus og Aalborg.

København Tlf.: 51 70 03 93
E-mail: kontakt@exitcirklen.dk

Aarhus, Odense og Aalborg Tlf.: 42 43 09 46
E-mail: Camilla@exitcirklen.dk