Rådgivningstilbud til kvinder og børn udsat for vold i nære relationer

Rådgivningstilbud til kvinder og børn udsat for vold i nære relationer

 

Lev Uden Vold - døgnåben hotline
Voldsudsatte, pårørende, fagpersoner og andre kan ringe til Lev Uden Volds nationale hotline og få hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer.
Tlf.: 1888
E-mail: kontakt@levudenvold.dk

Dansk Røde Kors Q-net
Tilbud for kvinder og børn, som har oplevet vold i hjemmet og har behov for nærvær og netværk. Også åben for andre kvinder, som står i en udsat livssituation.
Tlf.: 21 19 86 52
E-mail: Qnet@rodekors.dk

Røde Kors har omkring 20 forskellige Qnet fordelt ud over hele landet. Find afdeling.

Døgnvagten KBH
Yder råd og vejledning til voksne, familier samt børn og unge under 18 år. Døgnåbent alle årets dage. Fremmøde på adresse mulig.
Tlf.: 33 17 33 33
E-mail: dsd@kk.dk

Q-værk
Q-værk er en netværksskabende organisation for voldsudsatte kvinder og deres børn. De har et netværkshus med samtalegrupper, madaftener og forskellige rådgivningstilbud.
Tlf.: 93 92 90 03
E-mail: Kontakt@qvaerk.dk

Funktion for voldsramte
Et ambulant tilbud for mænd og kvinder i Region Hovedstaden, som har oplevet eller oplever fysisk eller psykisk vold i nære relationer.
Tlf.: 38 64 98 00 - Telefontid er mandag - torsdag fra kl. 8 til kl. 12 og fredag fra kl. 10 til kl. 12.
E-mail:socialmedicin@regionh.dk

Mødrehjælpen
Forskellige rådgivningstilbud for alle sårbare gravide og udsatte børnefamilier herunder voldsudsatte familier.
Tlf.: 33 45 86 00
Projekt Ud af voldens skygge er gratis behandling til kvinder og børn, som har levet med vold i familien. Findes i København og Aarhus.

Hjælp voldsofre
En landsdækkende, frivillig forening, som hjælper dem, der har været udsat for personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.
Tlf.: 86 41 59 00
E-mail: voldsofre@voldsofre.dk

Dansk Stalking Center
Rådgivning, støtte og vejledning til stalkingudsatte, pårørende og fagfolk.
Tlf.: 25 17 73 74

Offerrådgivningen
Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser. Der findes 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene.
Tlf.: 72 21 72 21 eller 116 006

Erduokay.dk
Her kan voldsudsatte børn få professionel chatrådgivning, tilmelde sig online ungegrupper og møde spejling gennem film med andre modige børn, der fortæller deres historier samt få gode råd, hvis de er bekymrede for en ven, de tror, er udsat for vold.Læs mere her