Kvinder og børn på krisecenter

Kvinder og børn på krisecenter

 
Hjælp og støtte på et krisecenter

Krisecentrene i Danmark har mange forskellige tilbud til dig, der bliver udsat for vold. De er et tilbud om midlertidigt ophold, hvis du ikke kan opholde dig i dit eget hjem på grund af vold eller trusler om vold.

Krisecentrene kan tilbyde dig og dine børn husly væk fra voldsudøveren, omsorg samt rådgivning og mulighed for fællesskab med andre i samme situation som dig. Du kan få fred og ro til at afklare din situation, tale om dine muligheder fremadrettet og deltage i aktiviteter på krisecenteret.

Medarbejderne er der for dig, og har en stor viden og erfaring med at tale om vold. De ved, hvad vold gør ved et menneske, og hvilke følger den kan få. De har også erfaring med, hvad der sker, når man bryder med volden og kan derfor hjælpe og støtte dig i den situation, du er i.

Du har altid mulighed for at være anonym under dit ophold på krisecenteret, hvis du ønsker det. Krisecentrene sørger for, at fremmedsproglige eller døve kvinder får den nødvendige tolkehjælp under opholdet.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde