Særlige tilbud til børn

Særlige tilbud til børn

 
Særlige tilbud til børn

Kvinder, der indskrives på krisecenter, har ofte deres børn med. Børn som har oplevet volden helt tæt på. Vold i familien rammer langt fra kun kvinder, men også børn. Mange af børnene har overværet vold mod deres mor, og en del af dem har også selv været udsat for vold. Det er en alvorlig belastning for et barn at overvære, at deres mor bliver udsat for vold. Det har store konsekvenser, og den rette hjælp og støtte til børnene er altafgørende. Derfor er børnenes trivsel og helbred et vigtigt fokusområde, når kvinder med børn kommer på krisecenter.

I 2018 blev der indskrevet godt 2000 kvinder på landets krisecentre, og 1915 børn fulgte med deres mor på krisecenter. Hver kvinde opholdt sig i gennemsnit 79 døgn på et kvindekrisecenter, og hvert medbragt barn opholdt sig i gennemsnit 76 døgn på krisecenter (Danmarks Statistik). Det svarer til 2,5 måned. Det er lang tid for et barn. Derfor er det vigtigt, at børnene trives og modtager den rette hjælp under opholdet på krisecenteret. Alle børn har ret til at modtage skoleundervisning og komme i et daginstitutionstilbud. Dette arbejder krisecentret på sammen med mor, således at børnene får så rolig og struktureret en hverdag som muligt.

De fleste krisecentre har særlige tilbud til børn. Alle børn, der er med deres mor på krisecenter, har ret til samtaler med en psykolog. Det organiserer krisecentret, hvis mor og barn ønsker at tage imod tilbuddet. Mange af krisecentrene tilbyder også børnepædagoger, som er særligt uddannet til at tage vare på de udfordringer, børnene kan have.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde