Særlige tilbud til børn

Særlige tilbud til børn

Børn på krisecenter

Særlige tilbud til børn

Kvinder, der indskrives på krisecenter, har ofte deres børn med. Børn som har oplevet volden helt tæt på. Vold i familien rammer langt fra kun kvinder, men også børn. Mange af børnene har overværet vold mod deres mor, og en del af dem har også selv været udsat for vold. Det er en alvorlig belastning for et barn at overvære, at deres mor bliver udsat for vold. Det har store konsekvenser, og den rette hjælp og støtte til børnene er altafgørende. Derfor er børnenes trivsel og helbred et vigtigt fokusområde, når kvinder med børn kommer på krisecenter.

I 2019 blev der indskrevet 2.164 kvinder på landets krisecentre, og 1.900 børn fulgte med deres mor på krisecenter (Danmarks Statistik: Flere kvinder på kvindekrisecentre i 2019 - Danmarks Statistik). Hver kvinde opholdt sig i gennemsnit 84 døgn på et kvindekrisecenter (oplyst til LOKK af Danmarks Statistik september 2020). 84 døgn svarer til næsten tre måneder. Det er lang tid for et barn. Derfor er det vigtigt, at børnene trives og modtager den rette hjælp under opholdet på krisecenteret. Alle børn har ret til at modtage skoleundervisning og komme i et daginstitutionstilbud. Dette arbejder krisecentret på sammen med mor, således at børnene får så rolig og struktureret en hverdag som muligt.

De fleste krisecentre har særlige tilbud til børn. Alle børn, der er med deres mor på krisecenter, har ret til samtaler med en psykolog. Det er kommunen der har ansvaret for dette, men det organiseres af krisecentret, hvis mor og barn ønsker at tage imod tilbuddet. Mange af krisecentrene tilbyder også børnepædagoger, som er særligt uddannet til at tage vare på de udfordringer, børnene kan have.

Der er mange spekulationer, som børnene kan have, som mor måske ikke lige har. Derfor er det så vigtigt, at der er nogle, der har børneperspektivet - fordi der er nogle andre, der har voksenperspektivet eller 'morperspektivet'.

        - Kirsten Hejnfelt, Ringsted Krisecenter