Hvad tilbyder et krisecenter?

Husly væk fra voldsudøveren

Hvis du har brug for hjælp, kan du selv henvende dig anonymt til et krisecenter, eller du kan bede kommunen, lægen, venner eller familie om hjælp til at opsøge et krisecenter. Krisecentrene er et tilbud om midlertidig ophold, hvis du ikke kan opholde dig i dit eget hjem på grund af vold eller trusler om vold.

Omsorg

Krisecentret kan tilbyde dig og dine børn midlertidigt ophold, samt omsorg, rådgivning og mulighed for fællesskab med andre i samme situation. Du kan få fred og ro til at afklare din situation, samtaler om dine mulighederne og mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med de øvrige beboere.

Anonymitet

Du har mulighed for at være anonym under dit ophold på krisecenter, hvis du ønsker dette.

Råd og vejledning

Medarbejderne på krisecentrene er uddannede og har erfaring med at tale om vold og ved meget om, hvad volden gør ved et menneske, og hvilke følger den kan få. De har også erfaring med, hvad der sker, når man bryder med volden og kan støtte dig i den situation, du er i. Medarbejderne kan desuden hjælpe dig med at tage kontakt til offentlige myndigheder.

Det er dit eget valg, hvad der skal ske efter opholdet på kvindekrisecentret, og at du får støtte til at gennemføre dette.

Tolkehjælp

Krisecentrene sørger for, at fremmedsproglige eller døve kvinder får den nødvendige tolkehjælp.