Hvad tilbyder et krisecenter?

Hvad tilbyder et krisecenter?

Husly væk fra voldsudøveren

Hvis du har brug for hjælp, kan du selv henvende dig anonymt til et krisecenter, eller du kan bede kommunen, lægen, venner eller familie om hjælp til at opsøge et krisecenter. Krisecentrene er et tilbud om midlertidig ophold, hvis du ikke kan opholde dig i dit eget hjem på grund af vold eller trusler om vold.

Omsorg

Krisecentret kan tilbyde dig og dine børn midlertidigt ophold, samt omsorg, rådgivning og mulighed for fællesskab med andre i samme situation. Du kan få fred og ro til at afklare din situation, samtaler om dine mulighederne og mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med de øvrige beboere.

Anonymitet

Du har mulighed for at være anonym under dit ophold på krisecenter, hvis du ønsker dette.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde
Råd og vejledning

Medarbejderne på krisecentrene er uddannede og har erfaring med at tale om vold og ved meget om, hvad volden gør ved et menneske, og hvilke følger den kan få. De har også erfaring med, hvad der sker, når man bryder med volden og kan støtte dig i den situation, du er i. Medarbejderne kan desuden hjælpe dig med at tage kontakt til offentlige myndigheder.

Det er dit eget valg, hvad der skal ske efter opholdet på kvindekrisecentret, og at du får støtte til at gennemføre dette.

Tilbud til børn

De fleste krisecentre har særlige tilbud til børn, der er med deres mor på krisecenter. Alle børn har ret til at modtage skoleundervisning og komme i et daginstitutionstilbud. Dette arbejder krisecentret på sammen med mor, således at børnene får så rolig og struktureret en hverdag som muligt.

Alle børn, der er med deres mor på krisecenter, har ret til samtaler med en psykolog, og dette organiserer krisecentret, hvis mor og barn ønsker at tage imod tilbuddet.

Krisecentrene har ofte også særlige børnemøder, hvor børnene kan være sammen og tale om, hvad de tænker og oplever i deres hverdag på krisecentret, eller børnetid, hvor der er særligt fokus på børnene. Der er også nogle gange udflugter for mor og barn.

Tolkehjælp

Krisecentrene sørger for, at fremmedsproglige eller døve kvinder får den nødvendige tolkehjælp.