Kontakt

Postadresse

LOKK sekretariat c/o 3F

Kampmannsgade 4

1790 København V

Besøgs- og mødeadresse

Nyropsgade 22, stuen

1602 København V

Kontaktinformation

Telefonnummer: 32 95 90 19

Mandag-torsdag: 9-14, fredag: 9-12

E-mail: sekretariat@lokk.dk

CVR-nr.: 2059 0386

LOKKs sekretariat

LOKKs sekretariat varetager den daglige drift af LOKK og er bl.a. sekretariat for LOKKs generalforsamling og bestyrelse. Derudover organiserer sekretariatet faglige seminarer og temadage for krisecentermedarbejdere og fundraiser og administrerer projektstøtte til kvinder og børn på kvindekrisecenter.

Medarbejdere i LOKKs sekretariat

Trine Lund-Jensen
Sekretariatschef
Tlf. 88 92 73 42
Diana Yaseen (barsel)
Kommunikationsmedarbejder
Tlf. 88 92 73 49
Christine Espholm
Kommunikationsmedarbejder
88 92 73 49
Emma Nørballe
Administrativ medarbejder
Tlf. 88 92 73 42

Støt vores arbejde for voldsudsatte kvinder og børn

Støt