Vi søger en akademisk medarbejder til PA-funktion med dokumenteret erfaring med økonomistyring og bestyrelsesbetjening

LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre søger en ambitiøs og struktureret PA for direktøren

Har du lyst til at arbejde i et lille, men dynamisk sekretariat, hvor faglighed og selvstændighed vægtes højt? Du bliver en del af et stærkt og ambitiøst team, som er midt i en spændende og krævende udviklingsproces. Vi tilbyder job i en organisation, hvor der er plads til humor og begejstring, og hvor ikke to dage er ens. Den rette person får rig mulighed for selv at sætte sig eget præg på stillingen.

Som PA for direktøren får du ansvar for følgende områder:

Daglig drift af sekretariatet bl.a.:

  • Telefonbetjening
  • Ansvar for sekretariatsmail og besvarelse af denne
  • Ansvar for arkivering (kendskab til gældende GDPR-lovgivning forventes)
  • Ansvar for kontorhold og indkøb til kontoret
  • PA-opgaver for direktøren, herunder kalenderstyring og mødebooking
  • Personaleadministration – herunder kontrakter, timeregistrering mm

 Økonomi-opgaver bl.a.:

I tæt samarbejde med direktøren

  • Ansvarlig for at gøre tal og regnskaber let tilgængelige for både direktion, bestyrelse og generalforsamling
  • Udarbejdelse af og opfølgning på budgetter samt udarbejdelse af et økonomisk afrapporteringsværktøj til LOKKs donorer
  • Ansvarlig for budgettering og afrapportering ved projektansøgninger
  • Håndtering af fakturering og rejseafregninger
  • Overvågning af puljekalender/årshjul 

Praktisk servicering af krisecentre samt bestyrelse bl.a.:

  • Planlægning og koordinering af kommunikation til krisecentrene og bestyrelsen
  • Mødeindkaldelser og mødeplanlægning
  • Planlægning og praktik omkring afholdelse af bestyrelsesmøder 

Planlægning samt koordinering af seminarer/konferencer bl.a:

  • Ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af generalforsamling, seminarer og større møder

Administration og samarbejde omkring projekter bl.a.:

Overblik over bevillinger, budgetopfølgninger samt afrapportering til LOKKs samarbejdspartnere

Praktisk

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen inklusive frokost. Du bliver en del af LOKKs sekretariat, der har besøgsadresse i Nyropsgade 22, 1602 København V. Den 1. februar flytter vi til Njalsgade 21, 2300 København S. Du refererer til LOKKs direktør, Kamilla Bjørn Drøidal

Ansøgning

Frist for ansøgning er d. 04.01.2021. Søg jobbet HER.

Ansættelse 01.02.2021 eller hurtigst derefter.

 

Om LOKK

LOKK i front – videre til en tryg fremtid for kvinder og børn

LOKK – Landsorganisationen af kvindekrisecentre LOKK er landsorganisation for flere end 50 kvindekrisecentre i hele Danmark. Vi har indgående viden om voldens dynamik og konsekvenser, og vi støtter med faglig viden om vold og forebyggelse, så krisecentrene får de bedste politiske rammer og forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn videre til en tryg fremtid uden vold.

I LOKK er vi uformelle, men formelle, når det gælder. Vi praktiserer frihed under ansvar og har en høj faglighed og professionalisme. Vi har respekt for den enkelte og vægter fællesskabet højt. Vi har omsorg for hinanden og husker at have det sjovt. Vi giver plads til faglige og frie drøftelser, og så husker vi hinanden på også at have et liv ved siden af arbejdet.

Andre nyheder