LOKK er de danske kvindekrisecentre

Hvad er LOKK?

Landsorganisation af Kvindekrisecentre er en medlems- og interesseorganisation, der arbejder for et samfund uden vold mod kvinder og børn.

Kvindekrisecentrene tilbyder kvinder, og de børn de har med, midlertidigt ophold væk fra voldsmanden, omsorg i en sårbar situation, samt støtte og rådgivning i forhold til den vold, der er begået mod dem. Sammen arbejdes der hen imod en fremtid uden vold.

Vores vision

Et samfund fri for vold og undertrykkelse og med fuld ligestilling mellem kønnene. Et samfund, hvor vold mod kvinder og børn ikke accepteres, og hvor der er skabt de strukturelle, kulturelle, økonomiske og politiske forhold, som er med til at eliminere vold mod kvinder og børn.

Mere om LOKK

Projekter i LOKK

LOKKs årsberetninger