LOKKs formål

LOKKs formål

LOKKs overordnede formål er at synliggøre, forbygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.

LOKKs konkrete formål er at støtte og styrke det enkelte krisecenters arbejde med at forebygge og afhjælpe følgerne af fysisk, psykisk og seksuel vold mod kvinder og børn.

LOKKs politiske formål er, ud fra et kvindepolitisk grundlag og et samfundsmæssigt perspektiv at kæmpe for de bedst mulige tilbud til de kvinder og børn, der enten har ophold på kvindekrisecenter eller støttes ambulant.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde