Polski - Polsk

Polski - Polsk

Czy jesteś kobietą doświadczającą przemocy ze strony obecnego lub wcześniejszego partnera?

Nie jesteś sama. Każdego roku co najmniej 70.000 kobiet doświadcza przemocy psychicznej ze strony swojego partnera, 38.000 doświadcza przemocy fizycznej, a ponad 30.000 dzieci rocznie, jest świadkiem przemocy w domu. Zarówno fizyczna, jak i psychiczna przemoc jest w Danii nielegalna i podlega karze grzywny lub więzienia. Pomoc można uzyskać w centrach kryzysowych lub w postaci doradztwa, które nie jest uwarunkowane zamieszkaniem w centrum kryzysowym.

Zadzwoń pod numer 112 jeżeli pomocy potrzebujesz natychmiast.

Zadzwoń pod numer 1888 i uzyskaj pomoc w organizacji Lev Uden Vold (Żyj bez przemocy). 

Możliwości pobytu w centrum kryzysowym

Jeżeli doświadczasz przemocy, zarówno Ty sama, jak i Twoje dzieci, możecie uzyskać pomoc w jednym z krajowych centrów kryzysowych. Zawsze przysługuje Ci prawo do skorzystania z takiego centrum, a ponadto możesz zabrać ze sobą swoje dzieci. Z pobytu w centrum kryzysowym mogą skorzystać wszystkie kobiety powyżej 18 lat, które doświadczają przemocy, razem ze swoimi dziećmi. W tym miejscu zostaniesz otoczona opieką i wsparciem, a także otrzymasz pomoc w formie fachowego doradztwa. Będziesz tu, ewentualnie razem ze swoimi dziećmi, bezpieczna i będziesz mogła uzyskać pomoc i wsparcie w uwolnieniu się od przemocy. Rocznie, w Danii korzysta z pomocy centrum kryzysowych około 2.000 kobiet i około 1.900 dzieci.
Jeżeli jesteś w potrzebie, możesz zadzwonić przez całą dobę pod numer telefonu 1888, gdzie otrzymasz pomoc i poradę, a także dowiesz się, gdzie jest miejsce w centrum kryzysowym w pobliżu Twojego miejsca pobytu lub też w innym miejscu w Danii, jeżeli jest to konieczne.

Możliwość skorzystania z fachowej porady / Mulighed for rådgivningsforløb
Istnieje również możliwość skorzystania z fachowej porady (tzw. doradztwo ambulatoryjne) dla kobiet i ich krewnych, które narażone są na psychiczną, fizyczną lub inną formę przemocy. Porady te polegają na indywidualnych rozmowach, w których punktem wyjścia są potrzeby konkretnej osoby. Poradnictwo ma miejsce w Kopenhadze, Ringsted, Randers, Kolding i w Holstebro, a w niektórych przypadkach może być udzielane przez Internet.

Kopenhaga i okolice: zadzwoń pod nr: 33 33 00 47 lub napisz maila do: sigdettilnogen@danner.dk
Ringsted: zadzwoń pod nr: 51 72 11 27 lub napisz maila do: ps@ringsted-krisecenter.dk
Randers: zadzwoń pod nr: 23 99 58 37/23 99 58 35 lub napisz maila do: sig-det-til-nogen@randers.dk Kolding: zadzwoń pod nr: 75 53 17 81 lub napisz maila do: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk
Holstebro: zadzwoń pod nr: 22 78 45 68 lub napisz maila do: sdtn@holstebro.dk

O przemocy domowej

Przemoc stała się częścią codzienności  
Przemoc pojawia się w związku stopniowo i staje się niemal normalnym zjawiskiem w życiu codziennym. Powoduje to tak duże zmiany w psychice kobiety, że z czasem przestaje ona rozróżniać między tym, co jest normalne i nienormalne. I to właśnie jest jednym z powodów, dla których trudno jest kobiecie rozstać się z partnerem stosującym przemoc. Charakterystyczną cechą wspólną tych sytuacji jest to, że kobieta zaczyna żyć w przeświadczeniu, że to ona sama ponosi winę i odpowiedzialność za przemoc, która ją dotyka.

Przemoc domowa a dzieci 
Często zdarza się, że dzieci obserwują, słyszą i są wciągane w przemoc w domu. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy mężczyzna wciąga dzieci w wymierzanie kary kobiecie. Badania wykazują, że bycie świadkiem przemocy jest dla dziecka tak samo szkodliwe, jakby dotykała ona jego samego. W niektórych przypadkach, dzieci wykazują tu takie same objawy, jak te dzieci, które doświadczyły fizycznej przemocy bezpośrednio.

Różne rodzaje przemocy 

Przemoc może występować w wielu postaciach. Poniżej przytoczono niektóre przykłady rodzajów przemocy.

Przemoc fizyczna  
Przemoc fizyczna może przejawiać się w np. biciu, popychaniu, kopaniu, rzucaniu o ścianę, zepchnięciu ze schodów, próbie uduszenia, dźganiu nożem lub grożeniu bronią. Niekiedy przemoc wyraża się w uniemożliwianiu kobiecie jedzenia, picia, a nawet spania.

Przemoc psychiczna  
Przemoc psychiczna jest najbardziej powszechną formą przemocy w związkach. Nie zawsze jest ona widoczna dla innych, bo jej objawami nie są siniaki, czy połamane kości. Może się ona przejawiać w postaci gróźb albo w poniżaniu, czy też upokarzaniu kobiety. Czasami kobieta jest nieustannie krytykowana lub się na nią krzyczy. Bywa, że partner zabrania innym zwracania się do kobiety lub jest zazdrosny i ją bezustannie kontroluje. Niekiedy partner zabrania kobiecie podjąć pracę albo zakazuje spotkań z rodziną i z przyjaciółmi.

Przemoc seksualna  
Przemoc seksualna polega na zmuszaniu kobiety do czynności, na które nie ma ona ochoty. Na przykład przymusza się ją do seksu wbrew jej woli albo do pewnych form seksu, których ona nie chce. Można tu również mówić o innej formie przemocy seksualnej, jak np. zmuszaniu kobiety do seksu ze znajomymi mężczyzny wyrządzającego przemoc albo wręcz na zmuszaniu do prostytucji.

Przemoc ekonomiczna  
Polega na zabranianiu kobiecie dostępu do pieniędzy lub zmuszaniu jej do oddawaniu pieniędzy przez nią zarobionych. Zdarza się, że musi ona dosłownie żebrać o pieniądze na jedzenie albo na drobne wydatki. Bywa też tak, że mężczyzna zmusza kobietę do zaciągnięcia pożyczki i stawia ją w pozycji dłużnika.

Przemoc materialna  
Przemoc skierowana na rzeczy osobiste kobiety. Mężczyzna np. niszczy rzeczy, które stanowią dla kobiety dużą wartość. Przykładowo - wyrzuca jej komputer przez okno lub depcze zabawki dzieci. Czasami przemoc ta przejawia się w uniemożliwianiu kobiecie dostępu do jej własnych rzeczy.

Stalking - Prześladowanie 
Stalking może przejawiać się na rozmaite sposoby. Np. w formie bezustannych telefonów, SMS-ów, listów albo napisów na murach (graffiti). Czasami mężczyzna zamawia jakieś rzeczy na nazwisko kobiety i otrzymuje ona przesyłki, których nigdy nie zamawiała. Może się zdarzyć, że mężczyzna nieustannie śledzi kobietę i bez przerwy jest w jej pobliżu.

Prześladowanie przez Internet  
Prześladowanie przez Internet przypomina stalking, tyle że przebiega tylko online. Na przykład mężczyzna publikuje intymne zdjęcia na portalach społecznościowych lub grozi, że je opublikuje Może to być również śledzenie kobiety za pomocą takich aplikacji jak :„Znajdź mój telefon”, Snapchat, „Pokaż moją lokalizację” lub też zainstalowanie przez mężczyznę, ukrytego nadajnika sygnału GPS.

Porady dla Ciebie – jeśli doświadczasz przemocy 
  • Zadzwoń do najbliższego centrum kryzysowego – numer znajdziesz na lokk.dk
  • Zadzwoń do organizacji Lev Uden Volds (Żyj bez przemocy) na ogólnokrajowy numer 1888. Uzyskasz tam pomoc przez całą dobę
  • Udaj się osobiście do centrum kryzysowego – uprzedź telefonicznie jeśli możesz
  • Skontaktuj się z rodziną lub przyjaciółmi i poproś ich o kontakt z centrum kryzysowym lub z organizacją Lev Uden Vold, pod numerem 1888
  • Spakuj swoje rzeczy do torby aby być gotową do natychmiastowego wyjazdu. Zadzwoń pod 1888, aby dowiedzieć się, które centrum kryzysowe ma wolne miejsca
  • Jeżeli jesteś w bezpośrednim niebezpieczeństwie, dzwoń na policję pod numerem 112

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde