Nyheder

Nyheder

img
24-02-2023

Sikkerheden på danske kvindekrisecenter er under pres

En undersøgelse blandt kvindekrisecentre i Danmark viser, at flere end hvert tredje kvindekrisecenter har oplevet, at en voldsudøver har forsøgt at trænge ind på centeret.

img
24-02-2023

Læs LOKKs Årsberetning 2022

LOKK går stærkt ind i 2023 med fokus på god medlemsservice og en klar og tydelig stemme i i den offentlige debat om vold.

img
10-02-2023

LOKK tilbyder rådgivning i nyt Interventionscenter

I partnerskab med Københavns Politikreds, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner, samt Dialog mod Vold, Mandecentret, Mødrehjælpen og Lev uden Vold.

img
13-09-2022

Hvad kan man gøre lokalt for at hjælpe kvinder, som er udsat for fysisk og psykisk vold?

LOKKs leder af analyse og udvikling, Eva Bertelsen deltog på folkemødet i Vig. Her holdt hun et oplæg om konsekvenserne af vold samt hvordan systemet møder kvinderne.

img
23-06-2022

Ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab

Ligestillingsminister Trine Bramsens nye udspil til handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab sætter fokus på tidlig opsporing, tidlig indsats allerede i graviditeten og børnenes rettigheder.

img
23-06-2022

Juni nyhedsbrev fra Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Så kom det! Juni måned har netop budt på regeringens udspil til en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Det hilser vi velkomment i Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

img
13-06-2022

Alis Fædreland

LOKKs formand Karin Gaardsted taler sammen med Ali Aminali om den kommende handlingsplan mod partnerdrab, og om behovet for at ændre den generelle samtale om vold i nære relationer og kvindedrab.

img
07-06-2022

Debat: Lovgivningen spænder ben for voldsudsatte børns mulighed for at få hjælp

Hvis vi vil forebygge vold, skal der fokus på de voldsudsatte børn. Lovgivningen spænder lige nu ben for børns mulighed for at søge hjælp. Det skal den nye politiske handlingsplan mod vold rette op på

img
31-05-2022

Socialstyrelsen udgiver tre undersøgelser om vold i nære relationer

Undersøgelserne viser bl.a., at volden forekommer over flere år, og kvinder med ophold på kvindekrisecenter ofte har flere sociale problemer ud over volden.