Nyheder

Nyheder

img
Nyhed
12-11-2021

Debatindlæg i Sjællandske Nyheder: "At opdage volden kræver viden"

Hver tredje kvinde, der kommer på et krisecenter, har været udsat for vold i mere end fem år inden, hun kommer på krisecenter. Hvis vi skal komme volden til livs, er det afgørende, at der i enhver kommune er uddannet personale med viden om vold og voldens dynamikker.

img
Nyhed
19-10-2021

Flere voldsramte kvinder har søgt hjælp under corona

Sidste år er et stigende antal kvinder blevet indskrevet på kvindekrisecentrene. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

img
13-10-2021

Forebyggelse af vold: Skal vi stoppe volden, skal vi behandle dem, der udøver den

Årligt bliver 12 kvinder dræbt af deres nuværende eller tidligere partner. Og flere end 70.000 kvinder er udsat for psykisk vold og 38.000 kvinder for fysisk vold.

img
06-10-2021

Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn

Hver sjette ung har været udsat for fysisk vold af deres forældre inden for det seneste år, og hver femte har oplevet en uønsket seksuel hændelse.

img
04-10-2021

Nyhedsbrev fra LOKK: Oktober

LOKK har fået nyhedsbrev! Vi har netop sendt vores første nyhedsbrev ud til abonnenter og støttemedlemmer.

img
Nyhed
29-09-2021

Flere voldsramte kvinder har søgt hjælp under corona

Sidste år er et stigende antal kvinder blevet indskrevet på kvindekrisecentrene. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

img
Nyhed
24-08-2021

Debatindlæg: Stalking ødelægger liv – men nu er der håb forude

Stalking er noget af det værste, man kan blive udsat for. Og alligevel er det hverdag for næsten 100.000 i Danmark hvert år, heraf langt hovedparten kvinder, skriver LOKKs formand Karin Gaardsted

img
Nyhed
23-08-2021

Flertal vil styrke stalking-indsats og lave selvstændig stalkingbestemmelse

Regeringen og en lang række partier er enige om i alt 14 initiativer i et nyt udspil, der skal sætte ind over for stalking. Blandt dem er en selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven

img
Nyhed
05-08-2021

Nye rapporter om vold

En række nye rapporter der kortlægger, hvilke typer vold kvinder på krisecenter har været udsat for, udviklingen i børn og unges udsathed for svigt i barndommen og vold under covid-19