Afgørende hjælp til voldsudsatte kvinder afskaffet

Download pressemeddelelse

LOKK ved, fra deres 30-årige erfaring med arbejde med voldsudsatte kvinder, at psykologhjælp ofte er afgørende for fastholdelse af et liv uden vold. Dette er også veldokumenteret i Socialstyrelsen evaluering ’Psykologsamtaler til kvinder på krisecenter’ fra 2015.

Det undrer os, at man stopper en velfungerende ordning til gavn for særligt udsatte kvinder på krisecenter. Og det undrer os meget, at regeringen stopper ordningen uden forudgående, konstruktiv forankring af den i det videre krisecenterarbejde udtaler LOKKs formand, Birgit Søderberg.

Der var seks millioner kroner tilbage i ordningen, som kunne have været brugt til at skabe en overgang, indtil LOKK kunne have fundet en alternativ løsning. Pengene skal nu i stedet tilbagebetales. Regeringen har således afviklet ordningen på så kort tid, at LOKK ikke har haft mulighed for at finde en alternativ løsning til finansiering af psykologhjælpen.

Psykologhjælp er en meget central del af arbejdet med voldsudsatte kvinder – og ikke mindst deres børn, som også får meget ud af de værktøjer, et psykologforløb til moderen kan give. Det, at man får bearbejdet de traumer, som volden giver, er medvirkende til, at man kan fastholde et liv fri for vold. Socialstyrelsens evaluering fra 2015 understreger ligeledes dette:

”Samlet set viser evalueringen, at psykologordningen er et vigtigt tilbud til kvinder på krisecentre. De fire psykologsamtaler opfylder formålet med psykologordningen, i det kvinderne får hjælp til at bearbejde voldsoplevelsen, og de får mere overskud til at drage omsorg for deres børn.” (Kilde: ’Psykologsamtaler til kvinder på krisecenter – evaluering af indsatsen’ af Lise Barlach og Gráinne Stevenson, Socialstyrelsen 2015)

LOKKs klare anbefaling er, at psykologhjælp indarbejdes i Servicelovens §109 i lighed med psykologordningen til børn på krisecenter.

Vi vil i LOKK vedholdende sætte fokus på denne væsentlige støtte til voldsudsatte kvinder og holde politikerne ansvarlige for den forringelse, der nu er i arbejdet på krisecentrene, udtaler Birgit Søderberg. Vi håber fortsat på, at politikerne imødekommer vores opråb.

For yderligere information, kontakt formand for LOKK, Birgit Søderberg, på tlf.: 20 37 00 89 eller på mail: bs@kvindehjemmet.dk

Baggrunden for psykologordningen:

I LOKK har vi længe arbejdet for, at der tilbydes psykologhjælp til kvinder på krisecenter. I 2012 fik vi midler fra Socialstyrelsen til den afklarende psykologordning, der garanterede alle kvinder på krisecenter et tilbud om fire og senere op til otte samtaler med en psykolog. Det er denne ordning, der i slutningen af 2015 blev afskaffet til trods for, at der stadig var seks millioner kroner tilbage i puljen.

Andre nyheder