Årsstatistik 2017: Kvinder og børn på krisecenter

Kvinder udsat for vold har brug for psykologhjælp. Det er afgørende for at komme væk fra et voldeligt forhold. Kvinder på krisecentrene bør derfor have gratis psykologhjælp.

Socialstyrelsens "Årsstatistik 2017 - Kvinder og børn på krisecenter" viser, at kvinder, der er udsat for vold i nære relationer, har et tvingende behov for psykologhjælp. LOKK anbefaler, at staten finder midler til en permanent ordning for gratis psykologhjælp til kvinderne.

”Kvinden skal selv betale for at bearbejde de traumer, hun har fået efter at have været udsat for vold. Voldsudøveren derimod bliver tilbudt gratis psykologisk behandling, som han kan tage imod, hvis han ønsker det. Ligeledes tilbydes børnene gratis behandling,” siger LOKKs formand Niels Christian Barkholt.

I en forsøgsordning fra 2012-2016 finansieret af satspuljemidler har der været tilbud om gratis psykologsamtaler til kvinder på krisecenter. Men finansieringen stoppede, også selvom psykologordningen var en succes. En evaluering viste, at kvinderne fik nødvendig hjælp af tilbuddet til at komme i gang med, og igennem, den store proces det er at gå fra en voldelig hverdag for sig selv og sine børn, til et andet liv – et liv uden vold.

”Kvinder, der kommer på krisecenter, har ofte svære psykiske mén, og psykologerne har ekspertisen til at hjælpe dem med at bearbejde de traumer, de har fået af den vold, de har været udsat for. Det er en unik chance for at komme videre i livet,” siger Niels Christian Barkholt
LOKK anbefaler derfor, at staten overvejer på hvilken måde psykologhjælp til kvinderne kan sikres.

”Det giver så god mening at give denne støtte – både til heling og en ny fremtid, men også i høj grad ud fra et forebyggelsesperspektiv. Som bedre og mere afklarede forældre, styrkes børnenes situation væsentligt af at kvinderne får dette tilbud. Det kan ske, enten ved inklusion i takstberegningen for ophold på krisecenter, eller ved separat tilskud. Uagtet hvilken metode der vælges anbefaler LOKK, at støtten tilvejebringes omgående,” siger Niels Christian Barkholt.

Statistikken viser også, at der er mangler hjælp til kvinder og børn udsat for vold. Krisecentrene havde i alt 5.586 henvendelser om en plads på krisecentret – heraf var der ikke plads til 2.681, som måtte henvises til at søge andre muligheder. ”Vi mangler ressourcer til at imødekomme kvinder og børns behov for beskyttelse og hjælp. Dog ved vi også, at det er en regional udfordring. Det vil vi i LOKK gerne indgå i et samarbejde for at udrede nærmere,” siger Niels Christian Barkholt.

Årsstatistikken 2017 - Kvinder og børn på krisecenter bekræfter, at kvinderne udsættes for flere forskellige typer af vold, ofte på samme tid.

 • 97 % har været udsat for psykisk partnervold. Den psykiske vold er den mest udbredte form for vold, men ofte den mest usynlige. Den efterlader ikke blå mærker, men efterlader ofte sår på sjælen. Den psykiske vold handler om kontrol og magt. Partnerens magt til at isolere kvinden, ydmyge hende, kontrollere hendes handlinger og true hende – direkte eller indirekte – til at gøre ting hun ikke ønsker og undlade at gøre ting, hun gerne vil.
 • 83 % har været udsat for fysisk vold. Dvs. slag, spark, kast – imod væggen eller ned ad trappen, kvælningsforsøg, stik med kniv eller vold med våben.
 • 43 % har været udsat for økonomisk vold. Dvs. partneren tager kontrol over kvindens penge, fx nægter hende adgang til hendes egne penge, bruger hendes penge, ydmyger hende ved at hun skal tigge om penge til mad.
 • 45 % har været udsat for materiel vold. Dvs. partneren har ødelagt ting, fx redskaber som en computer, der er vigtig for arbejde, ting med affektionsværdi eller tøj, som partneren ikke vil have kvinden går i.
 • 26 % angiver at de har været udsat for seksuel vold. Dvs. fx voldtægt, andre seksuelle krænkelser, tvang til seksuelle forhold til uønskede partnere og prostitution.

Fakta om vold i nære relationer og fra årsstatistikken

 • 38.000 kvinder udsættes for fysisk vold hvert år.
 • 33.000 børn er vidner til vold mod deres mor hvert år.
 • 1.687 kvinder havde i 2017 ophold på kvindekrisecenter og 1.649 børn var med deres mor på krisecenter.
 • 243 kvinder og 245 børn havde mere end et ophold på krisecenter i 2017.
 • 48 % af kvinderne har dansk herkomst, mens 41 % havde et andet oprindelsesland end Danmark. 10 % var uoplyst.
 • Der var 9.976 henvendelser til krisecentrene. 56 % - dvs. 5.586 af henvendelserne var om en plads på krisecentret. Heraf var der plads i 52 % af tilfældene, og ikke plads i 48 % dvs. 2.681 af tilfældene.

Pressekontakt
Formand for LOKK, Niels Christian Barkholt, telefon: 51 52 07 59

Læs hele Årsstatistikken

Andre nyheder