Årsstatistik 2018: Kvinder og børn på krisecenter

Socialstyrelsens nye Årsstatistik for kvinder og børn på krisecenter dokumenterer behov for forebyggende indsatser over for voldsudsatte kvinder og deres børn, og samtidig at der fortsat er brug for flere krisecenterpladser.
Behov for forebyggende ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder og børn

Socialstyrelsens nye undersøgelse om voldsudsatte kvinder og børn på krisecenter viser, at knap halvdelen af kvinderne (48 procent), har været udsat for vold i over 5 år og 72 procent i over 3 år. Kvinderne og deres børn skal have hjælp langt tidligere gennem ambulant rådgivning på kvindekrisecentrene. Krisecentrene har ekspertisen og er fordelt rundt om i landet.

Undersøgelsen viser også, at voldens karakter og brutalitet eskalerer over tid. Jo længere tid volden står på, jo større risiko er der for seksuelle overgreb, materielle ødelæggelser og økonomisk kontrol.

Og jo længere tid en kvinde har været udsat for vold, jo længere tid har hun brug for ophold på et krisecenter:
• Kvinder udsat for vold under 1 år: 59 dage på krisecenter i gennemsnit
• Kvinder udsat for vold i 3-4 år: 94 dage på krisecenter i gennemsnit
• Kvinder udsat for vold i over 10 år: 130 dage på krisecenter i gennemsnit

Der mangler fortsat krisecenterpladser

Undersøgelsen viser også, at 50 procent af alle henvendelser om plads på krisecenter bliver afvist pga. pladsmangel.
På trods af, at der er kommet 96 flere krisecenterpladser i 2018 sammenlignet med 2017, mangler der stadig pladser – især i Region Hovedstaden.

Og selv med tilbud om ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder, vil der fortsat være brug for flere krisecenterpladser. Målgrupperne for de to tilbud er nemlig forskellige. Kvinder og børn, der har levet med vold i familien i flere år har brug for den udvidede hjælp på krisecenter. De kan ikke nøjes med ambulant rådgivning.

Krisecenterophold er vigtige - ikke kun som akut hjælp for kvinderne og for deres børn - men også som forebyggende indsats overfor børnene. Børn, der lever i familier med vold, er i risiko for selv at få en voldelig kæreste og for selv at blive udøvere. Derfor skal vi gøre alt for at også børnene får den hjælp de har brug for.

Psykologhjælp og efterværn til voldsudsatte kvinder og deres børn

Ud over ambulant rådgivning og ophold på krisecenter er der brug for specialiseret psykologhjælp og efterværn til kvinderne og deres børn.

Den ambulante rådgivning kan hjælpe kvinderne med at komme tidligt ud af et voldeligt forhold. Krisecentrene griber de kvinder og deres børn, der desværre er endt med at leve med volden i længere periode og er hårdere ramt.

Men der er også brug for den rette hjælp til at støtte kvinderne og deres børn efter et krisecenterophold, så vi forebygger, at de går tilbage til den voldelige partner eller møder en ny voldelig partner.

Andre nyheder