Årsstatistik 2019: Kvinder og børn på kvindekrisecenter

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)s nye Årsstatistik for kvinder og børn på kvindekrisecenter tydeliggør behovet for forebyggende indsatser over for voldsudsatte kvinder og deres børn. Krisecentrene yder allerede omfattende ambulant rådgivning og denne indsats bliver yderligere styrket med udbredelse af det ambulante rådgivningstilbud ”Sig det til nogen”. I LOKK mener vi, at der fortsat skal være fokus på den forebyggende indsats.

Mere end 70.000 kvinder er hvert år udsat for psykisk vold, over 38.000 kvinder er udsat for fysisk vold og ca. 2.000 kvinder er hvert år på krisecenter. Mange flere end de 2.000 kvinder, der får hjælp på et krisecenter, er altså udsat for vold. 

Krisecentrene yder allerede omfattende ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder, pårørende og fagpersoner. Årsstatistikken fastslår, at over halvdelen af dem (64 %), der henvender sig til et krisecenter, får rådgivning. Det indebærer både rådgivning til voldsudsatte kvinder (der ikke bor på krisecenter), pårørende og fagpersoner. Andelen er endnu højere, hvis vi udelukkende ser på voldsudsatte kvinder der henvender sig. Her er det 70 % der får rådgivning når de henvender sig.

Krisecentrene har altid ydet denne rådgivning som er service, da krisecentrene er specialiseret i voldsfaglighed, på trods af, at tilbuddet ikke har været en del af taksten.

Siden 2018 har Danner, Randers og Ringsted krisecentre i samarbejde drevet det ambulante rådgivningstilbud ”Sig det til nogen”. Og en ny rapport fra Oxford Research viser, at der i høj grad er behov for denne form for hjælp til voldsudsatte kvinder. Se mere her.

I LOKK er vi derfor glade for, at 8 mio. af Socialstyrelsens pulje til udbredelse af ambulante tilbud vedrørende vold i nære relationer er gået til at gøre ”Sig det til nogen” landsdækkende. Kvinder udsat for vold kan nu også få rådgivning på Holstebro og Kolding Krisecentre samt Kvindehjemmet i København. Krisecentrene herhjemme har stor erfaring på voldsområdet og er til stede for alle kvinder 24/7, 360 dage om året indenfor 50 km afstand og er derfor oplagt som udgangspunkt for ambulant rådgivning.

Børnene oplever volden 

LOKKs nye Årstatistik fastslår desuden, at 93 % af børnene, der er med deres mor på krisecenter, selv har været udsat for vold eller har overværet volden. Det er første gang tallene er samlet, og vi ved, det er lige så skadeligt at overvære vold, som selv at være udsat for volden. Derfor vil vi igen gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at prioritere børnene i familier med vold, og sikre at de får den rette hjælp – både under og efter krisecenteropholdet.

Færre går tilbage til den voldelige partner 

De nye tal viser også en positiv tendens, nemlig at færre kvinder flytter tilbage til voldsudøveren i 2019 (10 %) end i 2018 (13 %). I 2006 flyttede 24 % af kvinderne tilbage til voldsudøveren. Årsstatistikken viser, at de kvinder, der flytter tilbage til voldsudøveren, i gennemsnit opholder sig kortere tid på krisecentret end kvinder, der ikke flytter tilbage til voldsudøveren. Den positive udvikling kan blandt andet hænge sammen med, at et længere ophold giver kvinden mulighed for at gøre sig mere fri af volden. Det kan også hænge sammen med, at krisecentrene bliver dygtigere til at hjælpe kvinderne ud af volden. Samtidig kan der muligvis være en sammenhæng med, at der er kommet en større samfundsmæssig viden og opmærksomhed omkring partnervold, som får flere til at bryde med volden.

Her finder du årsstatistikken samt et grafisk overblik over udvalgte resultater fra årsstatistikken (infografik).

 

For mere information, kontakt:
Karin Gaardsted, formand i LOKK
karingaardsted@gmail.com 
Tlf.: 20 40 26 40

Kamilla Bjørn Drøidal, direktør i LOKK
Email: kbd@lokk.dk
Tlf.: 51 39 82 49

 

 

 

Andre nyheder