Bevilling fra Oak Foundation Denmark til LOKK

Landsorganisation af Kvindekrisecentre – LOKK – har modtaget en treårig bevilling på knap syv millioner kroner fra Oak Foundation Denmark som sikrer, at LOKK fortsat kan være talerør for kvindekrisecentrene og en stærk krisecenterstemme i debatten

Knap syv millioner udgør den treårige bevilling, som LOKK har modtaget fra Oak Foundation Denmark. Donationen er øremærket en fortsat strategisk udvikling og professionalisering af LOKK og er helt afgørende for LOKKs fortsatte virke, lyder det fra LOKKs formand, Karin Gaardsted:

”I LOKK har vi takket være tidligere bevillinger fra Oak Foundation Denmark igangsat en omfattende professionaliseringsproces af organisationen, som bl.a. har betydet, at der er valgt ny bestyrelse, ny formand og direktør, ligesom vi har fået en ny strategi. Nu er fundamentet på plads, og den nye bevilling sikrer, at vi med udgangspunkt i en stabil og stærk organisation dygtigt kan varetage vores medlemmers interesser og være et stærkt talerør for krisecentrene og en stærk krisecenterstemme i den politiske og offentlige debat”.

LOKK vil med udgangspunkt i bevillingen især fokusere sin indsats inden for tre områder:

  • Medlemsbetjening, hvor LOKK skal levere kvalificeret og professionel hjælp og rådgivning til kvindekrisecentrene
  • Politisk interessevaretagelse, hvor LOKK arbejder på at skabe optimale politiske rammer og vilkår for medlemmernes arbejde til gavn for voldsudsatte kvinder og børn
  • Tilvejebringelse og formidling af praksisnær og praksisrelevant viden om kønsbaseret vold

Om bevillingen siger LOKKs direktør, Kamilla Bjørn Drøidal:

”Bevillingen fra Oak Foundation Denmark giver os den nødvendige arbejdsro til at fokusere på opgaven som talerør og samlende organisation for kvindekrisecenterområdet. Samtidig skal vi bruge perioden til at tilvejebringe det videre økonomiske grundlag for LOKKs fortsatte eksistens. Her er det ingen hemmelighed, at vi arbejder på at komme på finansloven, så vi sikrer en stabil og vedvarende finansiering til den opgave, vi løfter på tværs af hele Danmark inden for et område, der varetager en kritisk funktion i samfundet.”

Oak Foundation Denmark har tidligere i henholdsvis 2017 og 2018 givet substantielle bevillinger til LOKK, som har finansieret store dele af den daglige drift og samtidig skabt mulighed for udvikling og professionalisering af organisationen. Det er dette fundament, som LOKK nu arbejder videre ud fra og yderligere folder ud takket været den nye donation. 

Om Oak Foundation Denmark
Oak Foundation Denmark blev oprettet den 29. maj 2002. Fonden fungerer som selvstændig dansk fond, men indgår i en international familie af Oak Fonde. Fonden støtter 1-årige, 2-årige og 3-årige sociale projekter i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Om Oak Foundation
Oak Foundation bevilger midler med henblik på at håndtere problemer af global, social og miljømæssig karakter, især problemer med omfattende indflydelse på grupper af socialt udsatte. Med kontorer i Europa, Afrika, Indien og Nordamerika, giver Oak Foundation tilskud til organisationer i cirka 40 lande verden over.

Om LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Landsorganisation af Kvindekrisecentre repræsenterer flere end 50 kvindekrisecentre i hele Danmark, deres 500 ansatte og mere end 1500 frivillige.​ LOKK er sat i verden for at forene, støtte og forstærke den livsvigtige, nære og lokale indsats på krisecentrene. Vi støtter med faglig viden om vold og forebyggelse. Vi arbejder også for bedre politiske rammer, så krisecentrene får de bedste forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en tryg og sikker fremtid

For yderligere oplysninger
Karin Gaardsted, formand Landsorganisation af Kvindekrisecentre tlf. 20 40 26 40
Kamilla Bjørn Drøidal, direktør Landsorganisation af Kvindekrisecentre, tlf. 51 39 82 49, mail kbd@lokk.dk

 

 

 

 

Andre nyheder