Børn på krisecentre får hjælp til skolestart

Download pressemeddelelse

Hvert år bor der omkring 2.000 børn på et krisecenter i Danmark sammen med deres mor. Når en kvinde beslutter at tage på krisecenter, skal det oftest gå stærkt. Hun har derfor typisk intet med sig til hende selv eller hendes barn. Ofte har hun et meget lille økonomisk råderum grundet arbejdsløshed og gæld som følge af volden. Dette kan påvirke børnenes skolestart negativt, hvis der ikke er råd til helt basale ting som skoletaske, computer, penalhus og cykel.

I 2015 fik i alt 200 kvinder og 367 børn del i de to millioner kroner, som Egmont Fonden hvert år giver til kvinder med børn, der flytter fra et krisecenter ud i egen bolig. Projektet hedder ’En Håndsrækning’ og er et samarbejde mellem Egmont Fonden og LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre. Pengene går til indkøb af alt fra basalt indbo som senge, spiseborde og køleskabe til fritidsaktiviteter og cykler, så børnene kan komme i skole.

Hjælp til børneværelse og skolestart

En af de kvinder, der har fået hjælp gennem ’En Håndsrækning’ er Stine. Sidste sommer flyttede hun og hendes søn William ud fra det krisecenter, som i en længere periode havde dannet rammen om deres hverdag.

Pengene fra Egmont Fonden brugte Stine bl.a. på at indrette sønnens værelse. Hun købte også en cykel og en cykelhjelm til ham.

Han var meget, meget glad. Han spurgte, hvem der havde givet ham cyklen. Jeg havde ikke lyst til at tage æren for det. Jeg ville have, at han vidste, at cyklen kom fra nogle, der havde tænkt på os, fortæller Stine.

William fik også en lille computer, som han bl.a. kan bruge til at lave regnestykker på. Han skal nemlig snart starte i skole. ”For ham var det, det bedste at få,” fortæller Stine.

Det har været en gevaldig hjælp. Nu har vi fået etableret et almindeligt liv, hvis man kan sige det sådan. Jeg har fået nyt arbejde, og min søn skal starte i skole. Jeg er bare taknemmelig for, at vi har så godt et system, og at der findes de her steder, hvor man kan søge om støtte, afslutter hun.
En hjælp til hele familien

Ude på landets krisecentre kan man genkende den store glæde, der følger med bevillingsbrevet fra Egmont Fonden.

Den økonomiske støtte fra Egmont Fonden gør en kæmpe forskel for de her familier. For kvinderne er det en stor lettelse at få en ekstra hjælp, og det skaber stor glæde hos børnene, udtaler formand i LOKK Birgit Søderberg og fortsætter: Og når et barn har det godt, påvirker det morens vilje og overskud til at fastholde af et liv uden vold.

Direktør i Egmont Fonden, Henriette Christiansen, glæder sig over at kunne støtte en særlig udsat gruppe.

Kvinder og børn, som er udsat for vold, er blandt de mest udsatte i vores samfund, udtaler hun og fortsætter: De har brug for både akut krisehjælp og langsigtet støtte. Vi er glade for at kunne samarbejde med LOKK om at give børnene et liv uden vold med plads til et godt børneliv.

Af hensyn til anonymitet er Stine og William opdigtede navne. LOKK er bekendt med deres identitet.

For yderligere information, kontakt souschef i LOKK, Maria Stetter Rubin på telefon: 22 74 40 00 eller mail: msr@lokk.dk.

Fakta om En Håndsrækning
 • Egmont Fonden og LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre har siden 2013 givet økonomisk støtte til kvinder med børn, der forlader et krisecenter

 • Programmet kaldes ’En håndsrækning’ og er en del af Egmont Fondens sociale indsats for udsatte børn og unge

 • I 2015 fik i alt 200 kvinder og 367 børn økonomiske støtte. Der gives donationer på op til 10.000 kr.

 • I 2015 blev der i alt uddelt for 1.809.350 kr.

  Kilde: LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Fakta om børn på krisecenter
 • Cirka 33.000 børn i Danmark vokser op i et hjem med vold

 • Der bor i gennemsnit knap 2.000 børn på landets krisecentre i løbet af et år

 • 72 procent af børn på krisecenter har været vidne til fysisk eller seksuel vold mod deres mor

 • 57 procent af børn på krisecenter har været udsat for psykisk vold

 • 37 procent af børn på krisecenter har selv været udsat for fysisk vold

 • Mange af børnene på kvindekrisecentrene har alvorlige reaktioner som ved psykisk mishandling eller posttraumatisk stress. To tredjedele af de børn, der har været vidne til vold eller selv har været udsat for den, har aldrig talt med nogen om det, før de kommer på krisecenter, end ikke med deres mor eller far

 • 64 procent af kvinder på krisecenter er ikke i beskæftigelse.
  Kilde: ”Årsstatistik 2014 – Kvinder og børn på krisecenter”, Socialstyrelsen 2015.

Andre nyheder