Debatindlæg i Berlingske: "Hvor mange kvindedrab skal der til, før politikerne gør noget?"

Hvor mange kvindedrab skal der til, før der kommer politisk handling? 

Af formand og næstformand for Landsorganisation af Kvindekrisecentre, LOKK, Karin Gaardsted og Ingrid Funch Jørgensen

Hvert år dræbes i gennemsnit 12 kvinder af deres nuværende eller tidligere partner. Altså i gennemsnit en kvinde om måneden. Tilbage står en sønderknust familie og i mange tilfælde børn, der har mistet deres mor, fordi far har slået hende ihjel.

I Danmark er mindst 70.000 kvinder hvert år udsat for psykisk vold fra deres partner og 38.000 er udsat for fysisk vold. I skrivende stund er mange tusinde kvinder altså i risiko for at blive det næste offer i drabsstatistikken.  

Men de mange drab går i store træk ubemærket hen og udløser ikke hasteindkaldte pressemøder med krav om politisk indgriben, handleplaner eller øget forebyggelse. Det står i skærende kontrast til, hvordan vi som samfund ellers behandler drab. Tænk bare på den store indsats og politiske bevågenhed på f.eks. bandedrab.

Partnervold hører ikke privatlivet til
Hvad skyldes det? Et af svarene er, at vi har en tendens til at se partnervold som noget, der hører privatlivet til, og måske ignorerer eller nedtoner vi endda alvoren af volden. Over for det står, at vi ved, at støtte og opmærksomhed fra omgivelserne kan have afgørende betydning for, at en voldsudsat person bryder med den voldelige partner.

Mange tænker måske også, at kvinden bare kan gå fra den voldelige partner. Men det underkender fuldstændig voldens komplekse natur og den voldsspiral, kvinden fanges i. For ikke at tale om, at hun måske netop bliver dræbt, fordi hun forsøger at forlade manden. Risikoen for, at en kvinde bliver udsat for partnervold og mord øges nemlig, når hun forsøger at forlade sin partner. 

Hvor mange kvindedrab skal der til?
I Danmark er der heldigvis øget politisk fokus på vold mod kvinder, og det seneste politiforlig har bl.a. et velkomment fokus på bekæmpelse af vold i nære relationer. Men i LOKK mener vi, der skal mere til. Vi skal som samfund have en politisk handleplan for, hvordan vi forebygger og bekæmper mænds vold mod kvinder. Det er en forudsætning for, at vi kan komme i mål med at forebygge kvindedrab.

Vi kan finde inspiration i Sverige. Her har fem kvindedrab på tre uger i den seneste tid rystet landet. Derfor intensiverer man nu regeringens arbejde og laver yderligere tiltag for at bekæmpe mænds vold mod kvinder. Den svenske statsminister har nedsat en politisk krisegruppe med flere ministre om bordet, der skal se på, hvad man kan gøre for at mindske mænds vold mod kvinder.

LOKK og andre aktører inden for den kønsbaserede vold stiller sig gerne til rådighed for et lignende arbejde i Danmark. For det er en samfundsopgave at komme volden til livs. Det er ikke en opgave, der løser sig selv, og det må aldrig være en opgave, som hører privatlivet til. 

Debatindlægget kan læses hos Berlingske her: https://www.berlingske.dk/laesere/hvor-mange-kvindedrab-skal-der-til-foer-politikerne-goer-noget

 

Andre nyheder