Debatindlæg i Berlingske: "Kære Eva Selsing: Vi har brug for mere forståelse og mindre fordømmelse"

Kære Eva Selsing: Vi har brug for mere forståelse og mindre fordømmelse 

Under overskriften »Vi har brug for flere fordomme og mere fordømmelse«, kunne man i Berlingske 14. juni læse filosof og debattør Eva Selsings tanker på baggrund af en TV 2-dokumentar om psykisk vold, hvor to brødre i otte år var udsat for psykisk vold af deres stedfar. 

Det får Eva Selsing til at argumentere for, at vi som samfund burde være mere fordømmende over for kvinder, der lever i voldelige forhold med børn. For det er kvindens ansvar, må man forstå, og et resultat af, at hun kun tænker på sig selv, når hun vælger en voldsmand som stedfar. Eva Selsing skriver, at den voldsudsatte kvinde lader det ske ud fra et ønske om at være lykkelig og opleve eventyr i stedet for at sætte børnene først. 

Men det er en grov forenkling af de mekanismer, der er på spil, når det kommer til psykisk vold. Psykisk vold er langt mere komplekst og farligt, end Selsing fremstiller det. Psykisk vold er dybt skadeligt og traumatiserende og kan efterlade et menneske helt lammet af selvbebrejdelse og manglende overskud til at rejse sig. Det ser vi dagligt konsekvenserne af på krisecentre i hele Danmark. Og når Selsing konkluderer, at »den brovtende, selvhævdende, afstumpede type er dårligt familie-og ægteskabsmateriale - også selvom han måske er mere seksuelt attraktiv. Uanset hvor mange imponerende tatoveringer, han måtte have«, så handler det om fordomme, ikke om fakta. 

Voldsudøvere findes i alle samfundsklasser - med eller uden tatoveringer, i skjorte og slips eller i jeans og T-shirt, nogle af dem har sågar villa, vovse og Volvo og bor måske længere nede ad vejen. Vi kan fra krisecentrene berette, at hos os søger kvinder fra såvel Whiskybæltet som Vestegnen ly for vold. Og alle fortjener de at blive taget alvorligt og ikke mindst at blive mødt med forståelse og omsorg - for kun sådan hjælper vi dem og deres børn bedst. 

Kan vi forstå, at Eva Selsing skriver, som hun gør? Ja, for som hun selv skriver, er det svært at forstå, hvis man ikke selv har prøvet det. Og det ønsker vi ikke for nogen. 

Kære Eva Selsing, du har takket nej til vores tilbud om at besøge et krisecenter og dér møde udadtil stærke kvinder, som er nedbrudt af psykisk vold. Men måske vi i stedet - med din baggrund som filosof - kan mødes om dette citat fra Søren Kierkegaard: 

 »For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaa mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.«

Sagt på moderne dansk: Vi er rørende enige med dig i, at vi som samfund har pligt til at reagere og række ud, når vi har mistanke om, at der er vold i hjemmet. Vold er et strukturelt samfundsproblem, og det er et samfundsansvar at komme volden til livs. Men løsningen er ikke at møde voldsudsatte kvinder med fordomme og fordømmelse. I stedet er der brug for mere forståelse og mindre fordømmelse, og måske er der i virkeligheden også brug for, at vi om samfund accepterer, at der er noget, vi ikke forstår. 

Ofre for psykisk vold fortjener støtte, så de kan rejse sig igen. Ikke endnu en nedgørelse.  

Derfor er Eva Selsings klumme fra 14. juni forfejlet og misvisende. Den lægger endnu et tyk lag af skyld og skam på mennesker, der i forvejen er i knæ. Og den videregiver påstande, der gør mere skade end gavn. 

Debatindlægget kan læses hos Berlingske her: https://www.berlingske.dk/kommentarer/kaere-eva-selsing-vi-har-brug-for-mere-forstaaelse-og-mindre?__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22ad8849266ba1caf059d57bbf86aaf722d42cc43b%22%7D&fbclid=IwAR2-RoztIqrVMlD97B9hh33hSW3veftuM8Dw5mm7QH4QnStiuiRfASPn3Qo 

Andre nyheder