Debatindlæg i Politiken: "Tre kvindeforkæmpere i kor: Kvinder misbruger ikke krisecentre"

Nej, Politiken – tusindvis af kvinder ”tjekker ikke ind” på kvindekrisecentre på falsk grundlag

Vi var mange med voldsfaglig viden, der fik morgenkaffen galt i halsen søndag den 4. oktober, da vi på forsiden af Politiken kunne læse at landets krisecentre åbenbart vildledes af udspekulerede kvinder, der angiveligt i tusindvis ”tjekker ind” på krisecentre med deres børn for at opnå fordele i sager om samvær eller forældremyndighed.

Vi repræsenterer flere end 50 kvindekrisecentre i Danmark og med vores voldsfaglige viden og erfaring fra arbejdet på krisecentrene vil vi gerne bringe noget tiltrængt fakta ind i debatten. Fakta der desværre ikke fik plads i artiklen.

Hvert år flytter ca. 2.000 kvinder og 1.900 børn på krisecenter. Når fuldmægtig i advokatfirmaet Strauss og Garlik, Nanna Bolund, i Politikens forsidehistorie får lov til uimodsagt og udokumenteret at skønne, at mange tusind kvinder kommer på ”tvivlsomme ophold”, er det i sig selv helt ude i hampen. Det ville i så fald betyde, at stort set alle kvinder på landets kvindekrisecentre er der på et falskt grundlag.

Årligt er over 38.000 kvinder udsat for fysisk vold, og flere end 70.000 kvinder er hvert år udsat for psykisk vold. Og nej, psykisk vold er ikke at blive nægtet adgang til fjernbetjeningen, som det nævnes som anekdotisk eksempel i artiklen. Mange flere end de 2.000 kvinder, der årligt får hjælp på et krisecenter, er altså udsat for gennemgribende vold. Fagfolk på området vurderer, at der derudover er et kæmpe mørketal. Både fordi det nogle gange er svært at erkende, at man har været udsat for vold, men også fordi vold i nære relationer stadig er så tabubelagt. Og lad os få en ting på det rene: Kvinderne tjekker ikke bare ind på et krisecenter, som var det på et bedre hotel. Det er ingen spøg at flytte på krisecenter, det er derimod en kæmpe omvæltning fra kvindernes og børnenes vante liv, omgivelser og dagligdag. En kvinde, der søger ophold på et krisecenter, har typisk været mange år om at finde modet og kræfterne til at finde vej ud af volden.  

Vi har som krisecentre pligt til at lave en krisecentererklæring, der beskriver kvindens situation og som forholder sig til, om kvinden har brug for et ophold, i trygge og stabile rammer, som vi kan tilbyde. Visitationssamtalerne foregår altid med enten en kriscenterleder eller en voldsfaglig medarbejder. Det er en opgave, der tages meget seriøst. Samtalerne er grundige og seriøst udført af erfarne medarbejdere.

Er der alligevel kvinder, der forsøger sig med at snyde sig ind på et krisecenter, har vi som fagfolk al interesse i at få det stoppet, så pladserne kan gå til de mange voldsramte kvinder, der vitterlig har brug for pladserne.

Vi har ingen intentioner om at skille fædre fra deres børn uden grund. Og vi så gerne, at Familieretshuset havde en langt hurtigere sagsbehandling. LOKKs nye årsstatistik fastslår, at 93 % af børnene, der er med deres mor på krisecenter, selv har været udsat for vold eller har overværet volden. Det er første gang tallene er samlet, og vi ved, at det er lige så skadeligt at overvære vold, som selv at være udsat for volden. Derfor vil vi igen gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at prioritere børnene i familier med vold, og sikre at de får den rette hjælp – både under og efter krisecenteropholdet.

Vi kan selvfølgelig ikke leve med, at der på denne måde sås tvivl om krisecentrenes faglighed eller evne til at visitere til pladserne. Og vi tager på det kraftigste afstand fra, hvis der er kvinder, der forsøger at udnytte systemet for at holde børnene fra deres far. Derfor vil vi også opfordre til, at advokater og andre interessenter henvender sig til os, hvis der mistanke om urent trav. Og vi inviterer gerne alle relevante parter til en dialog og debat om emnet. Men vi må på vegne af de mange tusinde voldsudsatte kvinder i Danmark insistere på, at debatten foregår på et faktuelt og oplyst grundlag og ikke er baseret på tvivlsomme skøn og anekdoter, som det er tilfældet her.  

Debatindlægget kan læses hos Politiken her: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7953619/Kvinder-misbruger-ikke-krisecentre 

Andre nyheder