Debatindlæg: Det er afgørende, at kvinderne får faglig hjælp, når de rækker ud.

Ledere af det ambulante rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder “Sig det til nogen” i hhv. København, Randers, Ringsted, Holstebro og Kolding skriver i dag i Politiken, at det er afgørende, at voldsramte kvinder bliver mødt med den rette faglige hjælp, når de rækker ud. Men halvdelen af de kvinder, som kontakter tilbuddet, har tidligere opsøgt hjælp uden at få den. Det skyldes mangel på den rette voldsfaglige viden.

Der eksisterer et stort mørketal af voldsramte kvinder, som ikke søger hjælp på et krisecenter, før volden bliver livstruende. For at kunne nå disse kvinder er den voldsfaglighed, de bliver mødt med, når de rækker ud, helt central. Det mindsker risikoen for, at volden eskalerer og i værste fald fører til drab. Det er det bærende element, som gør, at vi lykkes med at hjælpe kvinderne og får dem ud af volden.

Desværre viser Sig det til nogens undersøgelser, at halvdelen af de kvinder, som kontakter tilbuddet, tidligere har opsøgt hjælp hos blandt andet psykologer uden at få den fornødne hjælp. Det skyldes mangel på den rette voldsfaglige viden.

Læs hele debatindlægget af Karen Grith Lauritsen, Katrine Nordbjærg, Hanne Rugholm, Kirsten Hejnfelt, Karin Houmann og Britt Malkiel Nielsen her: Halvdelen af voldsramte kvinder bliver mødt med utilstrækkelig faglighed, når de opsøger hjælp - politiken.dk

Andre nyheder