Debatindlæg i Sjællandske Nyheder: "At opdage volden kræver viden"

KAMILLA BJØRN DRØIDAL

Kære kommunalpolitiker, Kalundborg Krisecenter ønsker dig et godt valg.

I Kalundborg hænger valgplakaterne af kandidaterne til kommunalvalget i disse dage tæt. Billederne på plakaten skal minde os om, at der bag partilisterne gemmer sig et menneske.

På Kalundborg krisecenter kunne vi godt have lyst til at hænge en anden slags plakater op. Nemlig plakater med billeder af de 23 kvinder og deres børn, vi alene i år har givet omsorg og støtte og hjulpet videre til en hverdag uden vold. Men det kan vi af gode grunde ikke gøre. Kvinderne frygter ofte med god grund stadig for deres sikkerhed. Og at være udsat for vold i hjemmet er ofte noget, de holder for sig selv. Det er typisk forbundet med stor skyld og skam for både dem og deres børn.

Men sådan burde det ikke være. For partnervold sker i alle sociale lag og i hele Danmark. Kvinder og børn udsat for vold af den, der i virkeligheden burde stå dem nærmest, findes der alt for mange af i enhver kommune og i enhver politikreds – også i Kalundborg kommune.

At opdage volden kræver viden hos de kommunale medarbejdere
Hver tredje kvinde, der kommer på et krisecenter, har været udsat for vold i mere end fem år inden, hun kommer på krisecenter. Det er mange år at leve med vold, og det er mange år, hvor politi, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, sagsbehandlere og andre måske kunne have set tegn på mistrivsel, og tegn på, at noget ikke var, som det skulle være. Men også hos de kommunale medarbejdere er der et tabu og en manglende viden om volden. Mange ved ikke, hvad de skal se efter, og hvordan de skal spørge ind til volden.

Det kan du som politiker være med til at ændre på. Hvis vi skal komme volden til livs, er det afgørende, at der i enhver kommune er uddannet personale med viden om vold og voldens dynamikker.

Kære kommunalpolitiker, vi ønsker dig et godt valg. Og vi håber, at du, hvis du bliver valgt, vil bruge din indflydelse til at sikre, at vi som kommune yder den bedst mulige støtte og hjælp til de alt for mange kvinder og børn i kommunen, der lever med vold.

Vi mødes gerne med dig efter valget og deler vores tanker om, hvad du som kommunalpolitiker fra politisk hold kan gøre for at styrke indsatsen i Kalundborg Kommune.

Kalundborg Krisecenter og LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Debatindlægget kan læses hos Sjællandske Nyheder her: https://www.sn.dk/kalundborg-kommune/at-opdage-volden-kraever-viden/

Andre nyheder