Donation fra Kelsen Group A/S

Danmark er verdenskendt for sit hygge-fænomen og i mange hjem er hygge lig med kaffe og småkager. Men i hjem med vold ser hverdagen helt anderledes ud. I LOKK arbejder vi for at komme vold i hjemmet til livs, og til støtte for det arbejde har LOKK modtaget 100.000 kroner fra småkageproducenten Kelsen Group A/S. Donationen blev overrakt til formand for LOKK, Karin Gaardsted, af Mads Waagepetersen, adm. direktør i Kelsen Group A/S, i anledning af HKH Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag. Kelsen Group A/S, der er Kongelig Hofleverandør, ønsker med donationen at støtte det arbejde for kvinder og børn i krise, som også Kronprinsesse Mary arbejder for i sit hverv som protektor for LOKK.  

 

Donationen går til LOKKs arbejde med at udvikle en illustreret børnebog, som skal uddeles til børn i alderen 6-10 år i forbindelse med, at de bliver indskrevet sammen med deres mor på et af LOKKs kvindekrisecentre i hele Danmark. Hvert år har omkring 2.000 børn sammen med deres mor et kortere eller længere ophold på et af landets krisecentre som følge af vold i hjemmet. Det kan være lige så skadeligt for et barn at være vidne som vold som selv at være udsat for volden, og en opvækst med vold trækker lange skygger ind i barnets voksenliv. Børnebogen skal give barnet indsigt i, hvad det indebærer at bo på et krisecenter, men også være en igangsætter for den vigtige samtale med barnet om temaer som vold, følelser, trivsel, forandringer og familieliv. 

Andre nyheder