Et stigende antal børn kommer på krisecenter med deres mor

Nye tal fra Danmarks Statistik viser en stigning i antallet af børn, der kommer på krisecenter med deres mor. Børn, der kommer på krisecenter, har meget få lovsikrede rettigheder til at få faglig støtte og hjælp til at bryde med volden. Det skal der ændres på, mener LOKK.

Antallet af børn, der får ophold på krisecenter sammen med deres mor, bliver ved med at stige. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at cirka 2600 børn kom på krisecenter med deres voldsudsatte mor i 2023. I 2022 lå dette tal på godt 2300 børn og antallet har været stigende siden 2017. På trods af det har disse børn fortsat meget få lovsikrede rettigheder til at få bearbejdet volden under deres ophold på krisecenter. Børnene har kun et lovsikret krav på 10 psykologtimer under deres ophold, hvilket langt fra er nok støtte og hjælp til disse børn til at få bearbejdet den vold, de har været udsat for, pointerer Henriette Kinnunen, der er formand i LOKK.

Vi taler altså om børn, der igennem længere tid enten har overværet eller har været direkte udsat for vold i hjemmet, hvilket har store psykiske konsekvenser for dem. De har behov for en omfattende og solid voldsfaglig indsats til at få bearbejdet den vold, de har været udsat for og her er 10 psykologtimer på ingen måde tilstrækkeligt.

Ingen midler til de voldsudsatte børn
Som loven er nu, bliver børn der kommer på krisecenter med deres mor, regnet som ’medfølgende’. Det vil sige, at der ikke følger takstmidler med til det faglige arbejde med de voldsudsatte børn, der kommer på krisecenter. Der følger udelukkende takstmidler til moderen uanset hvor mange børn, hun har med sig på krisecenteret og uagtet børnenes psykiske tilstand.

Forskning viser entydigt, at børn der lever i vold, oplever lige så store konsekvenser af at overvære vold, som at blive udsat for den selv. I 2019 viste LOKKs krisecenterstatistik, at 93 procent af børnene på krisecenter enten selv havde været udsat for vold eller har været vidner til, at deres mor eller søskende blev udsat for vold.

Blandt LOKKs medlemmer af krisecentre er der et stort børnefagligt fokus på at støtte og hjælpe børn, der kommer på krisecenter med deres mor. Desværre følger der ikke økonomiske midler med til de børn, der kommer på krisecenter og dermed til den børnefaglige indsats, som mange krisecentre tilbyder og som der så skal findes midler til ud fra den almindelige takst. Men det bør der ændres på, pointerer Laura Kirch Kirkegaard – direktør i LOKK.

Vores medlemmer løfter en stor og vigtig faglig indsats med at støtte og hjælpe børnene på krisecentrene til at få bearbejdet den vold, de har været udsat for. Men krisecentrene bør have langt bedre økonomiske rammer til at yde og løfte denne vigtige børnefaglige indsats. Vi mener derfor, at der bør være en tillægstakst til denne indsats på krisecentrene, så det faktiske faglige arbejde honoreres og at det derved også understøtter prioriteringen af at have en solid børnefaglig indsats på krisecentrene.

Flere rettigheder til børn på krisecentre
LOKK har igennem længere tid sat fokus på de manglende rettigheder for børn på krisecentre og arbejdet for, at børn på krisecentre får deres egen stemme. I den forbindelse har LOKK blandt andet presset på for, at skolebørn får nemmere adgang til at genoptage deres skolegang under deres ophold på krisecenter uden det udgør en risiko for børnene. Det politiske pres har heldigvis virket og en samlet folkeskoleforligskreds har nu ændret lovgivningen til fordel for de skolebørn, der opholder sig på krisecenter.

LÆS OGSÅ https://www.lokk.dk/nyheder/ny-politisk-aftale-giver-born-pa-krisecentre-adgang-til-tryg-skolegang/

Men der er fortsat en hel vigtige fokusområder for det stigende antal børn, der kommer på krisecenter og som ikke har særlig mange rettigheder, som lovgivningen er i dag. Derfor er det en mærkesag for LOKK at få sat et større politisk fokus på denne oversete gruppe børn, pointerer Henriette Kinnunen.

En nyere rapport fra Lev Uden Vold viser, at der er en klar forbindelse med den vold, man er udsat for i sin opvækst og så den vold man enten udsætter andre for eller selv udsættes for i voksenlivet. Hvis vi sætter tidligt ind og tilbyder børn, der kommer på krisecenter en solid voldsfaglig indsats, kan det gøre en kæmpe forskel. Børn på krisecentre fortjener al den hjælp og faglige støtte, de overhovedet har brug for. Derfor skal der ændres på lovgivningen, så de her børn får flere rettigheder og muligheder for at få bearbejdet den vold, de har oplevet og dermed får bedre muligheder for at få brudt med volden.  

 

Andre nyheder