Et stigende antal voldsudsatte kvinder og børn kommer på krisecenter

Siden 2017 har antallet af kvinder og børn, der kommer på krisecenter været støt voksende. Den tendens fortsætter, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen understreger, at der fortsat er behov for den solide voldsfaglige indsats, som krisecentrene tilbyder. 

Et stigende antal voldsudsatte kvinder søger hjælp og støtte på krisecentre til at bryde fri af volden. Lige knap 3000 voldsudsatte kvinder blev indlogeret på et krisecenter i 2022. Det er en stigning på 12 procent sammenlignet med sidste år.

Kvinderne medbragte i 43 procent af opholdene ét eller flere børn, og der blev i alt medbragt 2.356 børn på et kvindekrisecenter i 2022, hvilket også er en stigning i forhold til sidste år.  

Disse friske tal fra Danmarks statistik er netop udkommet. Direktør i LOKK, Laura Kirch Kirkegaard, er ikke så overrasket over det stigende antal voldsudsatte kvinder og børn, der søger voldsfaglig hjælp og støtte på krisecenter. 

Der har været en stigning i antallet af voldsudsatte kvinder og deres ledsagende børn på krisecentre siden 2017. Jeg tror blandt andet det skyldes, at der kommet et større fokus og mere opmærksomhed på partnervold i de seneste år, hvilket er positivt. Det tror jeg nemlig er medvirkende til, at flere voldsudsatte kvinder søger hjælp og får specialiseret støtte til at bryde fri af volden i de trygge rammer på krisecentrene.  

Fortsat behov for krisecentrene
Hvert år bliver 118.000 kvinder udsat for partnervold. Partnervold og vold i nære relationer er altså fortsat et stort samfundsproblem. Og de nyeste tal fra Danmarks Statistik understreger, at der fortsat er behov for den solide voldsfaglige indsats, som krisecentrene tilbyder de voldsudsatte kvinder og børn. En indsats, der gør en stor forskel, forklarer Laura Kirch Kirkegaard.  

Krisecentrene løfter en stor samfundsmæssig opgave med at støtte de mange voldsudsatte kvinder og børn, der kommer på krisecenter, til at bryde fri af volden. Det vigtige arbejde kræver en stor specialiseret viden, voldsfaglighed og professionalisering, som kvindekrisecentrene har opbygget gennem de seneste 40 år. Og krisecentrenes indsats gør en stor forskel. Langt de fleste voldsudsatte kvinder kommer faktisk ud af volden efter ophold på et krisecenter. 

Mere voldsfaglig viden
Selvom der er sket en omfattende professionalisering af den voldsfaglige indsats på landets krisecentre gennem de seneste 40 år, så er der fortsat løbende behov for at tilegne sig ny viden og udvikle nye volds- og socialfaglige metoder og indsatser, der kan støtte det stigende antal voldsudsatte kvinder og børn, der kommer på krisecenter, til at bryde fri af volden. Af samme årsag har LOKK gang i flere projekter, der kan understøtte krisecentrenes voldsfaglige indsats, fortæller Eva Bertelsen, der er chef for forskning og udvikling i LOKK 

At have en stærk voldsfaglig profil er hjerteblod for LOKK og vores medlemmer. Derfor skal vi løbende styrke vores vidensgrundlag på området og give vores medlemmer de bedste faglige rammer at arbejde i. Det gør vi blandt andet ved at opsøge ny viden på voldsområdet og løbende søge midler til at søsætte projekter, der kan understøtte dette vigtige vidensarbejde. 

Andre nyheder