FINANSLOV 2020: Vigtig prioritering af vold i nære relationer

Finansloven for de kommende år er landet. I LOKK glæder vi os over, at vold i nære relationer har fået en vigtig prioritering!

Området får et løft med 55 mio. kr. i 2020 og 75 mio. kr. årligt fra 2021 og fremefter.

Det er en historisk vigtig prioritering, der betyder at:

  • voldsudsatte kvinder endelig får mulighed for psykologhjælp ude på krisecentrene
  • vi begynder at forebygge med mere ambulant rådgivning på udvalgte krisecentre
  • vi kan begynde at imødekomme det enorme pres på kvindekrisecentrene, som vi oplever netop nu, med de penge der er afsat

Psykologhjælp til kvinder og forebyggende ambulant rådgivning på kvindekrisecentrene har vi ønsket os i mange år for kvinderne og deres børn, så vi kan styrke behandlingen og reducere volden endnu bedre.

Indsatsen skal dække hele landet

Vi ser dog fortsat en stor udfordring i, at der er dele af Danmark, som ikke har mulighed for at etablere ambulante tilbud, da de ikke har finansieringen til at yde den vigtige forebyggende rådgivning. Vi opfordrer derfor til, at man fordeler ressourcerne på en måde, så den ambulante rådgivning dækker bedre geografisk.

Vi håber også, at beslutningerne om, hvordan pengene til kvindekrisecentrene fordeles, vil foregå i tæt dialog med os i LOKK. Vi er krisecentrene og har et årelangt kendskab til området og behovene. Vi ved, at det er afgørende, at hjælpen dækker geografisk bredt i Danmark, og hvor behovene er størst – både i forhold til psykologhjælp men også i forhold til flere pladser på kvindekrisecentrene. Vi opfordrer derfor socialordførerne til at tage LOKK med i de kommende forhandlinger.

Med denne finanslovsaftale er der sendt meget vigtige signaler i forhold til at styrke indsatsen mod partnervold. Kvindekrisecentrene spiller en central rolle i samfundet og ønsker dialog om, hvordan de kan løfte deres opgave endnu bedre.

Tak til politikerne for at have lyttet til praksis ude på kvindekrisecentrene og for at have modet til at prioritere et område, som ellers ofte ikke får det påkrævede fokus. Den stærke vision om at få reduceret volden med 50 procent over de næste 10 år er begyndt at få ben at gå på. Det glæder os! Og vi ser frem til dialogen!

Hør også bl.a. LOKKs formand, Niels Christian Barkholt, i P1 om prioriteringen af midlerne i Finansloven
(Indslaget starter 7:25 inde i udsendelsen).

Læs hele finansloven

Andre nyheder