Flertal vil styrke stalking-indsats og lave selvstændig stalkingbestemmelse

Vold har mange former. Stalking er en af dem og kan have store konsekvenser for offeret, som lever under et stort pres med chikane og trusler. For voldsudsatte kvinder kan stalking gøre det svært for dem at komme videre med deres liv, fordi volden i form af stalking fortsætter efter, hun har forladt manden. Derfor er vi glade for det udspil, som regeringen præsenterede i går. Udspillet indeholder 14 initiativer, der skal sætte ind over for stalking. Blandt initiativerne er en selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven, ligesom der er fokus på behandling af stalkeren. Du kan læse regeringens udspil her.

LOKK har sammen med andre gode kræfter siddet i følgegruppen. 

LOKKs formand Karin Gaardsted var i går i Orientering og tale om lovudspillet. Det kan du lytte til her. Karin er på 39 minutter inde. 1 time og 18 minutter inde kan du høre direktør for Lev Uden Vold, Sine Gregersen, fortælle nærmere om stalkere. 

Du kan læse nærmere om konsekvenserne for de kvinder der er udsat for stalking, og hvorfor lovforslaget er så vigtigt i et debatindlæg skrevet af vores formand her.

Andre nyheder