Forebyggelse af vold: Skal vi stoppe volden, skal vi behandle dem, der udøver den

Årligt bliver 12 kvinder dræbt af deres nuværende eller tidligere partner. Og flere end 70.000 kvinder er udsat for psykisk vold og 38.000 kvinder for fysisk vold. En del af de kvinder hjælper vi hver dag året rundt på vores kvindekrisecentre i hele Danmark. Men hvis vi skal stoppe vold i nære relationer, skal vi sætte ind dér, hvor den starter - nemlig hos udøveren. Det har vi sammen med en række andre organisationer skrevet om i Politiken.

Artiklen er bag betalingsmur, men kan læses her.

Andre nyheder