Det mener vi om lovforslaget om gratis psykologhjælp

I januar foreslog regeringen gratis psykologbehandling til kvinder på krisecenter - noget LOKK har kæmpet for i årevis! Derfor er vi naturligvis rigtig glade for forslaget. Vi har samtidig en række bemærkninger og anbefalinger til forslaget på baggrund af vores erfaringer med kvinderne på krisecentrene rundt om i landet. De er nu sendt til Social- og Indenrigsministeriet.

Tilbuddet om gratis psykologhjælp til kvinder på krisecenter eksisterede fra 2012 til 2015 som en forsøgsordning med finansiering fra SATS-puljen, og som LOKK administrerede for krisecentrene. Tilbuddet var så efterspurgt, at Simon Spies Fonden i en efterfølgende årrække donerede midler til LOKK for at dække udgifterne til psykologhjælpen. Disse midler løb op i midten af 2018.

Derfor er vi naturligvis rigtig glade for, at det ser ud til nu endelig at blive muligt at få psykologhjælpen tilbage til kvinderne.

Vores anbefalinger

På baggrund af vores erfaringer med kvinderne på krisecenter har vi en række bemærkninger omkring lovforslaget, som vi nu har sendt til Social- og Indenrigsministeriet. Herunder nogle specifikke anbefalinger:

  • At psykologsamtaler til kvinder bliver et takstfinansieret tilbud dvs. at krisecentrene/ejerne af krisecentre kan lægge udgiften til psykologsamtaler til kvinder i taksten for døgnophold på krisecenter.
  • At kvinder, som modtager behandling med brug af tolk får tildelt behandling på op til 20 timer.
  • At alle udgifter til tolk til psykologbehandling dækkes som en del af ordningen og at finansieringen af tolkeudgifterne nævnes specifikt i loven.

Læs vores fulde høringssvar

Baggrunden for lovforslaget

I slutningen af januar offentliggjorde Social- og Indenrigsministeriet et udkast til lovforslag om gratis psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter. Udkastet til lovforslag vedrører servicelovens § 109 om ophold på kvindekrisecentre.

Lovforslaget er en del af finanslovsaftalen for 2020, hvor regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har afsat midler til ambulant rådgivning til voldsudsatte og voldsudøvere, flere pladser på krisecentrene og gratis psykologbehandling for kvinder på krisecenter.

Læs hele udkastet til lovforslag her

Andre nyheder