Indsats over for seksuelle overgreb på børn og unge er mangelfuld

Ny analyse fra LOKK viser, at indsatser over for seksuelle overgreb mod børn og unge er mangelfulde og fejlslagne. 3 ud af 4 kommuner har ikke en handleplan for, hvordan de skal forebygge seksuelle overgreb og hjælpe de børn og unge, der bliver ramt.

Svarende til 1-2 elever i hver folkeskoleklasse i teenageårene har været udsat for seksuelt overgreb. Knap 1/3 af os danskere oplever i løbet af livet en seksuel krænkelse. 8 ud af 10 af krænkelserne begås mod personer under 25 år og rammer især piger og unge kvinder.

Det er ikke nok at fortælle børn, at de ikke skal tage imod slik fra en børnelokker eller gå med fremmede hjem.

”Vi skal gøre børn bevidste om, hvad der må ske med deres kroppe, og hvad der ikke må ske med deres kroppe. Der er ikke nogen, der må komme hånden ned i dine underbukser og røre ved dine kønsdele. Det bør være en integreret del af sundhedsplejerskens løbende sundhedstjek i folkeskolen og den information, der gives til forældrene”, siger LOKKs formand Niels Christian Barkholt.

Udover den nye analyse af indsatser sammenstiller rapporten eksisterende undersøgelser af seksuelle overgreb på børn og unge med 30 nye interviews med voksne, der har oplevet overgreb i deres barndom og ungdom. Rapporten identificerer udfordringer og kommer med anbefalinger til, hvordan vi kan forebygge, gribe ind og hjælpe, samt hele senfølger. Rapporten offentliggøres den 20. september 2019 i forbindelse med konferencen ’Nordiske Kvinder mod Vold’.

Nogen må gribe ind

Flere af de voksne, der er interviewet i undersøgelsen har fået aktindsigt i deres sag og erfaret, at der har været indberettet bekymringer om deres trivsel – alligevel har ingen grebet ind. Voksnes mulighed for at se, høre og handle på overgreb skal hjælpes på vej af konkrete anvisninger. Myndigheder, inkl. kommuner, regioner og senfølgecentre skal have specifikke retningslinjer for, hvordan der følges op på indberetninger om mulige seksuelle overgreb – og pligt til at handle.

Der skal være konkrete retningslinjer

Hvert eneste tilbud, offentligt som privat, der har børn og unge i deres varetægt, skal minimum årligt forholde sig til, hvordan de forebygger seksuelle overgreb mod børn og unge, og hvordan de reagerer på børns mistrivsel.

Myndighederne skal evalueres og gøres ansvarlige

Staten skal udføre en fast og systematisk opfølgning på, hvorvidt kommunerne aktivt og operationelt imødekommer lovkrav på området – og sanktioneres, hvis det ikke sker.

Der skal være blik for børn og unge, som er særligt udsatte og sårbare

Nogle børn og unge er særligt udsatte over for overgreb. Det er børn og unge, der vokser op under særlige vilkår og er kendt af ”systemet” – har et handicap, en diagnose, er anbragte mv. Her skal man systematisk formidle viden om risikofaktorer til relevante myndigheder og følge op på barnets situation.

Pressekontakt

Christine Espholm, Kommunikationsmedarbejder i LOKK: Tlf. 22 18 28 51, Mail: ces@lokk.dk


Du kan downloade rapporten her

Andre nyheder