International dag mod vold mod kvinder

I dag er det den 25. november og FN's Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder. Desværre er der fortsat rigtig god grund til at gøre opmærksom på volden mod kvinder. På globalt plan oplever 1 ud af 3 kvinder og piger fysisk eller seksuel vold i deres levetid. Og i Danmark bliver mange tusind kvinder hvert år udsat for vold af deres partner.

Partnervold, vold i nære relationer, vold i hjemmet, husspektakler, hustruvold. Partnervold går under mange betegnelser, men er kendetegnet ved vold mellem to parter, der indgår i et forhold. Partnervold drejer sig fundamentalt om magt. I et ligeværdigt forhold er der en balance. I et voldeligt forhold er der ubalance. Partnervold begås af begge køn mod begge køn. Men størstedelen af denne vold bliver begået af mænd mod kvinder. Og kvinder udsættes for mere, grovere og mere intens fysisk vold og oplever voldsommere konsekvenser af volden end mænd.

 • 38.000 kvinder er hvert år udsat for fysisk partnervold i Danmark. Tallet for mænd er 19.000.
 • 70.000 kvinder er udsat for psykisk partnervold. Det er fire gange så mange som mænd.
 • 2000 kvinder bor hvert år på krisecenter i Danmark.
 • 10-12 kvinder bliver hvert år dræbt af deres (eks)partner i Danmark.
 • 33.000 børn i Danmark lever i familier, hvor der er vold.

(Kilde: Statens Institut for Folkesundhed)

Det er alarmerende tal, og LOKK kæmper hver dag sammen med kvindekrisecentrene for at synliggøre problemet og for at hjælpe de kvinder og deres børn, der har volden inde på livet i Danmark. Læs mere om volden mod kvinder i Danmark 

Vi mener samtidig, at der skal gøres meget mere for at forebygge volden:

Vi oplever lige nu en stigning i antallet af kvinder, der søger på krisecenter. Der er stort set propfyldt på dem alle sammen. Samtidigt har vi det seneste halvandet år fået 10 nye kvindekrisecentre. Vi er oppe på 58, og flere er på vej. Det er en både usædvanlig og meget alarmerende udvikling. Den gode nyhed er, at vi kan vende udviklingen. Ved at forebygge bedre med ambulant rådgivning på krisecentrene, der er spredt rundt i landet og har ekspertisen, kan vi reducere volden. Ved at få bedre fat i og hjælpe mændene kan vi undgå, at manden fortsætter volden over for partneren eller en ny kvinde. Kan vi stoppe voldsspiralen tidligere i flere parforhold, vil vi afhjælpe den livsvarige skade, volden gør på mange kvinder og børn, siger LOKKs formand, Niels Christian Barkholt.
Internationalt

Ifølge FN og Unesco er vold mod kvinder og piger et af de mest udbredte, ødelæggende og vedvarende brud på menneskerettighederne i verden i dag. Og selvom vi synes problemet er alvorligt nok i Danmark, er volden mod kvinder globalt set et endnu større problem.

Tal fra FN viser at:

 • 1 ud af 3 kvinder og piger oplever fysisk eller seksuel vold i deres levetid – som oftest begået af en partner.
 • Kun 52 % af kvinder, der har en partner, træffer frit deres egne beslutninger om seksuelle forhold, p-piller og sundhedsydelser.
 • På verdensplan blev næsten 750 millioner kvinder og piger, der lever i dag, gift inden deres 18-års fødselsdag.
 • 200 millioner kvinder og piger er blevet omskåret eller har på anden måde fået lemlæstet deres kønsorganer.
 • 1 ud af 2 kvinder, der blev dræbt i 2012, blev slået ihjel af deres partner eller familie (kun 1 ud af 20 mænd blev dræbt under lignende omstændigheder).
 • 71 % af alle ofre for menneskehandel er kvinder og piger – og 3 ud af 4 af disse kvinder og piger udnyttes seksuelt.

Læs mere på FN’s hjemmeside om International Day for the Elimination of Violence against Women

Andre nyheder