Juni nyhedsbrev fra Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Så kom det! Juni måned har netop budt på regeringens udspil til en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Det hilser vi velkomment i Landsorganisation af Kvindekrisecentre. Handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab sætter bl.a. fokus på tidlig opsporing, en tidlig indsats allerede i graviditeten og på børnenes rettigheder. For jo tidligere, vi som samfund sætter ind overfor volden, jo mere effektiv bliver indsatsen.

 

Det er godt nyt for de mange børn på krisecentrene, at der nu åbnes for muligheden for, at de kan gå i skole, mens de er på krisecenter med deres mor, vel at mærke uden at faderen får at vide, hvor de er. Det betyder, at kvinderne ikke længere er tvunget til at vælge mellem børnenes sikkerhed og muligheden for at opretholde en så normal hverdag som muligt.
 Formand for Landsorganisation af Kvindekrisecentre, Karin Gaardsted

Handlingsplanen har derudover en række andre elementer, som vi i LOKK hilser velkomment

  • Skærpet underretningspligt ved formodning om, at børn overværer vold i hjemmet 
  • Hjælp til børn og pårørende 
  • Fokus på voldsudøver 
  • Opkvalificering af sundhedspersonale 
  • Styrket indsats overfor voldsudsatte

Partnervold bliver værre under graviditeten

Udspillet til handlingsplanen har fokus på tidlig opsporing og en tidlig indsats, deriblandt at et eksisterende forsøg med screening af gravide for partnervold gøres landsdækkende. LOKK har sammen med Mary Fonden for nylig lavet en undersøgelse af omfanget og karakteren af partnervold i forbindelse med graviditet og fødsel blandt kvinder på krisecenter. Undersøgelsen viste, at volden bliver værre under graviditeten. Overfor det står, at børn, der vokser op i hjem med vold, er i risiko for selv at udøve partnervold eller leve i forhold med vold, når de bliver voksne. Det understreger vigtigheden af, at vi som samfund sætter ind så tidligt som muligt, og derfor er landsdækkende screening af gravide for vold, et tiltag, der i praksis kan gøre en stor forskel for at opspore og reagere på partnervold.

 

 

Rigtig god sommer
Med venlig hilsen

Laura Kirch Kirkegaard
Direktør
Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Andre nyheder